Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 5
Датум отримованя: 10. 10. 2008.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
5. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 10.октобра 2008. године (петак,
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

У прилогу Вам достављамо записник са 4. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 23. септембра 2008. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нoви Сад, 30. септембар 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор