Convocation 2008 - 2012
Session number: 5
Date of event: 10. 10. 2008.
Minutes

sa Pete sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 10. oktobra 2008. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,11 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Siniša Lazić, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 114 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Goran Kaurić, Daniel Kovačić, Saša Todorović, Bratislav Tomić, Goran Ješić i dr Tot Tivador.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Petu sednicu sazvao, zbog ranije preuzetih obaveza, u petak, a ne u jedan od dana u kojima se sednice Skupštine, po pravilu, održavaju, zato što je bilo neophodno doneti Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu AP Vojvodine za 2008. godinu, kako bi se obezbedio nesmetani rad pokrajinskih organa.

Zapisnik sa Četvrte sednice Skupštine, održane 23. septembra 2008. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za Petu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Četvrte sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" usvojila zapisnik sa Četvrte sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Slobodan Teofanov podneo ostavku na funkciju zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je konstatovao da je, zbog podnete ostavke, prestala funkcija zameniku pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Slobodanu Teofanovu sa 22. septembrom 2008. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Petu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red Pete sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:- Predlog za imenovanje zamenika sekretara Skupštine AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine predložilo je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Pete sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:- Predlog odluke o razrešenju zamenika pokrajinskog sekretara za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 20 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i
 • Predlog odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 98 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa "za" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o imenovanju direktora Zavoda za kulturu Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za", 18 glasova "protiv" i dva uzdržana glasa predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Petu sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU,
 2. PREDLOG ZA IMENOVANjE ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA DEMOGRAFIJU, PORODICU I DRUŠTVENU BRIGU O DECI,
 4. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA,
 5. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA,
 6. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 18 glasova "protiv" utvrdila dnevni red Pete sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za", 19 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2008. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.Pokrajinski sekretarijat za finansije dostavio je Skupštini ispravku tehničke greške u tekstu Predloga odluke.

Poslanici Srpske radikalne stranke, Saša Santovac, Goran Tajdić, Dragana Latovljev, Lazar Marjanski, Marijana Četojević, Tanja Jovanović i Lazar Čavić podneli su 07. oktobra 2008. godine amandmane na Predlog odluke, pa su, u smislu člana 134. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, amandmani odbačeni kao neblagovremeni, o čemu su poslanici pismeno obavešteni.

Predlog odluke sa ispravkom prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, prof. dr Nenad Vunjak, Branko Gajin, Nedeljko Konjokrad, Nenad Borović, Milorad Mirčić, Lazar Marjanski, dr Živorad Smiljanić, Nenad Ivanišević, Srboljub Bubnjević, Goran Tajdić, Tanja Jovanović, Saša Santovac, Milorad Bojin, Miroslav Krišan, mr Tomislav Bogunović, Predrag Mijić, Milan Đukić, Runje Dujo, Duško Jovanović, mr Feher Laslo, Šandor Jožef, Dragana Latovljev, Suzana Brkić, Lazar Čavić, Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije i mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutan 91 poslanik.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 18 glasova "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2008. godinu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Na osnovu člana 33. i 40. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, kandidata za zamenika sekretara Skupštine predlažio je predsednik Skupštine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju zamenika sekretara Skupštine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 20 glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju Mile Radisavljević za zamenika sekretara Skupštine AP Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA DEMOGRAFIJU, PORODICU I DRUŠTVENU BRIGU O DECI

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju zamenika pokrajinskog sekretara za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" donela Odluku o razrešenju zamenika pokrajinskog sekretara za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, na sednici održanoj 09.oktobra 2008. godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" donela Odluku o razrešenju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, na sednici održanoj 09.oktobra 2008. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova "za" donela Odluku o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 09.oktobra 2008. godine, utvrdio je Predlog odluke o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom "za" donela Odluku o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 09.oktobra 2008. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju direktora Zavoda za kulturu Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i četiri glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju Vajda Tibora za direktora Zavoda za kulturu Vojvodine.


Pošto smo okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na postavljanje POSLANIČKIH PITANjA.

Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavili su poslanici Branislav Bogaroški (dva poslanička pitanja), Marija Radojčić (jedno poslaničko pitanje) i Jovica Vasiljević (jedno poslaničko pitanje).

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavila je poslanica Suzana Brkić (dva poslanička pitanja).

Poslaničko pitanje između dve sednice Skupštine postavio je poslanik Jovica Vasiljević.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 14,32 časova.