Saziv 2012-2016
Session number: 44
Date of event: 26. 05. 2015.

Na osnovu člana 79. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014 i 54/2014),

 

S A Z I V A M

44. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 26. maja 2015. godine (utorak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. INFORMACIJA  O RESTRUKTUIRANjU JP“ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  2. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE;
  3. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
  4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I ZAVRŠNI RAČUN ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2014. GODINU.

 

U prilogu Vam dostavljamo zapisnike sa 41., 42. i 43. sednice Skupštine AP Vojvodine, koje su održane 28. aprila i 09. i 12. maja 2015. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 18. maj 2015. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)