Сазив 2012-2016
Число схадзки: 44
Датум отримованя: 26. 05. 2015.
Записнїк

са 44. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 26. маја 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 15 минута.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Ана Томанова Маканова и Миливој Вребалов, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: Предраг Амижић, др Жељко Видовић, др Живко Врцељ, Драган Вулин, Милош Гагић, Никола Јарамазовић, Урош Кандић, Богдан Лабан, Лаура Рајновић Еветовић, др Лазар Рачић и Тамаш Тот.
Седници су присуствовали потпредседници и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Записници са 41., 42. и 43. седнице Скупштине, достављени су посланицима уз сазив за седницу.
Председавајући је ставио Записник са 41. седнице на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ усвојила Записник са 41. седнице Скупштине.
Председавајући је ставио Записник са 42. седнице на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“ усвојила Записник са 42. седнице Скупштине.
Др Предраг Матејин, председник Посланичке групе „Покренимо Војводину – Томислав Николић“ ставио је примедбу на Записник са 43. седнице Скупштине АПВ и затражио да се из Записника, у шестом пасусу бришу речи „пригодним говорима“.
Председавајући је основаност примедбе ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да примедба на Записник са 43. седнице Скупштине није основана јер је „за“ гласало 38 посланика, а 50 посланика гласало је „против“.
Председавајући је ставио Записник са 43. седнице на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласова „за“ и 21 гласом „против“ усвојила Записник са 43. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду са следећим редоследом тачака:

ДНЕВНИ РЕД:

    1. ИНФОРМАЦИЈА О РЕСТРУКТУИРАЊУ ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
    2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ;
    3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
    4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНИ РАЧУН ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2014. ГОДИНУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ утврдила дневни ред 44. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О РЕСТРУКТУИРАЊУ ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Информацију о реструктуирању ЈП „Електропривреда Србије“, са Предлогом закључака на разматрање.
Информацију са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за привреду и предложио Скупштини да усвоји Информацију и донесе Закључке.
Уводно излагање поводом Информације са Предлогом закључака поднео је Ненад Станковић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за енергетику и минералне сировине.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Ивана Зечевић, Паћи Лајош, Роберт Колар, проф. др Павле Будаков, др Предраг Матејин, Борислав Новаковић, Ненад Боровић, Кристина Менеши, Владимир Галић, Дарко Бађок, Дамир Зобеница, Павле Почуч, Јован Лазаров, Илија Ћосић, Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Информацију са Предлогом закључака, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ усвојила Информацију о реструктуирању ЈП „Електропривреда Србије“ и донела Закључке.


2. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ;

Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2014. године, на разматрање.
Извештај о пословању Фонда за 2014. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању Фонда за 2014. годину претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај.
Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова образложио је Мишљење Покрајинске владе поводом Извештаја Гаранцијског фонда
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Лазар Чавић, Акош Ујхељи, Весна Бјелић - Француски, Павле Почуч, Ненад Боровић, Никола Лалић, Јован Лазаров и Селеши Ђенђи.
Председавајућа је закључила претрес.
Председавајућа је ставила Извештај о пословању Фонда, на гласање.
Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 61 гласом „за“ и 21 гласом „против“ прихватила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2014. године.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2014. годину, на разматрање.
Извештај о раду Педагошког завода Војводине достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о раду Педагошког завода Војводине претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај Педагошког завода Војводине.
Председавајући је отворио претрес
У претресу је учествовао Александар Мартон.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Извештај Педагошког завода, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ усвојила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2014. годину.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНИ РАЧУН ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2014. ГОДИНУ;

Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини Аутономне покрајине Војводине Извештај о пословању и Завршни рачун Завода за равноправност полова за 2014. годину, на разматрање.
Извештај о пословању и Завршни рачун Покрајинског завода достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању и Завршни рачун Покрајинског завода размотрили су Одбор за равноправност полова и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај.
Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова образложио је Мишљење Покрајинске владе поводом Извештаја о пословању Покрајинског завода за равноправност полова.
Председавајући је отворио претрес
У претресу су учествовали: мр Маја Седларевић, Милан Ћук, Стојанка Лекић, Селеши Ђенђи.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ прихватила Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2014. годину.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Јован Лазаров је између две седнице Скупштине поставио два питања, Покрајинској влади и Управи за капитална улагања АП Војводине. Пошто није био задовољан одговорима поставио је истима допунска питања усменим путем.
Председавајући је констатовао да у сали нема присутних представника Покрајинске владе који би усмено коментарисали одговоре на посланичка питања посланице Стојанке Лекић, па јој је омогућено да на следећој седници оствари то посланичко право.

Председавајући је закључио 44. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 14, 40 часова.