Saziv 2012-2016
Session number: 45
Date of event: 07. 07. 2015.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014 i 54/2014),

 

S A Z I V A M

45. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 07. jula 2015. godine (utorak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE „VOJVOĐANSKA AKADEMIJA NAUKA, UMETNOSTI I KULTURE“;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA ŠUMARSTVA AP VOJVODINE ZA PERIOD OD DESET GODINA SA AKCIONIM PLANOM ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE STUDENTSKOG STANDARDA „EVROPA“- EURÓPA KOLLÉGIUM U NOVOM SADU;
 5. PREDLOG MEĐUREGIONALNOG SPORAZUMA O MEĐUREGIONALNOM ZDRUŽIVANjU TERITORIJALNIH SAMOUPRAVA NA PODRUČJU SLIVA TISE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U SKUPŠTINI „DNEVNIK“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD – U RESTRUKTUIRANjU;
 7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
 8. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
 9. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
 10. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
 11. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU;
 12. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU;
 13. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 14. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 44. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 26. maja 2015. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 26. jun 2015. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)