Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 6
Датум отримованя: 14. 10. 2008.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
6. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 14.октобра 2008. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У прилогу Вам достављамо записник са 26. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 10. марта 2008. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 3. октобар 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор