Сазив 2016-2020
Число схадзки: 3
Датум отримованя: 20. 06. 2016.

На основу чл. 78. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 37/2014 и 54/2014),

 

С А З И В А М

ТРЕЋУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 20. јуна 2016. године (понедељак)
у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 13,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. ИЗБОР ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ.

 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
   
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.


СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 20. јун 2016. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)