Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 7
A megtartás időpontja: 24. 11. 2016.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014 i 54/2014),

 

S A Z I V A M

SEDMU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 24. novembra 2016. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. IZBOR POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BLIŽEM UREĐIVANjU NAČELA ZA UNUTRAŠNjU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI GODIŠNjEG PRIZNANjA U OBLASTI SPORTA;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA SPORTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2016-2018. GODINE;
  5. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU, U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2016. GODINE;
  6. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JVP „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2015. GODINU;
  7. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
  8. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa Šeste sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 28. septembra 2016. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 10. novembar 2016. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)