Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 8
A megtartás időpontja: 20. 12. 2016.
Jegyzőkönyv

sa Osme sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 20. decembra 2016. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,12 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Pastor Ištvan, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 110 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Amir Bislimi, Milica Kirćanski, dr Tamaš Korhec, Bojan Kostreš, dr Predrag Matejin, Goran Paunović, Radoslav Striković, Milan Todorović, Ana Tomanova Makanova i Dejan Čapo.

Odsustvo sa sednice Skupštine opravdali su poslanici:Radoslav Striković, Goran Paunović i Ana Tomanova Makanova.

Predsedavajući je podsetio poslanike da im je uz saziv za Osmu sednicu dostavljen i Zapisnik sa Sedme sednice Skupštine, održane 24. novembra 2016. godine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Sedme sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 93 glasa „za“ i dva glasa „protiv“, usvojila Zapisnik sa Sedme sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Zoran Slavujević, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnetu ostavku i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslaniku Zoranu Slavujeviću.

Predsedavajući je, saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, konstatovao da je poslaniku Zoranu Slavujeviću prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik Smiljana Glamočanin Varga, Vladimiru Batezu, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu (jedno pitanje).

2. Poslanik Nemanja Šarčević, Nenadu Grbiću, pokrajinskom sekretaru za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (jedno pitanje) i Vladimiru Batezu, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu (jedno pitanje).

3. Poslanik Nenad Borović, mr Vuku Radojeviću, pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje) i doc. dr Zoranu Gojkoviću, pokrajinskom sekretaru za zdravstvo (jedno pitanje).

4. Poslanik Ivica Milankov, Nenadu Grbiću, pokrajinskom sekretaru za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (jedno pitanje).

5. Poslanik Nebojša Novaković, Nenadu Grbiću, pokrajinskom sekretaru za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (jedno pitanje).

Poslanik Smiljana Glamočanin Varga, postavila je pitanje, Vladimiru Batezu, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika.

Poslanik Nemanja Šarčević, postavio je pitanje, Nenadu Grbiću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika.
Poslanik Nemanja Šarčević, postavio je pitanje, Vladimiru Batezu, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik Nemanja Šarčević postavio je potpitanje Vladimiru Batezu, na koje nije dobio odgovor.
Poslanik Nenad Borović, postavio je pitanje, mr Vuku Radojeviću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik Nenad Borović postavio je potpitanje na koje je dobio usmeni odgovor od strane mr Vuka Radojevića.
Poslanik Nenad Borović, postavio je pitanje, doc. dr Zoranu Gojkoviću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik Nenad Borović postavio je potpitanje na koje će, prema rečima pokrajinskog sekretara, odgovor dobiti u pisanoj formi.
Poslanik Ivica Milankov, postavio je pitanje, Nenadu Grbiću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika.
Poslanik Nebojša Novaković, postavio je pitanje, Nenadu Grbiću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik Nebojša Novaković postavio je potpitanje na koje će, prema rečima pokrajinskog sekretara, odgovor dobiti u pisanoj formi.

Pošto su iscrpljena pitanja poslanika, prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 99 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku Marku Karanfiloviću, sa Izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 100 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku Marku Karanfiloviću, sa Izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“.

Predsednik Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Marko Karanfilović, pristupio Poslaničkoj grupi „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasova „za“ i deset glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa „za“ i deset glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ i deset glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRAVU NA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENjE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ i deset glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa „za“ i deset glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA ZADUŽIVANjA EMITOVANjEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ZA POTREBE FINANSIRANjA NABAVKE OPREME ZA OPREMANjE OBJEKTA „KAMENICA 2”.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ i deset glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 96 glasova „za“ i predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije je razmatranje predlaženo na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je stavio predlog dnevnog reda Osme sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“ i deset glasova „protiv“ utvrdila

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINE;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRAVU NA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENjE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE;
 9. PREDLOG POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA ZADUŽIVANjA EMITOVANjEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ZA POTREBE FINANSIRANjA NABAVKE OPREME ZA OPREMANjE OBJEKTA „KAMENICA 2”.
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRAVOBRANILAŠTVU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 11. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 1. i 8. utvrđenog Dnevnog reda.

Poslanik Branislav Bogaroški zatražio je da se Skupština izjasni da li je predsednik Skupštine povredio član 88. stav 4. Poslovnika o radu, predlaganjem spajanja pretresa 1-8 tačaka Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio povredu član 88. stav 4. Poslovnika na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da nije povredio odredbe Poslovnika o radu jer je „za“ glasalo 3 poslanika, „protiv“ 75.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasa „za“ i 31 glasom protiv, predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. st. 1. i 2. Poslovnika o radu po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe je podsetio poslanike na član 91. st. 1, 2, 3 i 4. Poslovnika o radu po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,

-izvestilac nadležnog odbora,

-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,

-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,

-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Na osnovu člana 95. Poslovnika o radu, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Poslanik Nenad Borović predložio je da se, zbog spajanja pretresa, produži vreme izlaganja na srpskom jeziku sa pet na deset minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe sa deset na 15 minuta.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština predlog nije prihvatila, jer je „za“ glasalo 28 i „protiv“ 71 poslanik.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 1-8 prešlo se na rad po tim tačkama.


Pokrajinska vlada utvrdila je:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINE;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017.GODINU
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRAVU NA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENjE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE;

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske o Budžetu amandmane je podnela Pokrajinska vlada (VIII) koji, u skladu sa članom 151. Poslovnika o radu Skupštine, postaju sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.
Na Predlog pokrajinske skupštinske o Budžetu amandmane su podneli grupa poslanika (VI); poslanik Arsen Kurjački (I), Nenad Borović (IV), Miroslav Vasin (I) ,Milan Ćuk (I), Milan Ćuk i Daniel Radić (I), Smiljana Glamočanin Varga i Daniel Radić (I), Đurađ Jakšić i Ivana Zečević (I), Đurađ Jakšić i Vojislav Kulačanin (I), Ivana Zečević i Ivica Milankov (I), Nemanja Šarčević i Dragan Stjepanović (I), Ivana Zečević i Nemanja Šarčević (I).
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o kadrovskom planu, amandmane su podneli poslanik Aron Čonka (I) i poslanik Đurađ Jakšić(I).
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu kao ni podnete amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o kadrovskom planu.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o kadrovskom planu sa tehničkim ispravkama i podnete amandmane prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu i Pokrajinsku skupštinsku odluku o kadrovskom planu sa tehničkim ispravkama i odbije podnete amandmane.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i amandmane prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom, da podneti amandmani poslanika Nenada Borovića (I-III) i Milana Ćuka (I) na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu i Amandman Đurađa Jakšića na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadravskom planu nisu pravno mogući, a da su amandmani grupe poslanika (VI), Nenada Borovića (IV), Arsena Kurjačkog (I), Miroslava Vasina (I), Milana Ćuka i Daniela Radića (I), Smiljane Glamočanin Varge i Daniela Radića (I), Đurađa Jakšića i Ivane Zečević (I), Đurađa Jakšića i Vojislava Kulačanina (I), Ivane Zečević i Ivice Milankova (I), Nemanja Šarčevića i Dragana Stjepanovića (I), Ivane Zečević i Nemanje Šarčevića (I) na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu i Arona Čonke (I) na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o kadravskom planu, pravno mogući.
Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu, Skupštini se obratio i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva podneo je mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete podneće Svetlana Selaković, pomoćnik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Predsedavajući je podsetio poslanike da se, na osnovu člana 158. stav 1 Poslovnika o radu, o Predlogu budžeta pretres vodi u načelu i u pojedinostima.
Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i pretres po tačkama 2-8 Dnevnog reda.
U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, Jelena Balašević, Ilona Pelt, dr Ivan Stijepović, Branislav Bogaroški, prof. dr Pavle Budakov, Đurađ Jakšić i Jovan Lazarov.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14,56 do 15,53 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 70 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Nakon pauze, nastavilo se sa radom po tačkama Dnevnog reda.

U nastavku pretresa su učestvovali: Goran Gonđa, Dejan Maksimović, Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade, Borislav Novaković, Dušan Jakovljev, Aleksandra Đanković, Smiljana Glamočanin Varga.
Poslanik Đurađ Jakšić predložio je da se Skupština izjasni da li je predsednik Skupštine povredio član 100. Poslovnika o radu.
Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština predlog nije prihvatila, jer je „za“ glasalo 15 i „protiv“ 65 poslanika.
U nastavku pretresa su učestvovali: Aleksandar Đedovac, Rajka Lučar, Arsen Kurjački, Katica Bengin, Gordana Kozlovački, Robert Kolar, Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, Miroslav Štatkić, član Pokrajinske vlade, mr Svetlana Babić, Nemanja Šarčević, mr Miroslav Španović, Aleksandar Zelenski, prof. dr Branislava Belić, Ivana Zečević.
Predsedavajući je, u skladu sa članom 81. stav 4. Poslovnika o radu obavestio Skupštinu da će Skupština nastaviti sa radom i posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po Dnevnom redu.
U pretresu su dalje učestvovali: Matija Kovač, Svetlana Kozić, Vranešević Zoran, Dragan Stjepanović, Miroslav Rodić, Zorica Damjanović, Danijel Radić i Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade, Milenko Jovanov, Ilija Maravić, Jelena Delić, Zoran Subotić, Vojislav Kulačanin, Milan Vlaisavljević, Ivica Milankov, Pavel Surovi, Milan Ćuk, mr Miroslav Španović , Milorad Lemić, Gordana Kozlovački.
Predsedavajući je zaključio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i pretres po tačkama 2-8 Dnevnog reda i otvorio pretres u pojedinostima o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Predsedavajući je konstatovao da je:

Na član 3. Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu podneto je IV amandmana.

Na član 11. Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu podneto je XVI amandmana.

Na član 1. Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu podnet je I Amandman.

Na prilog Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu podnet je I Amandman.
U pretresu su učestvovali: Nebojša Novaković, Nenad Borović, Gordana Kozlovački, Milan Ćuk, Arsen Kurjački, Miroslav Vasin, Ivana Zečević, Đurađ Jakšić, Smiljana Glamočanin Varga i Nemanja Šarčević.
Predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima.
Poslanici Nebojša Novaković, Nenad Borović, Gordana Kozlovački, Milan Ćuk, Arsen Kurjački, Miroslav Vasin, Ivana Zečević, Đurađ Jakšić, Smiljana Glamočanin Varga i Nemanja Šarčević ostali su pri podnetim amandmanima.
Prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“ i 74 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“ i 74 glasa „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“ i 74 glasa „protiv“ odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Nenada Borovića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“ i 74 glasa „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I grupe poslanika.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman I grupe poslanika.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II grupe poslanika.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman II grupe poslanika.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV grupe poslanika.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 24 glasa „za“ i 72 glasa „protiv“ odbila Amandman IV grupe poslanika.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Miroslava Vasina.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika Miroslava Vasina.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Arsena Kurjačkog.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“ i 74 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika Arsena Kurjačkog.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III grupe poslanika.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 24 glasa „za“ i 74 glasa „protiv“ odbila Amandman III grupe poslanika.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Milana Ćuka.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“, 72 glasa „protiv“ i jednim uzdržanim glasom odbila Amandman I poslanika Milana Ćuka.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V grupe poslanika.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“, 74 glasa „protiv“ odbila Amandman V grupe poslanika.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI grupe poslanika.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 24 glasa „za“, 74 glasa „protiv“ odbila Amandman VI grupe poslanika.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Đurađa Jakšića i Vojislava Kulačanina.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“, 73 glasa „protiv“ odbila Amandman poslanika Đurađa Jakšića i Vojislava Kulačanina.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Đurađa Jakšića i Ivane Zečević.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“, 72 glasa „protiv“ odbila Amandman poslanika Đurađa Jakšića i Ivane Zečević.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Ivane Zečević i Nemanje Šarčevića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“, 72 glasa „protiv“ odbila Amandman poslanika Ivane Zečević i Nemanje Šarčevića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Ivane Zečević i Ivice Milankova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“, 72 glasa „protiv“ odbila Amandman poslanika Ivane Zečević i Ivice Milankova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Milana Ćuka i Daniela Radića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“, 74 glasa „protiv“ odbila Amandman poslanika Milana Ćuka i Daniela Radića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Smiljane Glamočanin Varge i Daniela Radića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 17 glasova „za“, 73 glasa „protiv“ odbila Amandman poslanika Smiljane Glamočanin Varge i Daniela Radića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Nemanje Šarčevića i Dragana Stjepanovića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“, 74 glasa „protiv“ odbila Amandman poslanika Nemanje Šarčevića i Dragana Stjepanovića.
Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 38. stav 3. alineja 3. Statuta AP Vojvodine o donošenju Budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ i 24 glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.
Prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima podnetim na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o kadrovskom planu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Arona Čonke.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 19 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Arona Čonke.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 24 glasa „za“, 74 glasa „protiv“ odbila Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu sa tehničkim ispravkama na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasa „za“ i 20 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova „za“ i 18 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 99 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA ZADUŽIVANjA EMITOVANjEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ZA POTREBE FINANSIRANjA NABAVKE OPREME ZA OPREMANjE OBJEKTA „KAMENICA 2”;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekta „Kamenica 2” i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: prof. dr Branislava Belić i Milan Vlaisavljević.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekta „Kamenica 2”.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRAVOBRANILAŠTVU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama pokrajinske skupštinske odluke o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
Predsedavajući je otvorio pretres. Kako nije bilo prijavljenih za pretres, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predlaže Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.
Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i predložio je Skupštini da donese Odluku sa tehničkom ispravkom navedenom u izveštaju Odbora.
Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Nenad Borović i Smiljka Jovanović.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i 11 glasova „protiv“ donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za pretres, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine sa dopunom na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova „za“ donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su, u skladu sa članom 205. stav 5. Poslovnika o radu Skupštine, poslaničko pitanje, u pisanom obliku, postavili su poslanici: Zlata Đerić, Svetlana Kozić i Katica Bengin.
Na Sedmoj sednici dopunsko poslaničko pitanje u usmenom obliku postavio je Aron Čonka.
Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Zlate Đerić, Svetlane Kozić, Katice Bengin i Arona Čonke.
Poslanice Svetlana Kozić i Katica Bengin komentarisale su odgovore na pitanja.
Poslanik Nenad Borović postavio je pitanje Smiljki Jovanović, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije. Odgovor na poslaničko pitanje Nenadu Boroviću biće dostavljen u pisanom obliku.
Poslanik Miroslav Vasin postavio je pitanje Nenadu Grbiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Odgovor na poslaničko pitanje Miroslavu Vasinu biće dostavljen u pisanom obliku.

Pošto se niko više nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio Osmu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 21,05 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.