Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 10
A megtartás időpontja: 21. 02. 2017.
Jegyzőkönyv

sa Desete sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 21. februara 2017. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,18 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Damir Zobenica i Snežana Sedlar, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 111 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, Smiljana Glamočanin Varga, Jelena Delić, Uroš Kandić, dr Tamaš Korhec, Bojan Kostreš, Mia Strajin, Milan Todorović i Ana Tomanova Makanova.

Predsedavajući je podsetio poslanike da im je uz saziv za Desetu sednicu dostavljen i Zapisnik sa Osme i Devete sednice Skupštine, održane 20. decembra 2016. godine i 24.januara 2017. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Osme sednice Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 90 glasova „za“ i šest glasova „protiv“, usvojila Zapisnik sa Osme sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Devete sednice Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 90 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“, usvojila Zapisnik sa Devete sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik prof. dr Tamaš Korhec, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnetu ostavku i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslaniku prof. dr Tamašu Korhecu. Predsedavajući je, saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, konstatovao da je poslaniku prof. dr Tamašu Korhecu prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE“, u skladu sa članom 38. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, obavestio Skupštinu da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Zlata Đerić, istupila iz Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE“.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1.    Poslanik Nemanja Šarčević, Ognjenu Bjeliću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (jedno pitanje).
2.    Poslanik Nenad Borović, Smiljki Jovanović, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije (jedno pitanje).
3.    Poslanik Dejan Maksimović, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade (jedno pitanje)
4.    Poslanik dr Ivan Stijepović, Smiljki Jovanović, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije (jedno pitanje).
5.    Poslanik Ivana Zečević, mr Vuku Radojeviću, čanu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje).
6.    Poslanik Danijel Radić, Miroslavu Štatkiću, čanu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama (jedno pitanje).
7.    Poslanik Ivica Milankov, Predragu Vuletiću, čanu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (jedno pitanje).
Poslanik Đurađ Jakšić je predložio da Skupština minutom ćutanja oda počast preminulom ruskom amabasadoru pri UN, Vitaliju Čurkinu.

Poslanik Nemanja Šarčević je odustao od postavljenog pitanja Ognjenu Beliću, članu Pokrajinske vlade.
Poslanik Nenad Borović, postavio je pitanje, Smiljki Jovanović, koja je usmeno odgovorila na pitanje poslanika, dok na postavljeno potpitanje nije dobio odgovor.
Poslanik Dejan Maksimović, postavio je pitanje, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Đorđe Milićević je obavestio poslanika da će odgovor na postavljeno pitanje dobiti u pismenoj formi.
Poslanik dr Ivan Stijepović, postavio je pitanje, Smiljki Jovanović, koja je usmeno odgovorila na pitanje poslanika.
Poslanik Ivana Zečević, postavila je pitanje, mr Vuku Radojeviću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik Danijel Radić postavio je pitanje Miroslavu Štatkiću, na koje je dobio usmeni odgovor.
Poslanik Ivica Milankov, postavio je pitanje, Predragu Vuletiću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika.

Pošto su iscrpljena pitanja poslanika, prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda Desete sednice Skupštine.
Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum. Predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 100 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4.

Poslovnika o radu, da se predloženi Dnevni red Desete sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

-    UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA VEĆE REGIONA U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi Dnevni red Desete sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

-    PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA I UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi Dnevni red Desete sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

-    PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije je razmatranje predlaženo na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda Desete sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ utvrdila

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU RADA FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA I UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;
  4. PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I GOMELjSKE OBLASTI (REPUBLIKA BELORUSIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  5. PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I NIŽEGRADSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  6. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2015. GODINE DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE;
  7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  8. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  9. UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA VEĆE REGIONA U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 1. i 2. utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 76 glasova „za“, predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 4. i 5. utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 85 glasova „za“, predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 7. i 8. utvrđenog Dnevnog reda
Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 85 glasova „za“, predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. st. 1. i 2. Poslovnika o radu po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe je podsetio poslanike na član 91. st. 1, 2, 3 i 4. Poslovnika o radu po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,

-izvestilac nadležnog odbora,

-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,

-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,

-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.
Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Na osnovu člana 95. Poslovnika o radu, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 1-2 prešlo se na rad po tim tačkama.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU RADA FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“;
2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini“ VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine sa tehničkom ispravkom i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine amandmane je utvrdila Pokrajinska vlada (I-II) koji, u skladu sa članom 151. Poslovnika o radu Skupštine, postaju sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.
Na Predlog pokrajinske skupštinske o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine amandmane je podneo poslanik Nenad Borović (I-VIII).
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije, Odbor za privredu i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese Pokrajinske skupštinske odluke.
Podnete amandmane predhodno su razmatrali Odbor za budžet ifinansije i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbori su predložili Skupštini da odbije podnete amandmane.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i amandmane prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra su amandmani poslanika Nenada Borovića pravno mogući i da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i predložio je Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke sa tehničkim ispravkama.
Povodom Predloga pokrajinskih skupštinskih odluka, Skupštini se obratio i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Pošto su se poslanici prethodno izjasnili, predsedavajući je otvorio zajednički pretres. U pretresu su učestvovali: dr Bojan Bagi, dr Ivan Stijepović, Nebojša Novaković, Branislav Bogaroški, prof. dr Pavle Budakov, Đurađ Jakšić, Milenko Jovanov, Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, Goran Gonđa, Aleksandar Zelenski, Nenad Borović, Ivana Zečević, Jovan Lazarov, Aron Čonka, Miroslav Vasin,potpredsednik Skupštine, Milica Kirćanski, Borislav Novaković, Aleksandar Đedovac i Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je zaključio zajednički pretres o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini“ VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ i Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine sa tehničkom ispravkom.
Poslanik Nenad Borović je ostao pri podnetim amandmanima i dodatno ih je obrazložio.
Prešlo se na izjašnjavanje o podnetim amandmanima.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 28 glasova „za“ i 76 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 29 glasova „za“ i 76 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 29 glasova „za“ i 76 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 29 glasova „za“ i 76 glasova „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 29 glasova „za“ i 78 glasova „protiv“ odbila Amandman V poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 29 glasova „za“ i 77 glasova „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 29 glasova „za“ i 78 glasova „protiv“ odbila Amandman VII poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 29 glasova „za“ i 78 glasova „protiv“ odbila Amandman VIII poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini“ VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ sa tehničkim ispravkama na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 88 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ i sa dva „uzdržana“ glasa donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o prestanku rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini“ VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine sa tehničkim ispravkama na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova „za“ i 27 glasova „protiv“ i sa dva „uzdržana“ glasa donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA I UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za obrazovanje i nauku. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Mihalj Njilaš, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Aleksandar Jovanović, mr Svetlana Babić, Đurađ Jakšić.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ i četiri „uzdržana“ glasa donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Pošto je spojen pretres po tačkama 4.i 5. prešlo se na rad po tim tačkama.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I GOMELjSKE OBLASTI (REPUBLIKA BELORUSIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
5. tačka dnevnog reda: PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I NIŽEGRADSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Gomeljske oblasti (Republika Belorusija) sa Predlogom zaključaka i Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Nižegradske oblasti (Ruska Federacija) sa Predlogom zaključaka i dostavila ih Skupštini na razmatranje.
Predloge sporazuma sa predlozima zaključaka predhodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju. Odbor je predložio Skupštini da razmotri sporazume i donese zaključke.
Uvodno izlaganje podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Pošto su se poslanici prethodno izjasnili, predsedavajući je otvorio zajednički pretres. U pretresu su učestvovali: Svetlana Kozić, Borislav Novaković, Aleksandar Jovanović, prof. dr Branislava Belić, Đurađ Jakšić, Dmitar Stanišić, Aron Čonka, Katica Bengin, Miroslav Vasin, potpredsednik Skupštine, Jovanka Čolak - Kiralu, Dragan Stjepanović, Dušan Stjepanović i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine.
Predsedavajući je zaključio zajednički pretres.
Predsedavajući je najpre stavio Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Gomeljske oblasti (Republika Belorusija) sa Predlogom zaključaka, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština razmotrila Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Gomeljske oblasti (Republika Belorusija) i sa 87 glasova „za“ i sa pet „uzdranih“ glasova donela Zaključke.
Zatim je predsedavajući stavio Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Nižegradske oblasti (Ruska Federacija) sa Predlogom zaključaka, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština razmotrila Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Nižegradske oblasti (Ruska Federacija) i sa 87 glasova „za“, jednim glasom „protiv“ i sa tri „uzdržana“ glasa donela Zaključke.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2015. GODINE DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01. januar do 31. decembar 2015.godine sa Predlogom zaključaka i dostavila ga Skupštini na razmatranje.
Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio je Skupštini da razmotri Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda i donese Zaključke.
Uvodno izlaganje povodom Izveštaja o radu Pokrajinskog fonda podneo je mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, Milan Ćuk, mr Arsen Kurjački, Gordana Kozlovački i Milorad Lemić.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa „za“ i pet glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01. januar do 31. decembar 2015. godine i donela Zaključak.

Pošto je spojen pretres po tačkama 7.i 8. prešlo se na rad po tim tačkama.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o razrešenju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio zajednički pretres. Pošto niko nije učestvovao u pretresu predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o razrešenju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ donela Odluku o razrešenju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova „za“ i devet glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.


9. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA VEĆE REGIONA U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE;

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju predložio je Skupštini kandidata za člana delegacije Republike Srbije za Veće regiona u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za pretres, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa „za“ i pet glasova „protiv“ utvrdila Predlog kandidata za imenovanje člana delegacije Republike Srbije za Veće regiona u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu Desete sednice Skupštine prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada dostavila Skupštini Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Nenada Borovića i Miroslava Vasina. Poslanici Nenad Borović i Miroslav Vasin nisu želeli da prokomentarišu Odgovore Pokrajinske vlade, niti da postave potpitanja.
Poslanik Zoran Vranešević je postavio pitanje Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i kao i predsedniku Pokrajinske vlade. Konstatovano je da će odgovore dobiti u pismenom obliku.
Poslanik Aleksandar Jovanović postavio je pitanje Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine. Odgovor na poslaničko pitanje Aleksandru Jovanoviću biće dostavljen u pisanom obliku.

Pošto nije bilo više poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio Desetu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 17,20 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.