Сазив 2016-2020
Число схадзки: 10
Датум отримованя: 21. 02. 2017.
Записнїк

са Десете седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 21. фебруара 2017. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,18 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Дамир Зобеница и Снежана Седлар, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 111 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, Смиљана Гламочанин Варга, Јелена Делић, Урош Кандић, др Тамаш Корхец, Бојан Костреш, Миа Страјин, Милан Тодоровић и Ана Томанова Маканова.

Председавајући је подсетио посланике да им је уз сазив за Десету седницу достављен и Записник са Осме и Девете седнице Скупштине, одржане 20. децембра 2016. године и 24.јануара 2017. године.

Председавајући је ставио на гласање Записник са Осме седнице Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 90 гласова „за“ и шест гласова „против“, усвојила Записник са Осме седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са Девете седнице Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 90 гласова „за“ и седам гласова „против“, усвојила Записник са Девете седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да je посланик проф. др Тамаш Корхец, у складу са чланом 53. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднео оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.

Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднету оставку и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланику проф. др Тамашу Корхецу. Председавајући је, сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, констатовао да је посланику проф. др Тамашу Корхецу престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке.

Председавајући је констатовао да је председник Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, у складу са чланом 38. ст. 2. и 3. Пословника o раду, обавестио Скупштину да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Злата Ђерић, иступила из Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1.    Посланик Немања Шарчевић, Огњену Бјелићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (једно питање).
2.    Посланик Ненад Боровић, Смиљки Јовановић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије (једно питање).
3.    Посланик Дејан Максимовић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе (једно питање)
4.    Посланик др Иван Стијеповић, Смиљки Јовановић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије (једно питање).
5.    Посланик Ивана Зечевић, мр Вуку Радојевићу, чану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање).
6.    Посланик Данијел Радић, Мирославу Штаткићу, чану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама (једно питање).
7.    Посланик Ивица Миланков, Предрагу Вулетићу, чану Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова (једно питање).
Посланик Ђурађ Јакшић је предложио да Скупштина минутом ћутања ода почаст преминулом руском амабасадору при УН, Виталију Чуркину.

Посланик Немања Шарчевић је одустао од постављеног питања Огњену Белићу, члану Покрајинске владе.
Посланик Ненад Боровић, поставио је питање, Смиљки Јовановић, која је усмено одговорила на питање посланика, док на постављено потпитање није добио одговор.
Посланик Дејан Максимовић, поставио је питање, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Ђорђе Милићевић је обавестио посланика да ће одговор на постављено питање добити у писменој форми.
Посланик др Иван Стијеповић, поставио је питање, Смиљки Јовановић, која је усмено одговорила на питање посланика.
Посланик Ивана Зечевић, поставила је питање, мр Вуку Радојевићу, који је усмено одговорио на питање посланика. Посланик Данијел Радић поставио је питање Мирославу Штаткићу, на које је добио усмени одговор.
Посланик Ивица Миланков, поставио је питање, Предрагу Вулетићу, који је усмено одговорио на питање посланика.

Пошто су исцрпљена питања посланика, прешло се на утврђивање Дневног реда Десете седнице Скупштине.
На предлог председавајућег утврђен је кворум. Председавајући је констатовао да седници присуствује 100 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4.

Пословника о раду, да се предложени Дневни ред Десете седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

-    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ВЕЋЕ РЕГИОНА У КОНГРЕСУ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ и шест гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени Дневни ред Десете седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

-    ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени Дневни ред Десете седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

-    ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова „за“ и осам гласова „против“ предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије је разматрање предлажено на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда Десете седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласа „за“ и осам гласова „против“ утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ;
  4. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГОМЕЉСКЕ ОБЛАСТИ (РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
  5. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И НИЖЕГРАДСКЕ ОБЛАСТИ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
  6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ;
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ВЕЋЕ РЕГИОНА У КОНГРЕСУ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 1. и 2. утврђеног Дневног реда. Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 76 гласова „за“, предлог усвојила.

Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 4. и 5. утврђеног Дневног реда.
Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 85 гласова „за“, предлог усвојила.

Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 7. и 8. утврђеног Дневног реда
Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 85 гласова „за“, предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. ст. 1. и 2. Пословника о раду по коме је време излагања на српском језику ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође је подсетио посланике на члан 91. ст. 1, 2, 3 и 4. Пословника о раду по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,

-известилац надлежног одбора,

-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,

-председник, односно представник посланичке групе,

-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.
Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

На основу члана 95. Пословника о раду, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.

Пошто је спојен претрес по тачкама 1-2 прешло се на рад по тим тачкама.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“;
2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини“ VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Развојне агенције Војводине са техничком исправком и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Развојне агенције Војводине амандмане је утврдила Покрајинска влада (I-II) који, у складу са чланом 151. Пословника о раду Скупштине, постају саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.
На Предлог покрајинске скупштинске о оснивању Развојне агенције Војводине амандмане је поднео посланик Ненад Боровић (I-VIII).
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Развојне агенције Војводине.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије, Одбор за привреду и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе Покрајинске скупштинске одлуке.
Поднете амандмане предходно су разматрали Одбор за буџет ифинансије и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбори су предложили Скупштини да одбије поднете амандмане.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука и амандмане претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра су амандмани посланика Ненада Боровића правно могући и да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом и предложио је Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке са техничким исправкама.
Поводом Предлога покрајинских скупштинских одлука, Скупштини се обратио и председник Покрајинске владе Игор Мировић.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Пошто су се посланици претходно изјаснили, председавајући је отворио заједнички претрес. У претресу су учествовали: др Бојан Баги, др Иван Стијеповић, Небојша Новаковић, Бранислав Богарошки, проф. др Павле Будаков, Ђурађ Јакшић, Миленко Јованов, Игор Мировић, председник Покрајинске владе, Горан Гонђа, Александар Зеленски, Ненад Боровић, Ивана Зечевић, Јован Лазаров, Арон Чонка, Мирослав Васин,потпредседник Скупштине, Милица Кирћански, Борислав Новаковић, Александар Ђедовац и Ђорђе Милићевић, потпредседник Покрајинске владе.
Председавајући је закључио заједнички претрес о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини“ VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ и Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Развојне агенције Војводине са техничком исправком.
Посланик Ненад Боровић је остао при поднетим амандманима и додатно их је образложио.
Прешло се на изјашњавање о поднетим амандманима.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 28 гласова „за“ и 76 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 29 гласова „за“ и 76 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 29 гласова „за“ и 76 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 29 гласова „за“ и 76 гласова „против“ одбила Амандман IV посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 29 гласова „за“ и 78 гласова „против“ одбила Амандман V посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 29 гласова „за“ и 77 гласова „против“ одбила Амандман VI посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 29 гласова „за“ и 78 гласова „против“ одбила Амандман VII посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 29 гласова „за“ и 78 гласова „против“ одбила Амандман VIII посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини“ VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ са техничким исправкама на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 88 гласова „за“ и 15 гласова „против“ и са два „уздржана“ гласа донела Покрајинску скупштинску одлуку о престанку рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини“ VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Развојне агенције Војводине са техничким исправкама на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова „за“ и 27 гласова „против“ и са два „уздржана“ гласа донела Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Развојне агенције Војводине.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за образовање и науку. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Михаљ Њилаш, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Александар Јовановић, мр Светлана Бабић, Ђурађ Јакшић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ и четири „уздржана“ гласа донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини.

Пошто је спојен претрес по тачкама 4.и 5. прешло се на рад по тим тачкама.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГОМЕЉСКЕ ОБЛАСТИ (РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И НИЖЕГРАДСКЕ ОБЛАСТИ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Гомељске области (Република Белорусија) са Предлогом закључака и Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Нижеградске области (Руска Федерација) са Предлогом закључака и доставила их Скупштини на разматрање.
Предлоге споразума са предлозима закључака предходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. Одбор је предложио Скупштини да размотри споразуме и донесе закључке.
Уводно излагање поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Пошто су се посланици претходно изјаснили, председавајући је отворио заједнички претрес. У претресу су учествовали: Светлана Козић, Борислав Новаковић, Александар Јовановић, проф. др Бранислава Белић, Ђурађ Јакшић, Дмитар Станишић, Арон Чонка, Катица Бенгин, Мирослав Васин, потпредседник Скупштине, Јованка Чолак - Киралу, Драган Стјепановић, Душан Стјепановић и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине.
Председавајући је закључио заједнички претрес.
Председавајући је најпре ставио Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Гомељске области (Република Белорусија) са Предлогом закључака, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина размотрила Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Гомељске области (Република Белорусија) и са 87 гласова „за“ и са пет „уздраних“ гласова донела Закључке.
Затим је председавајући ставио Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Нижеградске области (Руска Федерација) са Предлогом закључака, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина размотрила Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Нижеградске области (Руска Федерација) и са 87 гласова „за“, једним гласом „против“ и са три „уздржана“ гласа донела Закључке.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01. јануар до 31. децембар 2015.године са Предлогом закључака и доставила га Скупштини на разматрање.
Извештај о раду Покрајинског фонда са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио је Скупштини да размотри Извештај о раду Покрајинског фонда и донесе Закључке.
Уводно излагање поводом Извештаја о раду Покрајинског фонда поднео је мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ненад Боровић, Милан Ћук, мр Арсен Курјачки, Гордана Козловачки и Милорад Лемић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду Покрајинског фонда на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа „за“ и пет гласова „против“ усвојила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01. јануар до 31. децембар 2015. године и донела Закључак.

Пошто је спојен претрес по тачкама 7.и 8. прешло се на рад по тим тачкама.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о разрешењу Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине и Предлог одлуке о именовању Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио заједнички претрес. Пошто нико није учествовао у претресу председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о разрешењу Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова „за“ и четири гласа „против“ донела Одлуку о разрешењу Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова „за“ и девет гласова „против“ донела Одлуку о именовању Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.


9. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ВЕЋЕ РЕГИОНА У КОНГРЕСУ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ;

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу предложио је Скупштини кандидата за члана делегације Републике Србије за Веће региона у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за претрес, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа „за“ и пет гласова „против“ утврдила Предлог кандидата за именовање члана делегације Републике Србије за Веће региона у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду Десете седнице Скупштине прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада доставила Скупштини Одговор на посланичко питање посланика Ненада Боровића и Мирослава Васина. Посланици Ненад Боровић и Мирослав Васин нису желели да прокоментаришу Одговоре Покрајинске владе, нити да поставе потпитања.
Посланик Зоран Вранешевић је поставио питање Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и као и председнику Покрајинске владе. Констатовано је да ће одговоре добити у писменом облику.
Посланик Александар Јовановић поставио је питање Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. Одговор на посланичко питање Александру Јовановићу биће достављен у писаном облику.

Пошто није било више посланичких питања, председавајући је закључио Десету седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 17,20 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.