Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 11
A megtartás időpontja: 12. 04. 2017.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014 i 54/2014),

 

S A Z I V A M

JEDANAESTU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 12. aprila 2017. godine (sreda),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2016. GODINU;
  2. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
  3. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2016. GODINU;
  4. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;
  5. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
  6. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa Desete sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 21. februara 2017. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 03. april 2017. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)