Saziv 2016-2020
Session number: 11
Date of event: 12. 04. 2017.
Minutes

sa 11. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 12. aprila 2017. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Amir Bislimi, Smiljana Glamočanin Varga, Uroš Kandić, Vojislav Kulačanin, Dejan Maksimović, Stanka Mihajlov, Snežana Sedlar, dr Ivan Stijepović, Mia Strajin, Milan Todorović, Ana Tomanova Makanova i Milan Ćuk.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Desete sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 84 glasa „za“ , usvojila Zapisnik sa Desete sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku Elveđi Akošu, sa Izborne liste „Magyar mozgalom az autonómiáért - Dr. Korhecz Tamás - VMDK - Csonka Áron Mađarski pokret za autonomiju - Dr Tamaš Korhec - DZVM - Aron Čonka“.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 88 glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ glasom usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku i na taj način potvrdila mandat poslaniku Elveđi Akošu sa Izborne liste „Magyar mozgalom az autonómiáért - Dr. Korhecz Tamás - VMDK - Csonka Áron Mađarski pokret za autonomiju - Dr Tamaš Korhec - DZVM - Aron Čonka“.

Predsedavajući je konstatovao da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe „Socijalistička partija Srbije“, tako što su poslanici Goran Gonđa i Slavenko Unković pristupili Poslaničkoj grupi , kao i da je Poslanička grupa „Socijalistička partija Srbije“ promenila naziv u Poslanička grupa „Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija“.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE“, tako što je poslanik Jovana Medenica, pristupila Poslaničkoj grupi.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe „DS-DSHV“, tako što je poslanik Borislav Novaković, istupio iz Poslaničke grupe, kao i da će Poslanička grupa na jednoj od narednih sednica odrediti novog predsednika Poslaničke grupe.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je u Skupštini AP Vojvodine obrazovana Poslanička grupa „ALTERNATIVA ZA VOJVODINU - MAĐARSKI POKRET - DZVM – NOVA SRBIJA - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom – VMDK – Uj Szerbia”. Za predsednicu je određena poslanica Jelena Balašević, a za zamenika predsednika poslanik Aron Čonka.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

 1. Poslanik Jelena Delić, Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine (jedno pitanje).
 2. Poslanik Nemanja Šarčević, Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine (jedno pitanje).
 3. Poslanik Dragan Stjepanović, mr Vuku Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. (jedno pitanje),
 4. Poslanik Danijel Radić, Ognjenu Bjeliću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (dva pitanja).

Poslanik Jelena Delić, postavila je pitanje, Vladimiru Galiću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika.

Poslanik Nemanja Šarčević, postavio je pitanje, Vladimiru Galiću, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik Dragan Stjepanović, postavio je pitanje, mr Vuku Radojeviću. Na pitanje poslanika Dragana Stjepanovića, odgovorio je Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.Poslanik Danijel Radić, postavio je dva pitanja, Ognjenu Bjeliću, koji je usmeno odgovorio na prvo pitanje poslanika, dok je na drugo pitanje poslanika Danijela Radića usmeno odgovorio Nenad Grbić, Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Pošto su iscrpljena pitanja poslanika, prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 11. sednice Skupštine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum. Predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 97 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Pokrajinska vlada je predložila na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 24 SUBOTICA-ZRENjANIN-KOVIN;

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „PONjAVICA“;

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „JEGRIČKA“;

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE“;

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REVITALIZACIJE KANALA BEGEJ;

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsednik Pokrajinske vlade podneo je Skupštini predloge za razrešenje i izbor zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- RAZREŠENjE ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ;

- IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ;

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ predlog usvojila.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije je razmatranje predlaženo na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 11. sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ utvrdila

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 24 SUBOTICA-ZRENjANIN-KOVIN;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „PONjAVICA“;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „JEGRIČKA“;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE“;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REVITALIZACIJE KANALA BEGEJ;
 6. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2016. GODINU;
 7. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2016. GODINU;
 9. RAZREŠENjE ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ;
 10. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ;
 11. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;
 12. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
 13. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;
 14. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 1-5 utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 78 glasova „za“ i šest glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 9-10 utvrđenog Dnevnog reda

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 79 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 11-13 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 80 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsednica Poslaničke grupe „ALTERNATIVA ZA VOJVODINU - MAĐARSKI POKRET - DZVM – NOVA SRBIJA - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom – VMDK – Uj Szerbia” obavestila je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Akoš Elveđi, pristupio Poslaničkoj grupi.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. st. 1. i 2. Poslovnika o radu po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe je podsetio poslanike na član 91. st. 1, 2, 3 i 4. Poslovnika o radu po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,

-izvestilac nadležnog odbora,

-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,

-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,

-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Na osnovu člana 95. Poslovnika o radu, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


Pošto je spojen pretres po tačkama 1-5 prešlo se na rad po tim tačkama.

1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 24 SUBOTICA-ZRENjANIN-KOVIN;

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „PONjAVICA“;

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „JEGRIČKA“;

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE“;

5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REVITALIZACIJE KANALA BEGEJ;

Pokrajinska vlada utvrdila je: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda br. 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Potamišje“ i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije Kanala Begej i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali:mr Arsen Kurjački, Robert Kolar, Đurađ Jakšić, prof. dr Pavle Budakov, Ljubodrag Miščević, Ivana Zečević, Darko Bađok, Nemanja Šarčević, Ilija Maravić, Dragan Dragić.

Predsedavajući je pozdravio delegaciju iz Kraljevine Jordan koja je bila u poseti Skupštini AP Vojvodine i poželeo im dobru zajedničku saradnju.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda br. 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 88 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda br. 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“ na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština je sa 89 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“ na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština je sa 91 glasom „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Potamišje“ na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština je sa 90 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Potamišje“.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije Kanala Begej na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije Kanala Begej.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2016. GODINU;

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman dostavio je Skupštini Izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2016. godinu sa ispravkom.

Izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana sa ispravkom prethodno su razmotrili Odbor za nacionalnu ravnopravnost, Odbor za budžet i finansije, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku,rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za kulturu i javno informisanje, Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović je dodatno obrazložio Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: dr. Predrag Matejin, Lenka Erdelj, Aron Čonka, mr Maja Sedlarević, Đurađ Jakšić, Dragomir Lalić, Milenko Jovanov, Aleksandar Jovanović, Nemanja Šarčević, prof. dr Pavle Budakov, Ivana Zečević, Goran Gonđa, Milica Kirćanski.

Predsedavajući je zaključio pretres i konstatovao je da se Skupština, razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2016. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2016. godinu.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu sa Predlogom zaključka na razmatranje.

Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio je Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj i donese Zaključak.

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za finansije.

Nakon uvodnog izlaganja, predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Aron Čonka, Borović Nenad, Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić i Đanković Aleksandra.

Predsedavajući je zaključio pretres i nakon stavljanja Izveštaja na glasanje, konstatovao je da je Skupština sa 62 glasa „za“ i 11 glasova „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa usvojila Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu i donela Zaključak.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2016. GODINU;

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

U pretresu su učestvovali: Jelena Delić, mr Svetlana Babić, Stojanka Lekić, Đurađ Jakšić i Goran Gonđa.

Nakon zaključenja pretresa i stavljanja Izveštaja na glasanje, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ i 15 glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2016. godinu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 9 i 10 prešlo se na rad po tim tačkama.


9. tačka dnevnog reda: RAZREŠENjE ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ;


10. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ;

Predsednik Pokrajinske vlade dostavio je Skupštini predloge za razrešenje i izbor zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj na razmatranje.

Predsednika Pokrajinske vlade Igor Mirović je obrazložio predloge.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog za razrešenje zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i sedam glasova“protiv“razrešila Basta Radeta, sa funkcije zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj na glasanje.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i sedam glasova „protiv“ izabrala Bošković Miroslava, za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Pošto je spojen pretres po tačkama 11-13, prešlo se na rad po tim tačkama.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu, Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“donela Odluku o razrešenju člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“donela Odluku o razrešenju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč predsedavajući je nakon stavljanja Predloga odluke na glasanje konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“ donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto smo okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini odgovore na poslanička pitanja poslanika Aleksandra Jovanovića i Zorana Vraneševića.

Zoran Vranešević, je u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine je iskoristio pravo da komentariše Odgovor na svoje poslaničko pitanje.

Poslanik Ivica Milankov postavio je usmeno poslaničko pitanje na koje je usmeno odgovorio predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Pošto nije bilo više poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 11. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 16,00 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.