Saziv 2016-2020
Číslo zasadnutia: 14
Dátum konania: 31. 08. 2017.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", br.: 37/2014 i 54/2014),

 

S A Z I V A M

ČETRNAESTU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 31. avgusta 2017. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
  4. PREDLOG PROTOKOLA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I REPUBLIKE SRPSKE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  5. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“, NOVI SAD ZA 2016. GODINU;
  6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
  7. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU I ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2016. GODINU;
  8. PREDLOG ODLUKE O IZMENI POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 13. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 16. juna 2017. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 21. avgust 2017. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)