Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 17
A megtartás időpontja: 21. 12. 2017.
Jegyzőkönyv

sa 17. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 21. decembra 2017. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, Snežana Sedlar, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine i Aleksandra Đanković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 114 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, Amir Bislimi, Uroš Kandić, Borislav Novaković, Marko Karanfilović i Radoslav Striković.

Predsedavajući je podsetio poslanike da im je uz saziv za 17. sednicu dostavljen i Zapisnik sa 16. sednice Skupštine, održane 15. novembra 2017. godine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 16. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 75 glasova „za“, usvojila Zapisnik sa 16. sednice Skupštine.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Poslanik Dejan Maksimović, dobio je pisani Odgovor od predsednika Pokrajinske vlade, na pitanje koje je postavio na 10. sednici Skupštine.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik dr Ivan Stijepović, Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (jedno pitanje). Potpredsednik Pokrajinske vlade dostavio je poslaniku pisani odgovor;

2. Poslanik Nemanja Šarčević, Nenadu Grbiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (jedno pitanje). Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj dostavio je obaveštenje predsedniku Skupštine u kome je navedeno da pitanje poslanika nije u nadležnosti Pokrajinske vlade, te u vezi sa tim poslanik neće dobiti usmeni odgovor na pitanje. Pokrajinski sekretarijat je odgovor na pitanje zatražio od Koridora Srbije DOO Beograd i poslaniku je odgovor dostavljen;

3. Poslanica mr Maja Sedlarević, Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (jedno pitanje). Potpredsednik Pokrajinske vlade dostavio je poslanici pisani odgovor;

4. Poslanica Svetlana Kozić, Miroslavu Štatkiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama (jedno pitanje). Član Pokrajinske vlade dostavio je poslanici pisani odgovor;

5. Poslanik Ivica Milankov, mr Vuku Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje). Član Pokrajinske vlade dostavio je poslaniku pisani odgovor.

6. Poslanik Dragan Stjepanović, Nenadu Grbiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (jedno pitanje). Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj dostavio je obaveštenje predsedniku Skupštine u kome je navedeno da pitanje poslanika Dragana Stjepanovića nije u nadležnosti Pokrajinske vlade, te u vezi sa tim poslanik neće dobiti usmeni odgovor na pitanje. Poslaniku je dostavljeno obaveštenje, kao i napomena da će odgovor dobiti u pisanoj formi nakon pribavljanja informacija od nadležnog preduzeća JP „Putevi Srbije“, kojem je upućen dopis u vezi navedenog pitanja poslanika,

7. Poslanik Aleksandar Zelenski, Ognjenu Bjeliću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (jedno pitanje),

8. Poslanik Đurađ Jakšić, Miroslavu Štatkiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama (jedno pitanje). Član Pokrajinske vlade dostavio je poslaniku pisani odgovor,

9. Poslanik Nenad Borović, Smiljki Jovanović, članici Pokrajinske vlade i pokrajinskoj sekretarki za finansije (jedno pitanje),

10. Poslanik Danijel Radić, Miroslavu Štatkiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama (dva pitanja). Član Pokrajinske vlade dostavio je poslaniku pisane odgovore,

11. Poslanik Nemanja Šarčević, mr Vuku Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje). Član Pokrajinske vlade dostavio je poslaniku pisani odgovor.

Poslanik Dejan Maksimović, dobio je pisani Odgovor od predsednika Pokrajinske vlade, na pitanje koje je postavio na 10. sednici.Poslanik nije zatražio usmeno obrazloženje odgovora.

Poslanik dr Ivan Stijepović, postavio je pitanje, Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika.

Poslanica mr Maja Sedlarević, postavila je pitanje, Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice,koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanice. Poslanica mr Maja Sedlarević postavila je potpitanja na koje je dobila usmeni odgovor.

Poslanica Svetlana Kozić, postavila je pitanje, Miroslavu Štatkiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanice. Poslanica Svetlana Kozić postavila je potpitanje na koje je dobila usmeni odgovor.

Poslanik Ivica Milankov, postavio je pitanje, mr Vuku Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika.

Poslanik Aleksandar Zelenski, postavio je pitanje, Ognjenu Bjeliću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, koji je usmeno obrazložio da će poslaniku dostaviti pisani odgovor.

Poslanik Đurađ Jakšić, postavio je pitanje, Miroslavu Štatkiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, koji je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik Đurađ Jakšić postavio je potpitanje na koje je dobio usmeni odgovor, koji je poslanik prokomentarisao.

Pošto je isteklo vreme za pitanja poslanika, prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 94 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Odbor za propise je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG MEMORANDUMA O RAZUMEVANjU IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I REGIJE LOMBARDIJA (REPUBLIKA ITALIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

-PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ i 20 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i 23 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ i 23 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ i 22 glasa „protiv“ predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije je razmatranje predloženo na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je stavio predlog dnevnog reda 17. sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ i 12 glasova „protiv“ utvrdila

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SREMSKA MITROVICA - ŠID SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE SREMA;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNABDEVANjE „ISTOČNI SREM“;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SABIRNA GASNA STANICA TILVA - BELA CRKVA SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
 12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA SREMSKI KARLOVCI;
 13. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 14. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 15. PREDLOG MEMORANDUMA O RAZUMEVANjU IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I REGIJE LOMBARDIJA (REPUBLIKA ITALIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 16. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
 17. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
 18. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;
 19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;
 20. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
 21. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
 22. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU
 23. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 1- 7 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“ i 11 glasova protiv, predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 8-12 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“, predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 16-23 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


Pošto je spojen pretres po tačkama 1-7 prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018.GODINU;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske o Budžetu amandmane su podneli: poslanica Branislava Jeftić (I) poslanik Nenad Borović (VI), Vojislav Kulačanin, Milan Ćuk i Danijel Radić(I), Ivana Zečević i Ivica Milankov (I), Smiljana Glamočanin Varga, Milan Ćuk i Danijel Radić (I), Ivana Zečević i Nemanja Šarčević (I), Jelena Delić i Nemanja Šarčević (I), Đurađ Jakšić i Ivica Milankov (I), Đurađ Jakšić i Smiljana Glamočanin Varga (I), Milan Ćuk i Dragan Stjepanović (I), Smiljana Glamočanin Varga i Vojislav Kulačanin (I), Danijel Radić i Vojislav Kulačanin (I), Nemanja Šarčević i Dragan Stjepanović (I), Đurađ Jakšić i Nemanja Šarčević (I), Ivica Milankov i Ivana Zečević (I), Milan Ćuk i Jelena Delić (I), Dragan Stjepanović i Jelena Delić (I), Ivana Zečević i Danijel Radić (I), Dragan Stjepanović i Vojislav Kulačanin (I), Nemanja Šarčević i Smiljana Glamočanin Varga(I).

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu, podnete amandmane, Mišljenje Pokrajinske vlade povodom amandmana, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu i predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke i odbije podnete amandmane.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu i Mišljenje pokrajinske vlade povodom amandmana prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je utvrdio ispravku na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu, koju je prihvatio predstavnik predlagača. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i da su podneti amandmani na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu pravno mogući.

Poslanik Đurađ Jakšić predložio je da se, zbog spajanja pretresa, produži vreme izlaganja na srpskom jeziku sa pet na deset minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe sa deset na 15 minuta.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 31 glasom „za“, 70 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom predlog nije prihvatila.

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu, Skupštini se obratio i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu podnela je Smiljka Jovanović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za finansije.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je podsetio poslanike da se, na osnovu člana 158. stav 1 Poslovnika o radu, o Predlogu budžeta pretres vodi u načelu i u pojedinostima.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i pretres po tačkama 2-7 Dnevnog reda.

U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, predsednik Odbora za poljoprivredu, Ilona Pelt, Aleksandar Zelenski, Aron Čonka, Nenad Borović, Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić, Aleksandra Đanković, Jovan Lazarov.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14,05 do 15,12 časova.

Nakon pauze, predsedavajuća je konstatovala da sednici prisustvuje 81 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Nakon pauze, nastavilo se sa radom po tačkama Dnevnog reda.

nastavku pretresa su učestvovali: Branislava Jeftić, Svetlana Kozić, Zlata Đerić, Miroslav Vasin, Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, Đurađ Jakšić, Robert Kolar, Milan Ćuk, Stojanka Lekić, dr Predrag Matejin, dr Ivan Stijepović, Nemanja Šarčević, Goran Gonđa, Milan Vlaisavljević, Nada Mandić, Dejan Maksimović, Gordana Kozlovački, Saša Šućurović, Dragan Stjepanović, Pavel Surovi, Goran Paunović, mr Maja Sedlarević, Jelena Delić, Ilija Maravić, Dušan Jakovljev i Danijel Radić.

Poslanicima Đurađu Jakšiću, Ćuk Milanu i Danijelu Radiću je oduzeta reč.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 81. stav 4. Poslovnika o radu obavestio Skupštinu da će Skupština nastaviti sa radom i posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po Dnevnom redu.

Predsedavajući je, nakon oduzimanja reči poslaniku Danijelu Radiću, odredio pauzu u trajanju od 17,55 do 18,03 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 80 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

U nastavku pretresa su učestvovali: Predrag Ginculj i Ivana Zečević.

Predsedavajući je zaključio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i pretres po tačkama 2-8 Dnevnog reda i otvorio pretres u pojedinostima o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Poslanici Branislava Jeftić, Nenad Borović, Milan Ćuk, Ivana Zečević, Smiljana Glamočanin Varga, Jelena Delić, Đurađ Jakšić, Danijel Radić, Nemanja Šarčević, Ivica Milankov i Dragan Stjepanović obrazložili su podnete amandmane.

Poslanici su ostali pri podnetim amandmanima.

Predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima.

Prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Branislave Jeftić.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 14 glasova „za“, 76 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom odbila Amandman I poslanice Branislave Jeftić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Vojislava Kulačanina, Milana Ćuka i Danijela Radića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa odbila Amandman poslanika Vojislava Kulačanina, Milana Ćuka i Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Ivane Zečević i Ivice Milankova.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom odbila Amandman poslanika Ivane Zečević i Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Smiljane Glamočanin Varga, Milana Ćuka i Danijela Radića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Smiljane Glamočanin Varga, Milana Ćuka i Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Ivane Zečević i Nemanje Šarčevića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Ivane Zečević i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Jelene Delić i Nemanje Šarčevića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Jelene Delić i Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Đurađa Jakšića i Ivice Milankova.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“, 69 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom odbila Amandman poslanika Đurađa Jakšića i Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Đurađa Jakšića i Smiljane Glamočanin Varga.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 14 glasova „za“, 69 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom odbila Amandman poslanika Đurađa Jakšića i Smiljane Glamočanin Varga.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Milana Ćuka i Dragana Stjepanovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Milana Ćuka i Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Vojislava Kulačanina.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Smiljane Glamočanin Varga i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Danijela Radića i Vojislava Kulačanina.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“, 68 glasova „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Danijela Radića i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Nemanje Šarčevića i Dragana Stjepanovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“, 71 glasom „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Nemanje Šarčevića i Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Đurađa Jakšića i Nemanje Šarčevića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 15 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom odbila Amandman poslanika Đurađa Jakšića i Nemanje Šarčevića .

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 23 glasa „za“, 71 glasom „protiv“ i jednim uzdržanim glasom odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 23 glasa „za“, 69 glasova „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 22 glasa „za“, 71 glasom „protiv“ i jednim uzdržanim glasom odbila Amandman IV poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Ivice Milankova i Ivane Zečević.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 14 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Ivice Milankova i Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 23 glasa „za“, 69 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 23 glasa „za“, 69 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom odbila Amandman V poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 22 glasa „za“, 71 glasom „protiv“ dva uzdržana glasa odbila Amandman VI poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Milana Ćuka i Jelene Delić.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“, 71 glasom „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Milana Ćuka i Jelene Delić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dragana Stjepanovića i Jelene Delić.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“, 71 glasom „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Dragana Stjepanovića i Jelene Delić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Ivane Zečević i Danijela Radića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 9 glasova „za“, 71 glasom „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Ivane Zečević i Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dragana Stjepanovića i Vojislava Kulačanina.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 14 glasova „za“, 69 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom odbila Amandman poslanika Dragana Stjepanovića i Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Nemanje Šarčevića i Smiljane Glamočanin Varga.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“, 72 glasa „protiv“ i dva uzdržana glasa odbila Amandman poslanika Nemanje Šarčevića i Sminjane Glamočanin Varga.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 38. stav 3. alineja 3. Statuta AP Vojvodine o donošenju Budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“, 21 glasom „protiv“ i jednim uzdržanim glasom donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“, 22 glasa „protiv“ i jednim uzdržanim glasom donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“, 20 glasova „protiv“ i dva uzdržana glasa donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“, 20 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ i 23 glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ i 23 glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini.


Pošto je spojen pretres po tačkama 8-12 prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SREMSKA MITROVICA - ŠID SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE SREMA;

10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNABDEVANjE „ISTOČNI SREM“;

11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SABIRNA GASNA STANICA TILVA - BELA CRKVA SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;

12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA SREMSKI KARLOVCI.

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i predložio je Skupštini da donese Pokrajinske skupštinske odluke sa ispravkom u Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o donošenju Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema, navedenom u izveštaju Odbora.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je Aleksandar Andrić, zamenik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Nenad Borović i Dejana Krsmanović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica-Šid sa elementima detaljne regulacije na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa „za“ donela Pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica-Šid sa elementima detaljne regulacije.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema sa tehničkom ispravkom na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasa „za“ donela Pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema sa tehničkom ispravkom.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasa „za“ donela Pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda sabirna gasna stanica Tilva-Bela Crkva sa elementima detaljne regulacije na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova „za“ donela Pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda sabirna gasna stanica Tilva-Bela Crkva sa elementima detaljne regulacije.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova „za“ donela Pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odule o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije koji je predložilo Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.

Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podnela je Smiljka Jovanović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. Kako nije bilo prijavljenih za pretres, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za propise je utvrdio Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsednik Odbora za propise Saša Levnajić je dodatno obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Aron Čonka, Đurađ Jakšić, prof. dr Pavle Budakov, Milenko Jovanov i Ištvan Pastor.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 95 glasova „za“ donela Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG MEMORANDUMA O RAZUMEVANjU IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I REGIJA LOMBARDIJA (REPUBLIKA ITALIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog memoranduma o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regije Lombardija (Republika Italija) sa Predlogom zaključaka i dostavila Skupštini na razmatranje.

Predlog memoranduma prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i predložio Skupštini da razmotri Predlog memoranduma i donese Zaključke.

Uvodno izlaganje podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Smiljana Glamočanin Varga, prof. dr Branislava Belić, Dmitar Stanišić i Katica Bengin.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasa „za“, osam glasova „protiv“ i četiri uzdržana glasa usvojila Memorandum o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regije Lombardija (Republika Italija) i donela Zaključke.


Pošto je spojen pretres po tačkama 16-23 prešlo se na rad po tim tačkama.

Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je:

16. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

17. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

18. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

20. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

21. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

22. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

23. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

i dostavilo ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: dr Ivan Stijepović, Goran Paunović, Milenko Jovanov i Đurađ Jakšić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o razrešenju članova saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Danijel Radić postavio je dva pitanja Miroslavu Štatkiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Poslanik Aleksandar Zelenski postavio je pitanje Smiljki Jovanović, članici Pokrajinske vlade i pokrajinskoj sekretarki za finansije.

Poslanica Katica Bengin postavila je pitanje Predragu Vuletiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i pitanje Ištvanu Pastoru, predsedniku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto se niko više nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 17. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 21,10 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.