Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 22
A megtartás időpontja: 31. 05. 2018.
Jegyzőkönyv

sa 22. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 31. maja 2018. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Amir Bislimi, Miroslav Vasin, Darko Vukoje, Zorica Damjanović, Matija Kovač, Dejan Maksimović, Borislav Novaković, Nebojša Novaković, Vesna Prćić, Marko Karanfilović, Radoslav Striković i Milan Todorović.

Prešlo se na usvajanje zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 21. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 79 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 21. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su poslanici Aleksandar Zelenski i Dejan Maksimović istupili iz Poslaničke grupe „Dosta je bilo-Saša Radulović“ i konstatovao da je Poslanička grupa „Dosta je bilo-Saša Radulović“ prestala da postoji.

Takođe, predsedavajući je obavestio Skupštinu da ga je predsednik Poslaničke grupe „Alternativa za Vojvodinu - Mađarski pokret - DZVM - Alternatíva a Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK” obavestio da je ta poslanička grupa za svog predsednika izabrala poslanika Arsena Kurjačkog, a za zamenika predsednika poslanika Zlatu Đerić.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su, prema redosledu pristizanja, pitanja za 22. sednicu postavili:

1. Poslanik Aleksandar Zelenski, Ognjenu Bjeliću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (jedno pitanje).

2. Poslanik Aleksandar Zelenski, Smiljki Jovanović, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru finansije (jedno pitanje). Poslaniku je pisani odgovor pokrajinskog sekretarijata dostavljen.

3. Poslanik Smiljana Glamočanin Varga, Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine (jedno pitanje). Član Pokrajinske vlade, Vladimir Galić, dostavio je obaveštenje predsedniku Skupštine u kome je navedeno da pitanje poslanika Smiljane Glamočanin Varga nije u nadležnosti pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, te u vezi sa tim, poslanik, nije dobio usmeni odgovor na pitanje. Poslaniku je odgovor pokrajinskog sekretarijata dostavljen 29. maja 2018. godine.

4. Poslanik Milan Ćuk, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade (jedno pitanje).

Poslanik Aleksandar Zelenski postavio je pitanje, Ognjenu Bjeliću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Pokrajinski sekretar usmeno je obavestio poslanika da će dobiti pismeni odgovor jer je potrebno više vremena za njegovu pripremu.

Poslanik Aleksandar Zelenski postavio je pitanje, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorila na pitanje. Poslanik Aleksandar Zelenski je postavio potpitanje na koje je Pokrajinski sekretar usmeno i odgovorila. Poslanik je prokomentarisao potpitanje.

Poslanik Milan Ćuk postavio je pitanje, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsednik Pokrajinske vlade je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik je postavio potpitanje na koje je predsednik Pokrajinske vlade usmeno i odgovorio. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 99 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ i 9 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA „VRŠAČKE PLANINE“.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova „za“ predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga pokrajinskih skupštinskih odluka čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA „VRŠAČKE PLANINE“;
  3. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2017. GODINE;
  4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
  5. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;
  6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 77 glasova „za“ i devet glasova „protiv“ utvrdila Dnevni red 22. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Poslanik Smiljana Glamočanin Varga postavila je pitanje predsedniku Skupštine u vezi sa članom 50. Poslovnika o radu, koji se tiče sazivanja sednice Odbora. Predsednik Skupštine usmeno je odgovorio poslaniku.

Poslanik Milan Ćuk je predložio da se, u skladu sa članom 90. Poslovnika o radu, produži vreme izlaganja i to: za izlaganje na srpskom jeziku, za predsednike Poslaničkih grupa na 60 minuta, za poslanike na 30 minuta, a za izlaganje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na 45 minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa deset glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ predlog nije usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Na sednici Odbora predstavnik predlagača ukazao je na tehničku ispravku, koja je navedena u izveštaju odbora, a koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Poslanik Đurađ Jakšić je zatražio od predsednika Skupštine da se poslaničkoj grupi „Dr Vojislav Šešelj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA”, materijal za sednice Skupštine, u skladu sa članom 79. Poslovnika o radu, dostavlja u elektronskom i štampanom obliku. Predsednik Skupštine odgovorio je poslaniku Đurađu Jakšiću da će poslanička grupa „Dr Vojislav Šešelj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA” dobijati sve materijale u štampanom obliku, u onoliko primeraka koliko Poslanička grupa broji članova.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ilona Pelt, Nenad Borović, Branislav Bogaroški, Smiljka Jovanović, mr Vuk V. Radojević, Đurađ Jakšić, Aleksandra Đanković, Jovan Lazarov, Aleksandar Zelenski, Zlata Đerić, Goran Paunović, Saša Šućurović, Milan Ćuk, Goran Gonđa, Darko Bađok, Marko Šijan, Nada Mandić, Predrag Matejin, Katica Bengin, Aron Čonka, Nemanja Šarčević, Pavel Surovi, Slađana Jovanović, Ilija Maravić, Stanka Mihajlov, Danijel Radić, mr Zoran Subotić, Predrag Ginculj, Nada Milanović, Dušan Stipanović, Ivica Milankov, Rajka Lučar, Milorad Lemić i Igor Mirović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ i 25 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14,30 do 15,39 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 76 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Nakon pauze, nastavilo se sa radom po tačkama Dnevnog reda.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA „VRŠAČKE PLANINE“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene predela „Vršačke planine“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao Ljubodrag Miščević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene predela „Vršačke planine“.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2017. GODINE;

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar-decembar 2017. godine na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o radu za 2017. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje i nauku i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Goran Paunović, Dragan Stjepanović, Svetlana Babić, Svetlana Kozić i Nemanja Šarčević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“, 15 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom usvojila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar-decembar 2017. godinu.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali : Đurađ Jakšić, Branislava Belić, Jovana Medenica, Milan Ćuk, Goran Gonđa, Rajka Lučar, Danijel Radić, kojem je predsedavajući oduzeo reč, Snežana Sedlar, Nemanja Šarčević i Vučeta Tošković.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova „za“ i devet glasa „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije prijavio za reč predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o imanovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 9 glasova „protiv“, donela Odluku o imenovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije prijavio za reč predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“, donela Odluku o izmeni odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Na 21. sednici Skupštine AP Vojvodine koja je održana 08. maja 2018. godine, u delu sednice nakon iscrpljenog Dnevnog reda, dopunsko poslaničko pitanje, u smislu člana 205. Poslovnika o radu Skupštine, postavio je:

1. Aron Čonka, doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Odgovor na pitanje dostavljen je poslaniku. Poslanik Aron Čonka nije bio u sali u trenutku prozivanja.

Poslanik Zlata Đerić je, između dve sednice postavila poslaničko pitanje u pisanom obliku, Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam na koje će dobiti pisani odgovor u predviđenom roku.

Poslanička pitanja postavili su poslanici:

1. Katica Bengin, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade i

2. Nemanja Šarčević, Ivanu Đokoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam.

Odgovore će poslanici dobiti u pismenoj formi.

Pošto se niko više nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 22. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 17,29 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.