Сазив 2016-2020
Число схадзки: 27
Датум отримованя: 20. 12. 2018.
Записнїк

са 27. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 20. децембра 2018. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,03 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовао је 101 посланик.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Дарко Бађок, Јелена Балашевић, Амир Бислими, Бранислав Богарошки, Акош Елвеђи, Александар Зеленски, Сретен Јовановић, Урош Кандић, Марко Каранфиловић, Светлана Козић, Роберт Колар, Неђељко Коњокрад, Бојан Костреш, Арсен Курјачки, Борислав Новаковић, Мирослав Родић, Радослав Стриковић, Милан Тодоровић, Дејан Чапо.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 62 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на усвајање Записника.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 26. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 57 гласова „за“ усвојила Записник са 26. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је председник Посланичке групе „Алтернатива за Војводину - Мађарски покрет - ДЗВМ - Нова Србија - Аlternatíva Vajdaságért - Magyar Mozgalom - VMDK - Új Szerbia” , у складу са чланом 38. Пословника o раду, обавестио председника Скупштине да је Посланичка група „Алтернатива за Војводину - Мађарски покрет - ДЗВМ - Нова Србија - Аlternatíva Vajdaságért - Magyar Mozgalom - VMDK - Új Szerbia” за свог председника изабрала посланика Злату Ђерић, а за заменика председника посланика Елвеђи Акоша. Такође, председник Посланичке групе „Алтернатива за Војводину - Мађарски покрет - ДЗВМ - Нова Србија - Аlternatíva Vajdaságért - Magyar Mozgalom - VMDK - Új Szerbia”, у складу са чланом 38. ст. 2 и 4 Пословника о раду, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Светлана Козић, приступила тој Посланичкој групи.

Председавајући је обавестио посланике да је Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице доставио обавештење да, због обима материјала, кратког временског рока и ограничених кадровских капацитета Преводилачка служба Покрајинског секретаријата није била у могућности да у потпуности заврши превођење материјала, те у том смислу је замолио посланике, који су се изјаснили да им се материјал доставља на језику националне мањине-националне заједнице, за разумевање. Председавајући је обавестио посланике да ће им у наредним данима бити достављени и преведени сви материјали.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик Јован Лазаров, доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство (једно питање и потпитање). Посланик је добио усмени одговор на питање и потпитање. Посланик Јован Лазаров је прокоментарисао одговор покрајинског секретара.

Посланик Борислав Новаковић је ометао рад на седници Скупштине због чега је удаљен са седнице Скупштине.

2. Посланик Нада Милановић, доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство (једно питање). Посланик је добио усмени одговор на питање.

3. Посланик Саша Левнајић, доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство (једно питање и потпитање). Посланик је добио усмени одговор на питање и потпитање.

4. Посланик Марко Марић, Ненаду Грбићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за енергетику, грађевинарство и саобраћај (једно питање). Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај је посланику усмено одговорио на питање. Посланик је прокоментарисао одговор.

5. Посланик Матија Ковач, Смиљки Јовановић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије (једно питање и потпитање). Покрајински секретар му је усмено одговорила и на питање и потпитање.

Пошто је исцрпљено време за питања посланика, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 73 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Затим се прешло на утврђивање Дневног реда.

Посланик Немања Шарчевић је, у складу са чланом 87. став 5 Пословником о раду Скупштине, предложио да се повуче тачка под бројем 19. Предлога дневног реда 27. седнице Скупштине, а која гласи: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ СУБОТИЦА.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да, са 13 гласова „за“, 65 гласова “против“ и два „уздржана гласа“ предлог није усвојен.

Посланици Милан Ћук и Ђурађ Јакшић указали су на повреду Пословника о раду Скупштине.

Председавајући је ставио предлог дневног реда 27. седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ и девет гласова „против“ утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУРШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНЕ ПРОЦЕНЕ НУТРИТИВНОГ СТАТУСА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУРШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 16. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА САРКОПЕНИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНОБАЧКОГ И СРЕМСКОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ;
 17. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
 18. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ МАТЕРИНСКОГ ДОДАТКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ ЗА ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ;
 19. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ СУБОТИЦА;
 20. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 21. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА ФУТОГ – БЕОЧИН, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 22. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА";
 23. ПРЕДЛОГ ПИСМА О НАМЕРАМА О УСПОСТАВЉАЊУ ПРИЈАТЕЉСКИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ПРОВИНЦИЈЕ ФУЂИЕН (НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА);
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 1- 20 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“ и 12 гласова против, предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


Пошто је спојен претрес по тачкама 1-20 прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУРШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНЕ ПРОЦЕНЕ НУТРИТИВНОГ СТАТУСА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУРШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА САРКОПЕНИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНОБАЧКОГ И СРЕМСКОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ МАТЕРИНСКОГ ДОДАТКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ ЗА ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ СУБОТИЦА;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске о Буџету амандмане су поднели: посланик Ненад Боровић (V), Данијел Радић (VIII), Јелена Делић (II); Немања Шарчевић (IX), Ивана Зечевић (VII), Војислав Кулачанин (IV), Ивица Миланков (IV), Драган Стјепановић (VII), Милан Ћук(VIII) и Ђурађ Јакшић (XI). На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете Амандман је поднео посланик др Иван Стијеповић.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету као ни Амандман на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету, поднете амандмане, Мишљење Покрајинске владе поводом амандмана, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Kадровском плану; Предлог покрајинске скупштинске одлуке o измени Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину; предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде и предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства и социјалне политике претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке и одбије поднете амандмане.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства и социјалне политике и Амандман на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбор је предложио Скупштини да размотри и донесе покрајинске скупштинске одлуке, а да одбије Амандман.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке o измени Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука, амандмане, мишљењa Покрајинске владе поводом амандмана претходно је размотрио и Одбор за прописе. Представник предлагача је, на седници Одбора, указао на техничку грешку у преамбули Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету АП Војводине за 2019. годину. Техничка исправка, која је наведена у извештају Одбора, је постала саставни део Предлога и о њој се одвојено не гласа. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом и да су поднети амандмани правно могући.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је др Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области здравства поднео је дос. др Зоран Гојковић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области социјалне политике поднео је Предраг Вулетић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

На основу члана 158. став 1 Пословника о раду, о Предлогу буџета претрес се води у начелу и у појединостима. Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и јединствени претрес по тачкама 2-20 Дневног реда.

Посланик др Иван Стијеповић је образложио поднети Амандман.

У претресу у начелу су учествовали испред посланичких група: Илона Пелт, Ненад Боровић, Саша Шућуровић, Ђурађ Јакшић, Александра Ђанковић и Јован Лазаров.

У претресу у начелу су учествовали и: др Иван Стијеповић, Лајош Паћи, проф. др Бранислава Белић, мр Маја Седларевић, Милан Ћук, Павел Сурови, Зорица Дамјановић, др Бојан Баги.

Председавајући је одредио паузу од 14,02 до 15,07 часова.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 65 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

У наставку претреса у начелу су учествовали: Мирослав Васин, Светлана Бабић, Немања Шарчевић, Стојанка Лекић, Бранислава Јефтић, Горан Пауновић, Горан Гонђа, Данијел Радић, Марко Шијан, Ивана Зечевић, Ивица Миланков, Александар Ђедовац, Драган Стјепановић, Снежана Седлар, Војислав Кулачанин, Илија Маравић, Милорад Лемић, Нада Мандић, Сања Ковачевић, Душан Стипановић, Александар Јовановић, др Предраг Матејин.

Посланици Миленко Јованов, Данијел Радић и Ђурађ Јакшић су указали на повреду Пословника о раду.

Председавајући је закључио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и јединствени претрес по тачкама 2-20 Дневног реда.

Посланик др Иван Стијеповић је остао при поднетом Амандману.

Затим је председавајући отворио претрес у појединостима о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

У претресу у појединостима су учествовали: Ђурађ Јакшић, председник посланичке групе, Милан Ћук, Данијел Радић, Ивана Зечевић, Немања Шарчевић, Ивица Миланков, Драган Стјепановић, Војислав Кулачанин и Јелена Делић.

Председавајући је, у складу са чланом 81. став 4. Пословника о раду, обавестио Скупштину да ће Скупштина наставити са радом и после 19,00 часова, док се не заврши рад по утврђеном Дневном реду.

Посланици који су поднели амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину су остали при поднетим амандманима.

Председавајући је закључио претрес у појединостима и прешло се на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 16 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 17 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 17 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 15 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман IV посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 17 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман V посланика Ненада Боровића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман VI посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман VII посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 14 гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман VIII посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Јелене Делић . Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман I посланика Јелене Делић

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Јелене Делић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Јелене Делић

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман XI посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман V посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман IV посланика Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман VII посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман V посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман II посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 14 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 14 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман V посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман VIII посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман I посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман IV посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 71 гласова „против“ одбила Амандман VIII посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Војислава Кулачанина. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман III посланика Војислава Кулачанина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 69 гласом „против“ одбила Амандман III посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман IV посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман VII посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Немање Шарчевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман I посланика Немање Шарчевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Немање Шарчевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Немање Шарчевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Немање Шарчевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Немање Шарчевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Немање Шарчевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман VII посланика Немање Шарчевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Немање Шарчевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман VIII посланика Немање Шарчевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман V посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“и 68 гласова „против“ одбила Амандман VII посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“и 70 гласова „против“ одбила Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман III посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман VI посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман IX посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман X посланика Ђурађа Јакшића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман III посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман VI посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман I посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман II посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман III посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман IV посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман V посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман VI посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Драгана Стјепановића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман VII посланика Драгана Стјепановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ивице Миланкова. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман I посланика Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ивице Миланкова. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман II посланика Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ивице Миланкова. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 14 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман III посланика Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ивице Миланкова. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман IV посланика Ивице Миланкова.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман I посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман II посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Иване Зечевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 69 гласом „против“ одбила Амандман VI посланика Иване Зечевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Немање Шарчевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова“за“и 69 гласом „против“ одбила Амандман IV посланика Немање Шарчевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Немање Шарчевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 14 гласова „за“ и 67 гласом „против“ одбила Амандман V посланика Немање Шарчевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Немање Шарчевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 13 гласова „за“ и 69 гласом „против“ одбила Амандман VI посланика Немање Шарчевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Немање Шарчевићa. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 11 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман IX посланика Немање Шарчевићa.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 68 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбилаАмандман III посланика Данијела Радића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Данијела Радића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 12 гласова „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман IV посланика Данијела Радића.

На основу члана 38. став 3. алинеја 3. Статута АП Војводине о доношењу Буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61)

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласова „за“ и 17 гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Затим се прешло на изјашњавање о Амандману на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика др Ивана Стијеповића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са седам гласова „за“ и 66 гласова „против“ одбила Амандман посланика др Ивана Стијеповића.

Прешло се на изјашњавање о предлозима покрајинских скупштинских одлука.


Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласова “за“ и 12 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласова “за“ и девет гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку o Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласова “за“ и девет гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласова “за“ и осам гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласова “за“ и девет гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова “за“ и девет гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова “за“ и једним гласом „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019 годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова “за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму ране мобилизације критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму ране мобилизације критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања саркопеније на територији Јужнобачког и Сремског округа за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања саркопеније на територији Јужнобачког и Сремског округа за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом “за„ и девет гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.


21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА ФУТОГ – БЕОЧИН, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин, са елементима детаљне регулације и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес у којем је учествовао посланик Љубодраг Мишчевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 63 гласа „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин, са елементима детаљне регулације.


22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ“БЕГЕЧКА ЈАМА“

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама" и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. Пошто се нико није пријавио за реч председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 61 гласом „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама".


23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПИСМА О НАМЕРАМА О УСПОСТАВЉАЊУ ПРИЈАТЕЉСКИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ(РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ПРОВИНЦИЈЕ ФУЂИЕН (НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА);

Покрајинска влада утврдила је Предлог писма о намерама о успостављању пријатељских односа између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Фуђиен (Народна Република Кина) и доставила га Скупштини на разматрање.Предлог писма са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Закључке.

Уводно излагање поводом Предлогa писма са Предлогом закључака поднео је доц. др Горан Иванчевић, заменик покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес. У претресу, испред посланичких група, су учествовали: Драган Стјепановић, проф. др Бранислава Белић, Дмитар Станишић, а од посланика Катица Бенгин.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог писма са Предлогом закључака. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 74 гласа „за“ Скупштина размотрила Писмо о намерама о успостављању пријатељских односа између Аутономне покрајионе Војводине (Република Србија) и Провинције Фуђиен (Народна Република Кина) и донела Закључке.


24. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.

Предлог одлуке претходно је размотио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Председавајући је отворио претрес и пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 65 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Александар Зеленски је, дана 26. новембра 2018. године, између две седнице, у писаном облику поставио посланичка питања Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор није достављен.

Посланичка питања су поставили: Ђурађ Јакшић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе (једно питање) и Предрагу Вулетићу, покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова (једно питање);Милан Ћук, Михаљу Њилашу, покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице (једно питање) и др Вуку В. Радојевићу, покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање); Ивана Зечевић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе (једно питање); Ивица Миланков, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе (једно питање) и др Вуку В.Радојевићу, покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање); Немања Шарчевић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе (два питања) и доц. др Зорану Гојковићу, покрајинском секретару за здравство (једно питање) и Драган Стјепановић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе (два питања).

Пошто (више) није било посланичких питања, председавајући је закључио 27. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 19,41 часова.