Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 28
A megtartás időpontja: 13. 02. 2019.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst),

 

S A Z I V A M

28. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 13. februara 2019. godine (sreda),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA NACIONALNIH MANjINA-NACIONALNIH ZAJEDNICA I RAZVOJ MULTIKULTURALIZMA I TOLERANCIJE;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O NAČINU I KRITERIJUMIMA DODELE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANjINA;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK NOVI SAD“;
  5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU „VODE VOJVODINE“;
  6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „RUSANDA“;
  7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „SLANO KOPOVO“;
  8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTRNOG KORIDORA DISTRIBUTIVNOG GASOVODA RIVICA – JAZAK – „LETENKA“ SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
  9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „FRUŠKA GORA“.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 27. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine koja je održana 20. decembra 2018. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 01. februar 2019. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)