Saziv 2016-2020
Broj sjednice: 28
Datum održavanja: 13. 02. 2019.
Zapisnik

sa 28. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 13. februara 2019. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,03 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 86 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, Katica Bengin, Amir Bislimi, Branislav Bogaroški, Nenad Borović, Miroslav Vasin, Zorica Damjanović, Aleksandar Zelenski, Dušan Jakovljev, Aleksandar Jovanović, Jelena Jovanović, Uroš Kandić, Svetlana Kozić, Gordana Kozlovački, Robert Kolar, Akoš Elveđi, Bojan Kostreš, Vojislav Kulačanin, mr Arsen Krujački, Dejan Maksimović, Borislav Novaković, Nebojša Novaković, Goran Paunović, Vesna Prćić, Sandra Ristić, mr Maja Sedlarević, Marko Karanfilović, dr Ivan Stijepović, Saša Šućurović, Milan Todorović, Ana Tomanova Makanova, Milan Ćuk, Dejan Čapo, Aron Čonka.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 68 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 27. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 27. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je dana 09. januara 2019. godine preminuo poslanik Radoslav Striković. Minutom ćutanja je odata počast preminulom poslaniku.

Predsedavajući je konstatovao da je Radoslavu Strikoviću prestao mandat poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine zbog smrti sa 09. januarom 2019. godine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Mihalj Njilaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice dostavio obaveštenje da, zbog obima materijala, kratkog vremenskog roka i ograničenih kadrovskih kapaciteta Prevodilačka služba Pokrajinskog sekretarijata nije bila u mogućnosti da u potpunosti završi prevođenje materijala, te u tom smislu je zamolio poslanike, koji su se izjasnili da im se materijal dostavlja na jeziku nacionalne manjine-nacionalne zajednice, za razumevanje. Predsedavajući je obavestio poslanike da će materijali koji se naknadno prevedu, biti dostavljeni poslanicima.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik Dmitar Stanišić, Ognjenu Bjeliću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (jedno pitanje). Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je usmeno odgovorio poslaniku.

2. Poslanik dr Predrag Matejin, Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine (dva pitanja). Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio na pitanja poslanika.

3. Poslanik Predrag Petrović, dr Vuku V. Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje i potpitanje). Poslanik je dobio usmeni odgovor na pitanje i potpitanje.

4. Poslanik Jovana Medenica, dr Vuku V. Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje i potpitanje). Poslanik je dobio usmeni odgovor na pitanje i potpitanje.

5. Poslanik Jovana Medenica, Predragu Vuletiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (jedno pitanje). Pokrajinski sekretar joj je usmeno odgovorio na pitanje.

Pošto je iscrpljeno vreme za pitanja poslanika, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 72 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o potvrđivanju mandata Goranu Latkoviću na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da, sa 70 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku i na taj način potvrdila mandat Goranu Latkoviću sa Izborne liste „IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma (JS), Patriotski pokret Srbije (PPS).

Predsedavajući je obavestio poslanike da je predsednik Poslaničke grupe „Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija”, u skladu sa članom 38. stav 2 Poslovnika o radu, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Goran Latković pristupio Poslaničkoj grupi „Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija”.

Zatim se prešlo na utvrđivanje Dnevnog reda.

Predsednik Skupštine je u skladu sa članom 87. stav 2. i 3. Poslovnikom o radu Skupštine, predložio da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda, a koja glasi: - PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova “za“ usvojila predlog.

Predsedavajući je stavio predlog dnevnog reda 28. sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ utvrdila

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA UNAPREđIVANjE POLOŽAJA NACIONALNIH MANjINA-NACIONALNIH ZAJEDNICA I RAZVOJ MULTIKULTURALIZMA I TOLERANCIJE;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O NAČINU I KRITERIJUMIMA DODELE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANjINA;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK NOVI SAD“;
  5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU „VODE VOJVODINE“;
  6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „RUSANDA“;
  7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „SLANO KOPOVO“;
  8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTRNOG KORIDORA DISTRIBUTIVNOG GASOVODA RIVICA – JAZAK – „LETENKA“ SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
  9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „FRUŠKA GORA“;
  10. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 2. i 3. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“ i pet glasova „protiv“, predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 7. do 9. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“ i pet glasova „protiv“, predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Jovan Lazarov, predsednik Odbora za budžet i finansije, ispred poslaničkih grupa, dr Bojan Bagi, Đurađ Jakšić, prof. dr Pavle Budakov, Milan Vlaisavljević, a od poslanika Ištvan Pastor, Nemanja Šarčević, prof. dr Branislava Belić, Danijel Radić, Goran Gonđa, dr Predrag Matejin, Milenko Jovanov, doc dr Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo i Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 76 glasova „za“ i šest glasova „protiv“, Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.


2. i 3. tačka dnevnog reda:

-PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐIVANjE POLOŽAJA NACIONALNIH MANjINA-NACIONALNIH ZAJEDNICA I RAZVOJ MULTIKULTURALIZMA I TOLERANCIJE I

-PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O NAČINU I KRITERIJUMIMA DODELE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANjINA.

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za unapređivanje položaja nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina amandmane od I-V je podnela poslanik Vesna Prćić.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, amandmane, Mišljenje Pokrajinske vlade povodom amandmana prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za nacionalnu ravnopravnost. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku i odbije podnete amandmane.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, amandmane, Mišljenje Pokrajinske vlade povodom amandmana prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su Predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom, a da su amandmani pravno mogući.

Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 2. i 3. U pretresu su, ispred poslaničkih grupa, učestvovali: Lenka Erdelj, Ivana Zečević, Dragomir Lalić, dr Tatiana Vujačić, a od poslanika Goran Gonđa, Nemanja Šarčević, Pavel Surovi, Dragan Stjepanović i Gizela Crkvenjakov.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za unapređivanje položaja nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 77 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o dodeli budžetskih sredstava za unapređivanje položaja nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije.

Prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Predsedavajući je stavio Amandman I poslanika Vesne Prćić na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstantovao da je Skupština sa 77 glasova „protiv“ odbila Amandman I Vesne Prćić.

Predsedavajući je stavio Amandman II poslanika Vesne Prćić na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstantovao da je Skupština sa 77 glasova „protiv“ odbila Amandman II Vesne Prćić.

Predsedavajući je stavio Amandman V poslanika Vesne Prćić na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstantovao da je Skupština sa 77 glasova „protiv“ odbila Amandman V Vesne Prćić.

Predsedavajući je stavio Amandman IV poslanika Vesne Prćić na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstantovao da je Skupština sa 77 glasova „protiv“ odbila Amandman IV Vesne Prćić.

Predsedavajući je stavio Amandman III poslanika Vesne Prćić na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstantovao da je Skupština sa 77 glasova „protiv“ odbila Amandman III Vesne Prćić.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 75 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“, Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Predsedavajući je, odredio pauzu u trajanju od 14:18 do 15:20 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 66 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK NOVI SAD“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno – tehnološki park Novi Sad“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za obrazovanje i nauku. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je prof. dr Zoran Milošević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su, ispred poslaničkih grupa, učestvovali prof. dr Pavle Budakov i Milenko Jovanov, a od poslanika Goran Gonđa i Snežana Sedlar.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 75 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Novi Sad“.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU „VODE VOJVODINE“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.


Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predlaže Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je dr Vuk V. Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je, ispred poslaničke grupe, učestvovao Đurađ Jakšić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 74 glasa „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „RUSANDA“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Rusanda“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je, ispred poslaničke grupe učestvovao Darko Bađok, a od poslanika Đurađ Jakšić i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 74 glasa „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Parka prirode „Rusanda“.


7- 9. tačaka dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „SLANO KOPOVO“;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DISTRIBUTIVNOG GASOVODA RIVICA-JAZAK-„LETENKA“ SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „FRUŠKA GORA“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmatrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zažtitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predloge i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili i Odbor za propise. Odbor smatra da su Predlozi odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres po takčama od 7 do 9. U pretresu su, ispred poslaničkih grupa učestvovali Zoran Vranešević i Ljubodrag Miščević, a kao poslanik učestvovao je Matija Kovač.

Zbog tehničkih problema sa elektronskim sistemom za glasanje, prešlo se na glasanje dizanjem ruku.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 61 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Slano Kopovo“ na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 75 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata „Slano Kopovo“.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“ sa elementima detaljne regulacije. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 76 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“ sa elementima detaljne regulacije.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene „Fruška Gora“ na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 76 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene „Fruška Gora“.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres i pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 80 glasova „za“ Skupština donela Odluku o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je konstatovao da je poslanik Aleksandar Zelenski, dana 26. novembra 2018. godine, između dve sednice, u pisanom obliku postavio poslanička pitanja Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade, koja je ponovo postavio dana 14. januara 2019. godine. Odgovor poslaniku nije dostavljen.

Poslanik Ivica Milankov je prokomentarisao odgovor dr Vuka V. Radojevića, pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na pitanje koje je usmeno postavio na 27. sednici Skupštine i postavio je dopunsko pitanje dr Vuku V. Radojeviću, pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Poslanik Đurađ Jakšić je prokomentarisao odgovor Predraga Vuletića, pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova na pitanje koje je usmeno postavio na 27. sednici Skupštine i postavio pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade.

Poslanik Nemanja Šarčević je prokomentarisao odgovor doc. dr Zorana Gojkovića, pokrajinskog sekretara za zdravstvo na pitanje koje je usmeno postavio na 27. sednici Skupštine i postavio dopunsko pitanje doc. dr Zoranu Gojkoviću, pokrajinskom sekretaru za zdravstvo.

Poslanik Nemanja Šarčević je prokomentarisao odgovor Igora Mirovića, predsednika Pokrajinske vlade na pitanja koja je usmeno postavio na 27. sednici Skupštine.

Poslanik Đurađ Jakšić je prokomentarisao odgovor Igora Mirovića, predsednika Pokrajinske vlade na pitanje koje je usmeno postavio na 27. sednici Skupštine i postavio dopunsko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade.

Poslanik Ivica Milankov je prokomentarisao odgovor Igora Mirovića, predsednika Pokrajinske vlade na pitanje koje je usmeno postavio na 27. sednici Skupštine i postavio dopunsko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade.

Poslanik Dragan Stjepanović je prokomentarisao odgovor Igora Mirovića, predsednika Pokrajinske vlade na pitanje koje je usmeno postavio na 27. sednici Skupštine i postavio dopunsko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade.

Poslanik Ivana Zečević je prokomentarisala odgovor Igora Mirovića, predsednika Pokrajinske vlade na pitanje koje je usmeno postavila na 27. sednici Skupštine.

Pošto (više) nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 28. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 17,33 časova.