Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 29
A megtartás időpontja: 11. 04. 2019.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst),

 

S A Z I V A M

29. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će seodržati 11. aprila 2019. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine,sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ŽALBENOJ KOMISIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  2. PREDLOG KODEKSA PONAŠANjA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  3. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA-OMBUDSMANA ZA 2018. GODINU;
  4. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU  SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
  5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2018. GODINU ;
  6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 28. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine koja je održana 13. februara 2019. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 01. april 2019. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)