Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 30
A megtartás időpontja: 28. 05. 2019.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst),

 

S A Z I V A M

30. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 28. maja 2019. godine (utorak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG DEKLARACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU ODREĐENIH OVLAŠĆENjA NA POKRAJINSKU VLADU KOJA IMA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U OBLASTI ZDRAVSTVA;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI;
  5. PREDLOG PISMA O NAMERAMA O USPOSTAVLjANjU I RAZVIJANjU PRIJATELjSKIH ODNOSA I SARADNjE IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I PROVINCIJE HEBEJ (NARODNA REPUBLIKA KINA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 29. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine koja je održana 11. aprila 2019. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 17. maj 2019. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)