Saziv 2016-2020
Číslo zasadnutia: 30
Dátum konania: 28. 05. 2019.
Zápisnica

sa 30. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 28. maja 2019. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,06 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Snežana Sedlar, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je ukupno prisustvovalo 98 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, prof. dr Branislava Belić, Amir Bislimi, Miroslav Vasin, mr farm. Dragana Đurić Bulatović, Damir Zobenica, Branislava Jeftić,Uroš Kandić, Svetlana Kozić, Gordana Kozlovački,Akoš Elveđi, mr Arsen Kurjački, Stojanka Lekić, Dejan Maksimović, Borislav Novaković, Nebojša Novaković, Goran Paunović, Marko Karanfilović, Ana Tomanova Makanova, Aleksandar Farkaš, Dejan Čapo i Aron Čonka.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 63 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na usvajanje zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 29. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 11.aprila 2019. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 61 glasom „za“ usvojila Zapisnik sa 29. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je dana 29. aprila 2019. godine preminuo poslanik Milan Todorović i u vezi sa tim pozvao sve prisutne da odaju počast, minutom ćutanja, preminulom poslaniku.

Zatim je predsedavajući konstatovao da je Milanu Todoroviću prestao mandat poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog smrti, sa 29. aprilom 2019. godine.

Predsednik Poslaničke grupe „Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka”, u skladu sa članom 38. Poslovnika o radu, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što poslanik Jelena Delić, nije više član te Poslaničke grupe.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik Aleksandar Đedovac, postavio je pitanje Dragani Milošević, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorila poslaniku.

2. Poslanik Dragan Dragić, postavio je pitanje doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo koji mu je usmeno odgovorio.

3. Poslanik Ljubodrag Miščević, postavio je pitanje Ognjenu Bjeliću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu koji mu je usmeno odgovorio.Poslanik je postavio i potpitanje i dobio usmeni odgovor.

4. Poslanik Milenko Jovanov, postavio je pitanje Smiljki Jovanović, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije, koja mu je usmeno odgovorila. Poslanik je postavio i potpitanje na koje je, takođe, dobio usmeni odgovor, koji je on prokomentarisao.

5. Poslanik Nada Mandić, postavila je pitanje, dr Vuku V. Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku.

Pošto je isteklo, Poslovnikom o radu, predviđeno vreme za postavljanje pitanja poslanika, da bi se nastavilo sa radom, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 74 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku Jasmini Stevanović sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku i na taj način potvrdila mandat poslaniku Jasmini Stevanović sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE.

Predsednik Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE”, u skladu sa članom 38. stav 2 Poslovnika o radu, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Jasmina Stevanović pristupila Poslaničkoj grupi „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE”.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 30. sednice Skupštine.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 30. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:PREDLOZI ODLUKA O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:

- UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

- AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU,

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,

- PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

- PREDLOZI ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:

- UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

- AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU,

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,

- PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova „za“ glasa predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG DEKLARACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU ODREĐENIH OVLAŠĆENjA NA POKRAJINSKU VLADU KOJA IMA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U OBLASTI ZDRAVSTVA;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI;
  5. PREDLOG PISMA O NAMERAMA O USPOSTAVLjANjU I RAZVIJANjU PRIJATELjSKIH ODNOSA I SARADNjE IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I PROVINCIJE HEBEJ (NARODNA REPUBLIKA KINA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA.
  6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  7. PREDLOZI ODLUKA O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:

- UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

- AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU,

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,

- PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

               8. PREDLOZI ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA :

- UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

- AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU,

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,

- PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“ i tri glasa „protiv“, utvrdila Dnevni red 30. sednice Skupštine AP Vojvodine.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 7 i 8. utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i šest glasova „protiv“predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG DEKLARACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog deklaracije o zaštiti životne sredine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na Predlog deklaracije poslanik Dejan Maksimović podneo je amandmane I-II. Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane. Predlog deklaracije i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Deklaraciju i da odbije amandmane I-II poslanika Dejana Maksimovića.Predlog deklaracije i amandmane prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom, a da je Amandman I pravno moguć, dok Amandman II poslanika nije pravno moguć.

Uvodno izlaganje podneli su Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade i Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. Poslanik Dejan Maksimović nije bio prisutan, te iz tog razloga nije obrazložio podnete amandmane koje je podneo na Predlog deklaracije.

U pretresu su učestvovali od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa: Paći Lajoš, Robert Kolar, Đurađ Jakšić, Ljubodrag Miščević, a od poslanika:dr Ivan Stijepović, Zoran Vranešević, Aleksandar Jovanović, Nemanja Šarčević, Milan Ćuk, Goran Gonđa, Dragan Stjepanović i Darko Bađok i član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Amandman I poslanika Dejana Maksimovića na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Dejana Maksimovića.

Predsedavajući je stavio Amandman II poslanika Dejana Maksimovića na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa četiri glasa „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Dejana Maksimovića.

Pošto se Skupština izjasnila o podnetim amandmanima predsedavajući je stavio Predlog deklaracije na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom donela Deklaraciju o zaštiti životne sredinu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU ODREĐENIH OVLAŠĆENjA NA POKRAJINSKU VLADU KOJA IMA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U OBLASTI ZDRAVSTVA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti zdravstva, i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je doc. dr Zoran Gojković, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa učestvovali: dr Bojan Bagi, Nenad Borović, Aleksandar Jovanović, Ivana Zečević, prof. dr Pavle Budakov i dr Predrag Matejin.

Predsedavajući je, odredio pauzu u trajanju od 14:07 do 15:05 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 63 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

U nastavku pretresa učestvovali su od poslanika: Zorica Damjanović, dr Goran Latković, Đurađ Jakšić, Aleksandar Zelenski, Nemanja Šarčević i član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo doc. dr Zoran Gojković.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 19 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti zdravstva.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi, i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao predsednik poslaničke grupe prof. dr Pavle Budakov.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i pet glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini, i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odboru za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je dr Vuk V. Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali od izvestioca nadležnih odbora: Nenad Borović, predsednik Odbora za poljoprivredu, a od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa :Milan Ćuk i Nada Mandić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG PISMA O NAMERAMA O USPOSTAVLjANjU I RAZVIJANjU PRIJATELjSKIH ODNOSA I SARADNjE IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I PROVINCIJE HEBEJ (NARODNA REPUBLIKA KINA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pisma o namerama o uspostavljanju i razvijanju prijateljskih odnosa i saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i provincije Hebej (Narodna Republika Kina) sa Predlogom zaključaka i dostavila ih Skupštini na razmatranje.

Predlog pisma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Zaključke.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pisma sa Predlogom zaključaka podneo je doc. dr Goran Ivančević, predstavnik Pokrajinske vlade i zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajuća je otvorila pretres. U pretresu su od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa učestvovali: Dragan Stjepanović, Jovanka Čolak Kiralj i Dmitar Stanišić; a od poslanika: Katica Bengin, Marko Šijan i Jovana Medenica.

Predsedavajuća je zaključila pretres i stavila na glasanje Predlog pisma sa Predlogom zaključaka. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština razmotrila Predlog pisma o namerama o uspostavljanju i razvijanju prijateljskih odnosa i saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i provincije Hebej (Narodna Republika Kina) i sa 73 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ donela Zaključke.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi. Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je predstavnik Pokrajinske vlade doc. dr Goran Ivančević obrazložio Mišljenje Pokrajinske vlade na podneti Izveštaj; a od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa učestvovali su: mr Maja Sedlarević, Đurađ Jakšić i Dmitar Stanišić; a od poslanika: Ivana Zečević i Mia Strajin.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Pošto smo spojili pretres po tačkama 7. i 8. Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOZI ODLUKA O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:

- UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

- AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU,

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,

- PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;


8. tačka dnevnog reda: PREDLOZI ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:

- UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

- AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENjANINU,

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,

- PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

Odbor za obrazovanje i nauku, utvrdio je predloge odluka o razrešenju i predloge odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao Milenko Jovanov.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela Odluku o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela Odluku o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela Odluku o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Prirodno - matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela Odluku o razrešenju članova Saveta Prirodno -matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela Odluku o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela Odluku o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela donela Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela Odluku o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela Odluku o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela Odluku o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“donela Odluku o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“donela Odluku o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“donela Odluku o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“donela Odluku o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasova „za“donela Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“donela Odluku o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Prirodno - matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Prirodno -matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“donela Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“donela Odluku o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Na 29. sednici Skupštine AP Vojvodine koja je održana 11. aprila 2019. godine, poslanička pitanja, u smislu člana 204. Poslovnika o radu Skupštine, postavili su:

1. Đurađ Jakšić, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor i postavio novo pitanje predsedniku Pokrajinske vlade.

2. Aleksandar Zelenski, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor je poslaniku dostavljen.Poslanik nije prokomentarisao odgovor, jer nije bio prisutan u sali.

3. Ivana Zečević, Vladimiru Galiću, pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik je prokomentarisala odgovor.

4. Nemanja Šarčević, Dragani Milošević, pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje.

Na 30. sednici Skupštine poslanička pitanje je postavio:

1. Ivica Milankov ( dva pitanja) i to jedno poslaničko pitanje Vuku V. Radojeviću, pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i jedno poslaničko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsedavajući je konstatovao da će poslaniku odgovor biti dostavljen u pisanom obliku.

Pošto se više niko od poslanika nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 30. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 17,55 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.