Сазив 2016-2020
Число схадзки: 30
Датум отримованя: 28. 05. 2019.
Записнїк

са 30. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 28. маја 2019. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,06 часова.

Седници Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Снежана Седлар, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је укупно присуствовало 98 посланикa.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Балашевић, проф. др Бранислава Белић, Амир Бислими, Мирослав Васин, мр фарм. Драгана Ђурић Булатовић, Дамир Зобеница, Бранислава Јефтић,Урош Кандић, Светлана Козић, Гордана Козловачки,Акош Елвеђи, мр Арсен Курјачки, Стојанка Лекић, Дејан Максимовић, Борислав Новаковић, Небојша Новаковић, Горан Пауновић, Марко Каранфиловић, Ана Томанова Маканова, Александар Фаркаш, Дејан Чапо и Арон Чонка.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 63 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на усвајање записника.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 29. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 11.априла 2019. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 61 гласом „за“ усвојила Записник са 29. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је дана 29. априла 2019. године преминуо посланик Милан Тодоровић и у вези са тим позвао све присутне да одају почаст, минутом ћутања, преминулом посланику.

Затим је председавајући констатовао да је Милану Тодоровићу престао мандат посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због смрти, са 29. априлом 2019. године.

Председник Посланичке групе „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”, у складу са чланом 38. Пословника о раду, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што посланик Јелена Делић, није више члан те Посланичке групе.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1. Посланик Александар Ђедовац, поставио је питање Драгани Милошевић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.Покрајински секретар је усмено одговорила посланику.

2. Посланик Драган Драгић, поставио је питање доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство који му је усмено одговорио.

3. Посланик Љубодраг Мишчевић, поставио је питање Огњену Бјелићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу који му је усмено одговорио.Посланик је поставио и потпитање и добио усмени одговор.

4. Посланик Миленко Јованов, поставио је питање Смиљки Јовановић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије, која му је усмено одговорила. Посланик је поставио и потпитање на које је, такође, добио усмени одговор, који је он прокоментарисао.

5. Посланик Нада Мандић, поставила је питање, др Вуку В. Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Покрајински секретар је усмено одговорио посланику.

Пошто је истекло, Пословником о раду, предвиђено време за постављање питања посланика, да би се наставило са радом, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 74 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику Јасмини Стевановић са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа усвојила Извештај о потврђивању мандата посланику и на тај начин потврдила мандат посланику Јасмини Стевановић са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Председник Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ”, у складу са чланом 38. став 2 Пословника о раду, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Јасмина Стевановић приступила Посланичкој групи „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ”.

Прешло се на утврђивање Дневног реда 30. седнице Скупштине.

Одбор за образовање и науку је предложио на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 30. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКA О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

- УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

- АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ,

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,

- ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

- ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКA О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

- УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

- АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ,

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,

- ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова „за“ гласа предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА НА ПОКРАЈИНСКУ ВЛАДУ КОЈА ИМА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;
  4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ;
  5. ПРЕДЛОГ ПИСМА О НАМЕРАМА О УСПОСТАВЉАЊУ И РАЗВИЈАЊУ ПРИЈАТЕЉСКИХ ОДНОСА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ПРОВИНЦИЈЕ ХЕБЕЈ (НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА.
  6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
  7. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКA О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

- УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

- АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ,

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,

- ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

               8. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКA О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА :

- УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

- АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ,

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,

- ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“ и три гласа „против“, утврдила Дневни ред 30. седнице Скупштине АП Војводине.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 7 и 8. утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и шест гласова „против“предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог декларације о заштити животне средине у Аутономној покрајини Војводини и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

На Предлог декларације посланик Дејан Максимовић поднео је амандмане I-II. Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане. Предлог декларације и амандмане претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Декларацију и да одбије амандмане I-II посланика Дејана Максимовића.Предлог декларације и амандмане претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом, а да је Амандман I правно могућ, док Амандман II посланика није правно могућ.

Уводно излагање поднели су Игор Мировић, председник Покрајинске владе и Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. Посланик Дејан Максимовић није био присутан, те из тог разлога није образложио поднете амандмане које је поднео на Предлог декларације.

У претресу су учествовали од председника односно представника посланичких група: Паћи Лајош, Роберт Колар, Ђурађ Јакшић, Љубодраг Мишчевић, а од посланика:др Иван Стијеповић, Зоран Вранешевић, Александар Јовановић, Немања Шарчевић, Милан Ћук, Горан Гонђа, Драган Стјепановић и Дарко Бађок и члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман I посланика Дејана Максимовића на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Дејана Максимовића.

Председавајући је ставио Амандман II посланика Дејана Максимовића на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са четири гласа „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Дејана Максимовића.

Пошто се Скупштина изјаснила о поднетим амандманима председавајући је ставио Предлог декларације на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ и 13 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом донела Декларацију о заштити животне средину у Аутономној покрајини Војводини.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА НА ПОКРАЈИНСКУ ВЛАДУ КОЈА ИМА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства, и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је доц. др Зоран Гојковић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су од председника односно представника посланичких група учествовали: др Бојан Баги, Ненад Боровић, Александар Јовановић, Ивана Зечевић, проф. др Павле Будаков и др Предраг Матејин.

Председавајући је, одредио паузу у трајању од 14:07 до 15:05 часова.

Након паузе, председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 63 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

У наставку претреса учествовали су од посланика: Зорица Дамјановић, др Горан Латковић, Ђурађ Јакшић, Александар Зеленски, Немања Шарчевић и члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство доц. др Зоран Гојковић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 19 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи, и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао председник посланичке групе проф. др Павле Будаков.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и пет гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години, и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбору за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је др Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали од известиоца надлежних одбора: Ненад Боровић, председник Одбора за пољопривреду, а од председника односно представника посланичких група :Милан Ћук и Нада Мандић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова „за“ и седам гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПИСМА О НАМЕРАМА О УСПОСТАВЉАЊУ И РАЗВИЈАЊУ ПРИЈАТЕЉСКИХ ОДНОСА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ПРОВИНЦИЈЕ ХЕБЕЈ (НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог писма о намерама о успостављању и развијању пријатељских односа и сарадње између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и провинције Хебеј (Народна Република Кина) са Предлогом закључака и доставила их Скупштини на разматрање.

Предлог писма са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Закључке.

Уводно излагање поводом Предлогa писма са Предлогом закључака поднео је доц. др Горан Иванчевић, представник Покрајинске владе и заменик покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајућа је отворила претрес. У претресу су од председника односно представника посланичких група учествовали: Драган Стјепановић, Јованка Чолак Кираљ и Дмитар Станишић; а од посланика: Катица Бенгин, Марко Шијан и Јована Меденица.

Председавајућа је закључила претрес и ставила на гласање Предлог писма са Предлогом закључака. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина размотрила Предлог писма о намерама о успостављању и развијању пријатељских односа и сарадње између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и провинције Хебеј (Народна Република Кина) и са 73 гласа „за“ и три гласа „против“ донела Закључке.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину на разматрање и усвајање.

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби. Извештај о пословању за 2018. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је представник Покрајинске владе доц. др Горан Иванчевић образложио Мишљење Покрајинске владе на поднети Извештај; а од председника односно представника посланичких група учествовали су: мр Маја Седларевић, Ђурађ Јакшић и Дмитар Станишић; а од посланика: Ивана Зечевић и Миа Страјин.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању за 2018. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ и 15 гласова „против“ усвојила Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Пошто смо спојили претрес по тачкама 7. и 8. Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

- УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

- АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ,

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,

- ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

- УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

- АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ,

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,

- ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

Одбор за образовање и науку, утврдио је предлоге одлука о разрешењу и предлоге одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и Факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао Миленко Јованов.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Природно - математичког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Природно -математичког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела Одлуку о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела Одлуку о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“донела Одлуку о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“донела Одлуку о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова „за“донела Одлуку о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“донела Одлуку о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласова „за“донела Одлуку о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“донела Одлуку о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Природно - математичког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Природно -математичког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ донела Одлуку о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“донела Одлуку о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“донела Одлуку о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

На 29. седници Скупштине АП Војводине која је одржана 11. априла 2019. године, посланичка питања, у смислу члана 204. Пословника о раду Скупштине, поставили су:

1. Ђурађ Јакшић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор је посланику достављен. Посланик је прокоментарисао одговор и поставио ново питање председнику Покрајинске владе.

2. Александар Зеленски, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Одговор је посланику достављен.Посланик није прокоментарисао одговор, јер није био присутан у сали.

3. Ивана Зечевић, Владимиру Галићу, покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине. Одговор је посланику достављен. Посланик је прокоментарисала одговор.

4. Немања Шарчевић, Драгани Милошевић, покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Одговор је посланику достављен. Посланик је прокоментарисао одговор и поставио допунско питање.

На 30. седници Скупштине посланичка питање је поставио:

1. Ивица Миланков ( два питања) и то једно посланичко питање Вуку В. Радојевићу, покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство и једно посланичко питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председавајући је констатовао да ће посланику одговор бити достављен у писаном облику.

Пошто се више нико од посланика није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 30. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 17,55 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.