Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 31
A megtartás időpontja: 31. 05. 2019.
Jegyzőkönyv

sa 31. (tematske) sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 31. maja 2019. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, na temu „OBELEŽAVANjE 30 GODINA OD USVAJANjA KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA“

Tematska sednica je počela u 10,08 časova.

Tematskoj sednici Skupštine predsedavao je Pastor Ištvan, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika tematskoj sednici Skupštine prisustvovao je 71 poslanik.

Prema evidenciji, tematskoj sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: dr Bojan Bagi, Jelena Balašević, prof. dr Branislava Belić, Amir Bislimi, Nenad Borović, Miroslav Vasin, dr Željko Vidović, mr farm. Dragana Đurić Bulatović, Zorica Damjanović, Dragan Dragić, Zlata Đerić, Aleksandar Zelenski, Ivana Zečević, Damir Zobenica, Đurađ Jakšić, Branislava Jeftić, Aleksandar Jovanović, Sreten Jovanović, Uroš Kandić, Sanja Kovačević, Svetlana Kozić, Gordana Kozlovački, Neđeljko Konjokrad, Akoš Elveđi, Bojan Kostreš, Vojislav Kulačanin, mr Arsen Kurjački, Dragomir Lalić, Saša Levnajić, Stojanka Lekić, Marko Marić, Ivica Milankov, Borislav Novaković, Nebojša Novaković, Goran Paunović, Danijel Radić, Sandra Ristić, Miroslav Rodić, Marko Karanfilović, dr Ivan Stijepović, Dušan Stipanović, Dragan Stjepanović, Ana Tomanova Makanova, Milan Ćuk, Aleksandar Farkaš, Dejan Čapo, Aron Čonka, Nemanja Šarčević i mr Miroslav Španović.

Tematskoj sednici Skupštine pored poslanika prisustvovali su i: Ređina de Dominićis, direktor UNICEF-a u Srbiji i Milan Dakić, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za prava deteta.

Prisutnima su se, prigodnim govorima, obratili: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine; Ređina de Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji i Milan Dakić, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za prava deteta.

U diskusiji su učestvovali: Goran Gonđa, Jovanka Čolak-Kiralj, Ljubodrag Miščević, Zoran Vranešević, Pavel Surovi, mr Milica Kirćanski, Snežana Sedlar, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, Ređina de Dominićis, direktor UNICEF-a u Srbiji i Milan Dakić, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za prava deteta.

Tematska sednica Skupštine je zaključena u 11,16 časova.

Na tematskoj sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.