Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 8
Датум отримованя: 02. 02. 2009.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
6. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 02. фебруарa 2009. године (понедељак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,

У прилогу Вам достављамо записник са седме седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 22. децембра 2008. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 23. јануар 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор