Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 34
A megtartás időpontja: 06. 11. 2019.
Jegyzőkönyv

sa 34. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 06. novembra 2019. godine u Velikoj sali Kongresnog centra „Master“ Novosadskog sajma.

Sednica je počela u 10,08 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je ukupno prisustvovao 101 poslanik.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: dr Bojan Bagi, Jelena Balašević, Amir Bislimi, prof. dr Branislava Belić, Miroslav Vasin, Elveđi Akoš, Kandić Uroš, Karanfilović Marko, Svetlana Kozić, Kozlovački Gordana, Konjokrad Neđeljko, mr Kurjački Arsen, Maksimović Dejan, Novaković Borislav, Novaković Nebojša, Paunović Goran, Ana Makanova Tomanova, Milan Ćuk, Čonka Aron i Nemanja Šarčević.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da sala u kojoj se održava 34. sednica Skupštine AP Vojvodine nema sistem za elektronsko glasanje, te da će se kvorum na sednici utvrđivati prebrojavanjem poslanika, a glasati podizanjem ruku.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 65 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na usvajanje zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 33. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 33. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je predsednik Poslaničke grupe „DS-DSHV“ obavestio predsednika Skupštine da je Poslanička grupa za zamenika predsednika izabrala poslanika Gordanu Kozlovački.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1.    Poslanik Darko Bađok, postavio je pitanje Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku. Poslanik Darko Bađok je prokomentarisao odgovor.

2.    Poslanik Sanja Kovačević, postavila je pitanje Đorđu Milićeviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade koji je usmeno odgovorio poslaniku.

3.    Poslanik Tihomir Stojaković, postavio je pitanje dr Vuku V. Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Pokrajinski sekretar usmeno je odgovorio poslaniku.

4.    Poslanik Nada Milanović, postavila je pitanje Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. Pokrajinski sekretar usmeno je odgovorio poslaniku.

5.    Poslanik Dejana Krsmanović, postavila je pitanje Vladimiru Batezu, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku. Poslanik Dejana Krsmanović postavila je potpitanje članu Pokrajinske vlade, na koje je član Pokrajinske vlade usmeno odgovorio.

6.    Poslanik Dušan Korać, postavio je pitanje dr Vuku V. Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku.

7.    Poslanik Dragana Potpara, postavila je pitanje Đorđu Milićeviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade koji je usmeno odgovorio poslaniku.

Pošto je isteklo, Poslovnikom o radu, predviđeno vreme za postavljanje pitanja poslanika, da bi se nastavilo sa radom, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 74 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 34. sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženim tačkama dnevnog reda:

DNEVNI RED:

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2019. GODINE;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE“;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
  4. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
  5. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2018. GODINU;
  6. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2018. GODINU;
  7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.JANUAR-31.DECEMBAR 2018. GODINE;
  8. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova „za“ i šest glasova „protiv“ utvrdila Dnevni red 34. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU U PERIODU JANUAR - SEPTEMBAR 2019. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu u periodu januar - septembar 2019. godine, na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.
Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Ilona Pelt, Saša Šućurović, Đurađ Jakšić, Jovan Lazarov, Aleksandar Zelenski, Darko Bađok, Aleksandar Jovanović, Goran Gonđa, Ivana Zečević, Nenad Borović, Dragan Stjepanović, Marko Šijan, Ilija Maravić, Vojislav Kulačanin, Milorad Lemić, Ivica Milankov i Pavel Surovi.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“, usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu u periodu januar – septembar 2019. godine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika „Potamišje“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretreseu je učestvovao poslanik Ljubodrag Miščević. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 67 glasova „za“Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika „Potamišje“.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotili Odbor za budžet i finansije i Odbor za poljoprivredu.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je dr Vuk V. Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ivana Zečević i Nenad Borović.
Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

Pokrajinska vlada je utvrdila Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.
Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu.


5. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2018. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2018. godinu na razmatranje i usvajanje.
Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za poljoprivredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj.
Predsedavajući je otvorio pretzres. U pretresu je učestvovao poslanik Đurađ Jakšić. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i pet glasova“protiv“ usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2018. godinu.


6. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2018. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2018. godinu na razmatranje i usvajanje.
Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Đurađ Jakšić, Nenad Borović, Goran Gonđa i Nada Mandić. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2018. godinu.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2018. GODINE;

Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju, na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi. Izveštaj o poslovanju i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Branislav Bogaroški, Ivana Zečević, Stojanka Lekić, Aleksandar Zelenski, Goran Gonđa i Đorđe Raković, direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ i 14 glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar - 31. decembar 2018. godine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o dopunama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ Skupština donela Odluku o dopunama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.
Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.
Predsedavajući je konstatovao da su na 33. sednici, pitanja u usmenom obliku, postavili :
1.    Đurađ Jakšić, dopunsko pitanje, Ivanu Đokoviću, pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam. Odgovor poslaniku je dostavljen.Poslanik Đurađ Jakšić se izjasnio u vezi odgovora i postavio pitanje.
2.    Đurađ Jakšić, dopunsko pitanje, Dragani Milošević, pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik Đurađ Jakšić se izjasnio u vezi odgovora.
3.    Nemanja Šarčević, postavio je dopunsko pitanje, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade i pitanje Vladimiru Galiću, pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. Odgovori su poslaniku pismeno dostavljeni, ali poslanik nije bio prisutan na sednici, te se nije izjasnio o odgovorima.
4.    Aleksandar Zelenski, je između dve sednice, pisanim putem postavio poslaničko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade, ali odgovor poslaniku još nije dostavljen

Pošto se više niko od poslanika nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 34. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 15,20 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.