Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 36
A megtartás időpontja: 21. 02. 2020.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst),

 

S A Z I V A M

36. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 21. februara 2020. godine (petak),
u Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 2021-2035. GODINE.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 35. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 20. decembra 2019. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 10. februar 2020. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)