Saziv 2016-2020
Číslo zasadnutia: 37
Dátum konania: 02. 03. 2020.

Na osnovu člana 79. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst),

 

S A Z I V A M

37. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 02. marta 2020. godine (ponedeljak),
u Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENjA ODREDBE ČLANA 47. STAV 4. POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("SLUŽBENI LIST APV", BROJ:23/14 I 12/20);

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 36. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 21. februara 2020. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 27. februar 2020. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)