Saziv 2016-2020
Session number: 37
Date of event: 02. 03. 2020.
Minutes

sa 37. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 02. marta 2020. godine Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,05 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je ukupno prisustvovalo 85 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: mr Svetlana Babić, dr Bojan Bagi, Jelena Balašević, prof. dr Branislava Belić, Amir Bislimi, Dragan Božić, Miroslav Vasin, Zorica Damjanović, Elveđi Akoš, Aleksandar Zelenski, Dušan Jakovljev, Đurađ Jakšić, Branislava Jeftić, Sreten Jovanović, Uroš Kandić, Marko Karanfilović, Svetlana Kozić, Gordana Kozlovački, Nedeljko Konjokrad, Bojan Kostreš, Arsen Kurjački, Goran Latković, Ivica Milankov, Stanka Mihajlov, Borislav Novaković, Nebojša Novaković, Goran Paunović, Laura Evetović Rajnović, Sandra Ristić, Dragan Stjepanović, Zoran Subotić, Ana Tomanova Makanova, Dejan Čapo, Čonka Aron, Nemanja Šarčević.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da će, u sali u kojoj se održava 37. sednica Skupštine AP Vojvodine, poslanici koristiti elektronski sistem za utvrđivanje kvoruma, ubacivanjem kartica u poslaničke jedinice; glasanje putem tablet računara, pritiskivanjem opcija „za“, „protiv“ ili „uzdržan“ na ekranu, tako što će se prozor za glasanje pojaviti na tablet računarima prilikom glasanja. Takođe, predsedavajući je obavestio poslanike da će se, na 37. sednici Skupštine APV, prijave za pretres podnositi u pisanom obliku, a za povredu poslovnika i repliku prijavljivaće se podizanjem ruku.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 79 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je sednicu sazvao za ponedeljak zbog potreba da se AUTENTIČNOG TUMAČENjA ODREDBE ČLANA 47. STAV 4. POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE donese pre raspisivanja izbora.

Prešlo se na usvajanje Zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 36. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 21. februara 2020. godine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“ usvojila Zapisnik sa 36. sednice Skupštine.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi

DNEVNI RED:

1. PREDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENjA ODREDBE ČLANA 47. STAV 4. POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE („SLUŽBENI LIST APV“, BROJ:23/14 I 12/20).

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“ utvrdila Dnevni red 37. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENjA ODREDBE ČLANA 47. STAV 4. POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE („SLUŽBENI LIST APV“, BROJ:23/14 I 12/20);

Odbor za propise podneo je Skupštini Predlog autentičnog tumačenja člana 47. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Uvodno obrazloženje Predloga, podneo je Saša Levnajić, predstavnik predlagača.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 75 glasa „za“ i 3 glasa „protiv“, Skupština donela Autentično tumačenje člana 47. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Pošto nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 37. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 10,23 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.