Сазив 2016-2020
Число схадзки: 37
Датум отримованя: 02. 03. 2020.
Записнїк

са 37. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 02. марта 2020. године Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,05 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је укупно присуствовало 85 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: мр Светлана Бабић, др Бојан Баги, Јелена Балашевић, проф. др Бранислава Белић, Амир Бислими, Драган Божић, Мирослав Васин, Зорица Дамјановић, Елвеђи Акош, Александар Зеленски, Душан Јаковљев, Ђурађ Јакшић, Бранислава Јефтић, Сретен Јовановић, Урош Кандић, Марко Каранфиловић, Светлана Козић, Гордана Козловачки, Недељко Коњокрад, Бојан Костреш, Арсен Курјачки, Горан Латковић, Ивица Миланков, Станка Михајлов, Борислав Новаковић, Небојша Новаковић, Горан Пауновић, Лаура Еветовић Рајновић, Сандра Ристић, Драган Стјепановић, Зоран Суботић, Ана Томанова Маканова, Дејан Чапо, Чонка Арон, Немања Шарчевић.

Председавајући је обавестио Скупштину да ће, у сали у којој се одржава 37. седница Скупштине АП Војводине, посланици користити електронски систем за утврђивање кворума, убацивањем картица у посланичке јединице; гласање путем таблет рачунара, притискивањем опција „за“, „против“ или „уздржан“ на екрану, тако што ће се прозор за гласање појавити на таблет рачунарима приликом гласања. Такође, председавајући је обавестио посланике да ће се, на 37. седници Скупштине АПВ, пријаве за претрес подносити у писаном облику, а за повреду пословника и реплику пријављиваће се подизањем руку.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да седници присуствује 79 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Председавајући је обавестио посланике да је седницу сазвао за понедељак због потреба да се АУТЕНТИЧНОГ ТУМАЧЕЊА ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 47. СТАВ 4. ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ донесе пре расписивања избора.

Прешло се на усвајање Записника.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 36. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 21. фебруара 2020. године.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“ усвојила Записник са 36. седнице Скупштине.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Председавајући је ставио на гласање предложени

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ АУТЕНТИЧНОГ ТУМАЧЕЊА ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 47. СТАВ 4. ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БРОЈ:23/14 И 12/20).

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“ утврдила Дневни ред 37. седнице Скупштине АП Војводине.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ АУТЕНТИЧНОГ ТУМАЧЕЊА ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 47. СТАВ 4. ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БРОЈ:23/14 И 12/20);

Одбор за прописе поднео је Скупштини Предлог аутентичног тумачења члана 47. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Уводно образложење Предлога, поднео је Саша Левнајић, представник предлагача.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 75 гласа „за“ и 3 гласа „против“, Скупштина донела Аутентично тумачење члана 47. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Пошто није било посланичких питања, председавајући је закључио 37. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 10,23 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.