Сазив 2016-2020
Число схадзки: 38
Датум отримованя: 07. 05. 2020.
Записнїк

са 38. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 07. маја 2020. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,05 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Председник је обавестио да, имајући у виду мере превенције за спречавање ширења заразне болести  Ковид - 19, првенствено мере физичког дистанцирања, на седници нисмо у могућности да користимо електронски систем, те ће се кворум  утврђивати пребројавањем посланика, а гласати подизањем руку. Истовремено је обавестио посланике да се не могу користити микрофони испред себе, него ће дискутанти морати изаћи за говорницу.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 97 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Гавра Аврамов, Јелена Балашевић, Амир Бислими, Драган Божић, Мирослав Васин, Зорица Дамјановић, Акош Елвеђи, Душан Јаковљев, Марко Каранфиловић, Светлана Козић, Гордана Козловачки, Неђељко Коњокрад, Бојан Костреш, Драгомир Лалић, Рајко Мијовић, Ивица Миланков, Борислав Новаковић, Небојша Новаковић, Горан Пауновић, Драган Стјепановић, Зоран Суботић, Ана Томанова Маканова и Арон Чонка.

Председник је подсетио да ће се пријаве за претрес, као и до сада, подносити  у писаном облику. За повреду пословника и за реплику пријављиваће се подизањем руке. Посланици ће се Скупштини обраћати, са говорнице.
Такође, подсетио је посланике и све присутне у сали да је обавезно ношење заштитне маске и рукавица.
Посланици су минутом ћутања одали почаст свим грађанима Републике Србије који су преминули од последица болести Ковид - 19.

Записник са 37. седнице Скупштине, која je одржана 02. марта 2020. године, достављен је уз сазив за данашњу седницу. Председник је ставио на гласање Записник са 37. седнице. Председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова „за“ усвојила Записник са 37. седнице Скупштине.

Прешло се на  утврђивање Дневног реда.

Одбор за прописе је предложио, на основу члана 87. ст. 2. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ;
  4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
  5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
  6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
  7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 76 гласова „за“ и 4 гласа „против“ утврдила Дневни ред 38. седнице Скупштине АП Војводине.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 1. до 6. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 76 гласова „за“ и једним гласом „против“ Скупштина  предлог усвојила.


Пошто је спојен претрес по тачкама 1-6. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада је утврдила:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

и доставила их Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Амандман је поднео посланик Дејан Максимовић.

Амандман је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднет Амандман.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука, Амандман посланика Дејана Максимовића  на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупшстинске одлуке Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке и да одбије поднети Амандман.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде и Амандман посланика Дејана Максимовића претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке и одбије поднети Амандман.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука и Амандман посланика Дејана Максимовића претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор за прописе сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом и да је Амандман правно могућ.

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, Скупштини се обратио председник Покрајинске владе Игор Мировић.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је др Вук В. Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је отворио претрес по тачкама 1-6. Дневног реда.

Посланик Дејан Максимовић је образложио поднети Амандман.

У претресу су учествовали: Иштван Пастор, Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић, Миленко Јованов, Александар Зеленски, Ненад Боровић, Саша Шућуровић, Горан Гонђа, Милан Ћук, Илија Маравић, Данијел Радић, Ивана Зечевић, Милорад Лемић, Немања Шарчевић и Јован Лазаров.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, и то са 74 гласа „за“ и 10 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, и то са 74 гласа „за“ и 10 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, и то са 74 гласа „за“ и 10 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Дејана Максимовића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 6 гласова „за“ и 69 гласова „против“ одбила Амандман  посланика Дејана Максимовића.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћена средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, и то са 70 гласа „за“ и 9 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћена средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, и то са 74 гласа „за“ и 9 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, и то са 74 гласа „за“ и 10 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за прописе поднео је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.
Предлог Покрајинске скупштинске одлуке достављен је Покрајинској влади на мишљење и Покрајинска влада није имала примедби.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинеске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, и то са 81 гласом „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Пошто није било посланичких питања, председавајући је закључио 38. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 12,52 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.