Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 1
Dátum konania: 31. 07. 2020.

Na osnovu člana 33. stav 2. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj:20/2014) i člana 4. stav 1.Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst),


S A Z I V A M

PRVU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 31. jula 2020. godine (petak), u Velikoj sali Kongresnog centra „Master“ Novosadskog sajma,sa početkom u 10,00 časova

 

Prvu sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine prethodnog saziva u roku od tri dana od dana podnošenja Izveštaja Pokrajinske izborne komisije o sprovedenim izborima održanim 21. juna i 1. jula 2020. godine.

Saglasno članu 9.Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 28/14) i članu 5. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („ Službeni list APV“, broj: 60/2018 – prečišćen tekst),na prvoj sednici Skupštine, potvrđuju se mandati poslanika, obrazuju poslaničke grupe, vrši se izbor predsednika i potpredsednika Skupštine, imenuje se generalni sekretar Skupštine, a mogu se obrazovati i radna tela Skupštine.

Uz saziv za sednicu dostavljam vam Izveštaj o sprovedenim izborima za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, održanim 21. juna i 1. jula 2020. godine.

Molim poslanike da na sednicu ponesu Uverenje o izboru za poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, kako bi se na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije i Uverenja o izboru za poslanika, izvršilo potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

 SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 27. juli 2020. godine

 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Ištvan Pastor
(Pásztor István)