Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 2
Dátum konania: 29. 10. 2020.
Zápisnica

sa Druge sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 29. oktobra 2020. godine u Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sednica je počela u 10,07 časova.

Sednicom je predsedavao Ištvan Pastor, predsednik Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da, imajući u vidu mere predostrožnosti za sprečavanje širenja zaraznih bolesti KOVID-19, prvenstveno mere fizičkog distanciranja, prostor u kome se održava sednica nema sistem za elektronsko glasanje te će se kvorum utvrđivati prebrojavanjem poslanika,kao i da će se prijave za reč i glasanje, obavljati podizanjem ruku.

Predsedavajući je obavestio poslanike da će se prijave za pretres, podnositi u pisanom obliku, na obrascima koji su poslanicima podeljeni od strane Službe; za povredu poslovnika i repliku će se prijavljivati podizanjem ruku i da će se poslanici obraćati Skupštini sa govornice.

Predsedavajući je podsetio poslanike i sve prisutne u sali da je obavezno nošenje zaštitne maske.

Predsedavajući je utvrdio kvorum i konstatovao da je od ukupnog broja poslanika početku sednice prisustvovalo 109 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Milan Vlaisavljević, Milan Garašević, Nataša Lalić i Željko Malušić.

Predsedavajući je stavio Zapisnik sa Prve sednice Skupštine, održane 31. jula 2020. godine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 105 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa Prve sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da su poslanici: Svetlana Selaković, Bojana Jelić i Marina Toman, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podnele ostavke na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnete ostavke i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslanicima.Predsedavajući je konstatovao saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, da je Svetlani Selaković, Bojani Jelić i Marini Toman prestao mandat poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, danom podnošenja ostavke. Predsedavajući je obavestio Skupštinu da će se odluke dostaviti Pokrajinskoj izbornoj komisiji, radi dodele mandata novim poslanicima.

U skladu sa članom 38. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, poslanik Nada Ševo obavestila je predsednika Skupštine da je istupila iz Poslaničke grupe „DSS METLA – MILOŠ JOVANOVIĆ“, te je, na osnovu člana 37. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, Poslanička grupa „DSS METLA – MILOŠ JOVANOVIĆ“, prestala da postoji.

Predsednik Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“, u skladu sa članom 38. stav 2. i 4. Poslovnika o radu Skupštine, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Nada Ševo pristupila Poslaničkoj grupi „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine ostavke podneli: Markoski dr Branko, na funkciju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu i Forgo Viktor, na funkciju člana Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, te konstatovao da su Markoski dr Branku i Forgo Viktoru, prestale funkcije, zbog podnetih ostavki.

Predsedavajući je Predlog dnevnog reda Druge sednice stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 105 glasova „za“ utvrdila

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsednik Skupštine, u dogovoru sa predsednicima poslaničkih grupa koje su zastupljene u Skupštini, predlaže kandidate za predsednike i članove odbora, srazmerno broju poslanika koje te poslaničke grupe imaju u Skupštini.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali poslanik Ladislav Tomić i Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, o Predlogu za izbor predsednika i članova odbora odlučuje se u celini javnim glasanjem. Odluka je doneta, ako je za nju glasala većina prisutnih poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 105 glasova „za“ i četiri glasa “protiv“ donela Odluku o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je zaključio Drugu sednicu Skupštine AP Vojvodine u 10,25 časova i obavestio poslanike da će se Treća sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održati u 11.00 časova.

Na sednici Skupštine su vođene stenografske beleške.