Сазив 2020-2024
Число схадзки: 2
Датум отримованя: 29. 10. 2020.
Записнїк

са Друге седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 29. октобра 2020. године у Великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Седница је почела у 10,07 часова.

Седницом је председавао Иштван Пастор, председник Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да, имајући у виду мере предострожности за спречавање ширења заразних болести КОВИД-19, првенствено мере физичког дистанцирања, простор у коме се одржава седница нема систем за електронско гласање те ће се кворум утврђивати пребројавањем посланика,као и да ће се пријаве за реч и гласање, обављати подизањем руку.

Председавајући је обавестио посланике да ће се пријаве за претрес, подносити у писаном облику, на обрасцима који су посланицима подељени од стране Службе; за повреду пословника и реплику ће се пријављивати подизањем руку и да ће се посланици обраћати Скупштини са говорнице.

Председавајући је подсетио посланике и све присутне у сали да је обавезно ношење заштитне маске.

Председавајући је утврдио кворум и констатовао да је од укупног броја посланика почетку седнице присуствовало 109 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Милан Влаисављевић, Милан Гарашевић, Наташа Лалић и Жељко Малушић.

Председавајући је ставио Записник са Прве седнице Скупштине, одржане 31. јула 2020. године, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 105 гласова „за“ усвојила Записник са Прве седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да су посланици: Светлана Селаковић, Бојана Јелић и Марина Томан, у складу са чланом 53. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднеле оставке на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднете оставке и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланицима.Председавајући је констатовао сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, да је Светлани Селаковић, Бојани Јелић и Марини Томан престао мандат посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, даном подношења оставке. Председавајући је обавестио Скупштину да ће се одлуке доставити Покрајинској изборној комисији, ради доделе мандата новим посланицима.

У складу са чланом 38. став 3. Пословника o раду Скупштине АП Војводине, посланик Нада Шево обавестила је председника Скупштине да је иступила из Посланичке групе „ДСС МЕТЛА – МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ“, те је, на основу члана 37. став 1. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, Посланичка група „ДСС МЕТЛА – МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ“, престала да постоји.

Председник Посланичке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, у складу са чланом 38. став 2. и 4. Пословника о раду Скупштине, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Нада Шево приступила Посланичкој групи „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“.

Председавајући је обавестио посланике да су Скупштини Аутономне покрајине Војводине оставке поднели: Маркоски др Бранко, на функцију члана Савета Универзитета у Новом Саду и Форго Виктор, на функцију члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду, те констатовао да су Маркоски др Бранку и Форго Виктору, престале функције, због поднетих оставки.

Председавајући је Предлог дневног реда Друге седнице ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 105 гласова „за“ утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 44. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председник Скупштине, у договору са председницима посланичких група које су заступљене у Скупштини, предлаже кандидате за председнике и чланове одбора, сразмерно броју посланика које те посланичке групе имају у Скупштини.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали посланик Ладислав Томић и Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

На основу члана 45. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, о Предлогу за избор председника и чланова одбора одлучује се у целини јавним гласањем. Одлука је донета, ако је за њу гласала већина присутних посланика.

Председавајући је ставио Предлог одлукe на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 105 гласова „за“ и четири гласа “против“ донела Одлуку о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је закључио Другу седницу Скупштине АП Војводине у 10,25 часова и обавестио посланике да ће се Трећa седницa Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржати у 11.00 часова.

На седници Скупштине су вођене стенографске белешке.