Saziv 2020-2024
Broj sjednice: 3
Datum održavanja: 29. 10. 2020.
Zapisnik

sa Treće sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 29. oktobra 2020. godine u Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sednica je počela u 11,07 časova.

Sednicom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da, imajući u vidu mere predostrožnosti za sprečavanje širenja zaraznih bolesti KOVID-19, prvenstveno mere fizičkog distanciranja, prostor u kome se održava sednica nema sistem za elektronsko glasanje te će se kvorum utvrđivati prebrojavanjem poslanika, kao i da će se prijave za reč i glasanje, obavljati podizanjem ruku.

Predsedavajući je obavestio poslanike da prijave za pretres, podnosiće se u pisanom obliku, na obrascima koji su poslanicima podeljeni od strane Službe; za povredu poslovnika i repliku će se prijavljivati podizanjem ruku i da će se poslanici obraćati Skupštini sa govornice.

Predsedavajući je podsetio poslanike i sve prisutne u sali da je obavezno nošenje zaštitne maske.

Predsedavajući je utvrdio kvorum i konstatovao da je od ukupnog broja poslanika početku sednice prisustvovalo 115 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Milan Vlaisavljević, Milan Garašević, Nataša Lalić i Željko Malušić.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaje sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanicima Milošu Davidoviću i Goranu Puziću sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“ i Kočalka Dušku sa Izborne liste „ZA KRALjEVINU SRBIJU - ZA SRPSKO VOJVODSTVO“ (Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front) - Žika Gojković, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 107 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslanicima Goranu Puziću i Milošu Davidoviću sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“ i mandat poslaniku Kočalka Dušku sa Izborne liste „ZA KRALjEVINU SRBIJU - ZA SRPSKO VOJVODSTVO“ (Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front) - Žika Gojković.

Predsednik Poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU., u skladu sa članom 38. stav 2 i 4. Poslovnika o radu, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što su poslanici Miloš Davidović i Goran Puzić pristupili Poslaničkoj grupi ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

Predsednik Poslaničke grupe „POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE“, u skladu sa članom 38. stav 2 i 4. Poslovnika o radu, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Kočalka Duško pristupio Poslaničkoj grupi „POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE“.

Predsedavajući je Predlog dnevnog reda Treće sednice stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 100 glasova „za“ i četiri „protiv“ utvrdila

DNEVNI RED:

  1. IZBOR POKRAJINSKE VLADE.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR POKRAJINSKE VLADE

Na osnovu člana 48. stav 1. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i člana 186. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, kandidata za predsednika Pokrajinske vlade predlaže predsednik Skupštine, pošto sasluša mišljenje predstavnika poslaničkih grupa. Predsednik Skupštine Pastor Ištvan predložio je Igora Mirovića za kandidata za predsednika Pokrajinske vlade i taj predlog je dodatno obrazložio.

Na osnovu člana 48.stav 2. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i člana 187. Poslovnika o radu Skupštine, kandidat za predsednika Pokrajinske vlade predlaže kandidate za jednog ili više potpredsednika i za članove Pokrajinske vlade.

Kandidat za predsednika Pokrajinske vlade, Igor Mirović, je predložio kandidate za potpredsednike i za članove Pokrajinske vlade.

Na osnovu člana 188. stav 1. Poslovnika o radu, o predlogu kandidata za predsednika, potpredsednike i članove Pokrajinske vlade otvara se pretres.

U pretresu su učestvovali: doc. dr Goran Ivančević, Nenad Čanak, dr Bojan Bagi, Dušan Bajatović, Dmitar Stanišić, Đurađ Jakšić, Nenad Borović, Branislav Bogaroški, Stanislava Hrnjak, prof. dr Branislav Ristivojević, Jasmina Stevanović, Marina Nedeljković, Borislav Antonić, Aleksandar Odžić, Damir Zobenica, Miroslav Rodić, Miloš Tubić, Milan Đukić, Olena Papuga, Aleksandra Maletić, mr Miroslav Španović, mr Dejan Čapo, Snežana Sedlar, Nika Petrović, Pavel Surovi, Igor Stojkov, Rajka Vujović, Radmila Mitrović, Miodrag Bulajić i Igor Mirović.

Na osnovu člana 48. stav 3. i 4. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i člana 188. stav 2. i 3. Poslovnika o radu Supštine, o predlogu kandidata za predsednika, kandidata za potpredsednika i članova Pokrajinske vlade odlučuje se istovremeno javnim glasanjem. Pokrajinska vlada je izabrana, ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog za izbor Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je većinom od ukupnog broja poslanika (61)., sa 101 glasom „za“ i deset glasova „protiv“ Skupština izabrala Pokrajinsku vladu i to:

- Za predsednika Pokrajinske vlade izabran je: IGOR MIROVIĆ.

- Za potpredsednika Pokrajinske vlade izabran je: BRANKO ĆURČIĆ.

- Za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za zdravstvo izabran je: PROF. DR ZORAN GOJKOVIĆ.

- Za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine izabran je: VLADIMIR GALIĆ.

- Za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice izabran je: ŽOLT SAKALAŠ.

Za članove Pokrajinske vlade i pokrajinske sekretare koji rukovode organima pokrajinske uprave izabrani su:

- ALEKSANDAR SOFIĆ, za pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;

- DRAGANA MILOŠEVIĆ, za pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama;

- PREDRAG VULETIĆ, za pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;

- SMILjKA JOVANOVIĆ, za pokrajinskog sekretara za finansije;

- OGNjEN BJELIĆ, za pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;

- PROF. DR ZORAN MILOŠEVIĆ, za pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost;

- ČEDOMIR BOŽIĆ, za pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;

- NENAD IVANIŠEVIĆ, za pokrajinskog sekretara za privredu i turizam;

- DANE BASTA, za pokrajinskog sekretara za sport i omladinu.

Na osnovu člana 47. stav 2. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine poslaniku koji bude izabran za predsednika, potpredsednika i člana Pokrajinske vlade prestaje poslanički mandat. Na osnovu člana 13. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj vladi i člana 189. Poslovnika o radu Skupštine, predsednik, potpredsednik i članovi Pokrajinske vlade, polažili su pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je predsedniku i članovima Pokrajinske vlade čestitao na izboru i poželeo uspešan rad.

Predsedavajući je zaključio Treću sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 15,25 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.