Saziv 2020-2024
Broj sjednice: 4
Datum održavanja: 13. 11. 2020.
Zapisnik

sa Četvrte sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 13. novembra 2020. godine u Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sednica je počela u 10,05 časova.

Sednicom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik, Damir Zobenica i Aleksandra Maletić, potpredsednici Skupštine.

Predsedavajući je obrazložio sazivanje sednice u roku kraćem od deset dana, ali ne kraćem od 72 časa, kao i održavanje sednice u petak, u skladu sa čl. 79. stav 2. i 81. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine
Predsedavajući je obavestio poslanike da, imajući u vidu mere predostrožnosti za sprečavanje širenja zaraznih bolesti KOVID-19, prvenstveno mere fizičkog distanciranja, prostor u kome se održava sednica nema sistem za elektronsko glasanje te će se kvorum utvrđivati prebrojavanjem poslanika,kao i da će se prijave za reč i glasanje, obavljati podizanjem ruku.

Predsedavajući je obavestio poslanike da će prijave za pretres, podnositi u pisanom obliku, na obrascima koji su poslanicima podeljeni od strane Službe; za povredu poslovnika i repliku će se prijavljivati podizanjem ruku i da će se poslanici obraćati Skupštini sa govornice.

Predsedavajući je podsetio poslanike i sve prisutne u sali da je obavezno nošenje zaštitne maske.

Predsedavajući je utvrdio kvorum i konstatovao da je od ukupnog broja poslanika početku sednice prisustvovalo 92 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Dušan Bajatović, Branislav Bogaroški, Milan Vlaisavljević,  Vuković Dejan, Dovedan Novo, Zlatković Nataša, doc. dr Goran Ivančević, Stojanka Lekić, Novak Maksimović, Marko Marić, Miloš Milovanović, Radmila Mitrović, Žaklina Radić Krstić, Aleksandar Farkaš, Nenad Čanak, Dejan Čapo i Miroslav Čeman.

Predsedavajući je stavio Zapisnik sa Druge sednice Skupštine, održane 29. oktobra 2020. godine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa Druge sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio Zapisnik sa Treće sednice Skupštine, održane 29. oktobra 2020. godine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa Treće sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslaniku u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku Marku Šijanu sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU“. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku Marku Šijanu sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“

Predsednik Poslaničke grupe “ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“, u skladu sa članom 38. stav 2 i 4. Poslovnika o radu, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Marko Šijan pristupio Poslaničkoj grupi „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU“.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Milovan Amidžić iz Novog Sada, dana 30. oktobra 2020. godine, podneo ostavku na funkciju predsednika Pokrajinske izborne komisije i konstatovao da je Milovanu Amidžiću prestala funkcija predsednika Pokrajinske izborne komisije, danom podnošenja ostavke.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Agencija za sprečavanje korupcije dostavila Skupštini AP Vojvodine Rešenje kojim je utvrđeno da Barat Gergelju Gaboru prestaje funkcija člana Privremenog saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku u Subotici, po sili zakona. Predsedavajući je konstatovao da Barat Gergelju Gaboru prestaje funkcija člana Privremenog Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice dostavio obaveštenje da, zbog obima materijala, kratkog vremenskog roka i ograničenih kadrovskih kapaciteta Prevodilačka služba Pokrajinskog sekretarijata nije bila u mogućnosti da u potpunosti završi prevođenje materijala, te u tom smislu zamolio poslanike, koji su se izjasnili da im se materijal dostavlja na jeziku nacionalne manjine-nacionalne zajednice, za razumevanje.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Četvrte sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

 Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ i četiri glasa “protiv“ Skupština predlog usvojila. Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda Četvrte sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“,  četiri glasa “protiv“  i četiri „uzdržana“ glasa utvrdila

DNEVNI RED:

  1. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKIH SEKRETARA;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
  3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2020. GODINE;
  4. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2020. GODINE;
  5. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
  6. IMENOVANjE ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  7. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA  ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa po tačkama 3. i 4. utvrđenog Dnevnog reda, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKIH SEKRETARA

Predsednik Pokrajinske vlade, u skladu sa članom 185. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine, dostavio je Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskih sekretara na razmatranje.
Uvodno obrazloženje Predloga dao je Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.     
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: poslanik Đurađ Jakšić i predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog za izbor Otot Roberta za zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština izabrala Otot Roberta za zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Milana Kovačevića za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovala da je Skupština sa 89 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ izabrala Milana Kovačevića za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Gorana Kaurića za zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova“za“ i osam glasova “protiv“ Skupština izabrala Gorana Kaurića za zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor dr Olivere Ivanov za zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština izabrala dr Oliveru Ivanov za zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Armina Farkaša za zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština izabrala Armina Farkaša za zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Aleksandre Radak za zamenika pokrajinskog sekretara za finansije. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“, četiri glasa „protiv“ i četiri „uzdržana“ glasa Skupština izabrala Aleksandru Radak za zamenika pokrajinskog sekretara za finansije.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Paroški Radivoja za zamenika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština izabrala Paroški Radivoja za zamenika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Dušana Španovića za zamenika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština izabrala Dušana Španovića za zamenika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor doc. dr Mirke Lukić - Šarkanović za zamenika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i osam „uzdržanih“ glasova Skupština izabrala doc. dr Mirku Lukić - Šarkanović za zamenika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor dr Zorana Tasića za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština izabrala dr Zorana Tasića za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Tatjane Ječmenice Jevtić za zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština izabrala Tatjanu Ječmenicu Jevtić za zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Tot Palimira za zamenika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština izabrala Tot Palimira za zamenika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam. Predsedavajući je novoizabranim zamenicima pokrajinskih sekretara čestitao na izboru i poželeo im uspešan rad.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Na sednici Odbora, predstavnik predlagača je ukazao na tehničku grešku u Predlogu. Ispravka tehničke greške navedena u Izveštaju je postala sastavni deo Predloga i o njoj se odvojeno ne glasa.Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke, sa tehničkom ispravkom, u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Aleksandar Odžić, Anamarija Pinter, Nenad Borović, Đurađ Jakšić, Predrag Ginculj, Nemanja Zavišić, Marina Nedeljković, Ilija Maravić, Aleksandar Đedovac, Pavel Surovi, Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine i Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije. Predsedavajući je zaključio pretres.
Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o usvajanju završnog računa budžeta, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61)
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ i deset glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.


Pošto je spojen pretres po tačkama 3. i 4. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini:

- IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU U PERIODU JANUAR - JUN 2020. GODINE i

- IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU U PERIODU JANUAR - SEPTEMBAR 2020. GODINE,

na razmatranje i usvajanje.

Izveštaje o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji izveštaje.
Uvodno izlaganje povodom izveštaja o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Aleksandar Odžić, Ištvan Dobo, Nenad Borović, Đurađ Jakšić, Miodrag Bulajić, Olena Papuga, Borislav Antonić, Marina Nedeljković, Milan Đukić, Vojvislav Kulačanin, Pavel Surovi, Aleksandar Smiljanić, dr Goran Puzić, Stanislava Hrnjak i Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije.
 Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu u periodu januar - jun 2020. godine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ i devet glasova “protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu u periodu januar – jun 2020. godine.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu u periodu januar - septembar 2020. godine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ i devet glasova “protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu u periodu januar – septembar 2020. godine.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2020. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese odluku.
Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Đurađ Jakšić i Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije.
U skladu sa članom 101. Poslovnika o radu, predsedavajući  je, za povredu reda na sednici Skupštine, poslaniku Đurađu Jakšiću najpre izrekao meru opomene, a zatim i meru oduzimanja reči.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 84 glasa „za“ Skupština donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2020. godinu.


6. tačka dnevnog reda: IMENOVANjE ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Generalni sekretar Skupštine dostavio je Skupštini Predlog kandidata za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog za imenovanje Borisa Bajića za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova “za“ i pet glasova “protiv“ Skupština imenovala Borisa Bajića za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
U skladu sa članom 36. stav 5 Poslovnika o radu, funkcija zamenika generalnog sekretara prethodnog saziva prestala je danom imenovanja zamenika generalnog sekretara novog saziva.
Predsedavajući je čestitao novoizabranom zameniku generalnog sekretara Skupštine i poželeo mu uspešan rad.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova “za“ Skupština donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Pošto nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio Četvrtu sednicu Skupštine AP Vojvodine u 14,23 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.