Saziv 2020-2024
Numărul şedinţelor: 10
Data desfăşurării: 12. 10. 2021.
Procesul-verbal

Sa 10. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 12. oktobra 2021. godine  u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 12,10 časova.

Sednicom Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovalo 107 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Smiljana Glamočanin Varga, Aleksandar Đurđev, Vladislav Živanović, Đurađ Jakšić, Sreten Jovanović, Milica Jurić, Matija Kovač, Željko Malušić, Marina Nedeljković, Ladislav Tomić, Miloš Tubić, Gizela Crkvenjakov i Nenad Čanak.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je 10. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine sazvao na temu „ Decenija međuparlamentarnih odnosa Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske“.

Predsedavajući je pozdravio goste koje je,  u skladu sa članom 129. Poslovnika o radu Skupštine, pozvao na 10. sednicu Skupštine i pozvao ih da učestvuju u radu sednice.

Sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine prisustvovali su: delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, sa predsednikom gospodinom Nedeljkom Čubrilovićem na čelu, predsednik i članovi Pokrajinske vlade, Duško Ćutilo, direktor Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu i predstavnici zavičajnih udruženja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Uvodno izlaganje na temu „Decenija međuparlamentarnih odnosa Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske“ dao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine obratio se i Nedeljko Čubrilović, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, predsednici poslaničkih grupa u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine: Dmitar Stanišić, Boris Novaković, dr Bojan Bagi, doc. dr Goran Ivančević, poslanici u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine: prof. dr Branislav Ristivojević, Aleksandar Smiljanić, Aleksandar Zirojević, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva i saradnje sa Narodnom skupštinom Republike Srpske, Duško Čutilo, direktor Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, kao i Nedeljko Čubrilović, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, koji je dao završno izlaganje.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Predsedavajući je zaključio Desetu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 13,55 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.