Saziv 2020-2024
Broj sjednice: 11
Datum održavanja: 28. 10. 2021.
Zapisnik

Sa 11. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 28. oktobra 2021. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10.07 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Damir Zobenica i Aleksandra Maletić, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovalo 104 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Hajnalka Buranj, Predrag Vuković, Ištvan Dobo, Milan Đukić, Vladislav Živanović, dr Marina Nedeljković, Željko Malušić,Sanja Kovačević, Milica Jurić, Đurađ Jakšić,prof. dr Branislav Ristivojević, Ladislav  Tomić, Gizela Crkvenjakov, Miroslav Čeman, Nenad Čanak i mr Miroslav Španović.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da, početku sednice, prisustvuje 98 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnike sa Devete i sa Desete sednice Skupštine AP Vojvodine, koje su održane 09. septembra i 12. oktobra 2021. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 90 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa Devete sednice Skupštine i da je sa 92 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa Desete sednice Skupštine

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine 10. septembra 2021. godine ostavku podneo Aleksandar N. Ašonja, na funkciju člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i konstatovao da je Aleksandru N. Ašonji prestala funkcija člana Saveta, danom podnošenja ostavke.

     Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 11. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG MANDATNOG PISMA (UGOVOR O PRETFINANSIRANjU) IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 11. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2021. GODINE. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za ravnopravnost polova  je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 11.sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za ravnopravnost polova  je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 11. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasa „za“ predlog usvojila.Odbor za obrazovanje i nauku  je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ predlog usvojila.Odbor za obrazovanje i nauku  je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“ predlog usvojila.Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 11. sednice Skupštine na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

1. PREDLOG MANDATNOG PISMA (UGOVOR O PRETFINANSIRANjU) IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

2. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2021. GODINE;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „PAŠNjACI VELIKE DROPLjE“;

4. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUARA – 31. DECEMBRA 2019. GODINE;

5. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUARA – 31. DECEMBRA 2020. GODINE;

6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

8. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2019. GODINU;

9. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2020. GODINU;

10. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2019. GODINU;

11. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2020. GODINU;

12. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE D.O.O. NOVI SAD ZA 2019. GODINU;

13. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE D.O.O. NOVI SAD ZA 2020. GODINU;

14. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2019. GODINU;

15. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2020. GODINU;

16. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2019. GODINU;

17. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2020. GODINU;

18. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

20. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

21. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

22. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

23. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predlažio spajanje pretresa po tačkama 4. i 5 . utvrđenog Dnevnog reda.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 93 glasa „za“ i četiri  glasa „protiv“, usvojila predlog.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predlažio spajanje pretresa po tačkama 6. i 7. utvrđenog Dnevnog reda.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 92 glasa „za“ i četiri  glasa „protiv“, usvojila predlog.U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predlažio spajanje pretresa po tačkama 8. i 9. utvrđenog Dnevnog reda.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 92 glasa „za“ i četiri  glasa „protiv“, usvojila predlog.U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predlažio spajanje pretresa po tačkama 10. i 11. utvrđenog Dnevnog reda.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 92 glasa „za“ i četiri  glasa „protiv“, usvojila predlog.U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predlažio spajanje pretresa po tačkama 12. i 13. utvrđenog Dnevnog reda.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 91 glasa „za“ i četiri  glasa „protiv“, usvojila predlog.U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predlažio spajanje pretresa po tačkama 14. i 15. utvrđenog Dnevnog reda.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 95 glasa „za“ i četiri  glasa „protiv“, usvojila predlog.U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predlažio spajanje pretresa po tačkama 16. i 17. utvrđenog Dnevnog reda.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 95 glasa „za“ i četiri  glasa „protiv“, usvojila predlog.U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predlažio spajanje pretresa po tačkama 18. i 19. utvrđenog Dnevnog reda.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 93 glasa „za“ i četiri  glasa „protiv“, usvojila predlog.U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predlažio spajanje pretresa po tačkama 20. i 21. utvrđenog Dnevnog reda.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 94 glasa „za“ i četiri  glasa „protiv“, usvojila predlog.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predlažio spajanje pretresa po tačkama 22. i 23. utvrđenog Dnevnog reda.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 93 glasa „za“ i četiri  glasa „protiv“, usvojila predlog.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

1. tačka dnevnog reda: PREDLOG MANDATNOG PISMA (UGOVOR O PRETFINANSIRANjU) IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog mandatnog pisma (Ugovor o pretfinansiranju) između Autonomne pokrajine Vojvodine i Evropske banke za obnovu i razvoj sa Predlogom zaključaka, na razmatranje i usvajanje.

Predlog mandatnog pisma sa Predlogom zaključaka predhodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predlažio Skupštini da razmotri Predlog i donese Zaključke.

Predlog mandatnog pisma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmatrao Odbor za propise i dao je mišljenje da je Predlog mandatnog pisma sa  Predlogom zaključaka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Aleksandar Smiljanić.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog mandatnog pisma sa Predlogom zaključaka na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština razmotrila PREDLOG MANDATNOG PISMA (UGOVOR O PRETFINANSIRANjU) IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ i donela ZAKLjUČKE.

2. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU U PERIODU JANUAR - SEPTEMBAR 2021. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu u periodu januar – septembar 2021. godine.

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke predhodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio je Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovali: Branislav Bogaroški, Ana Marija Pinter, Aleksandra Đanković, Nenad Borović, Aleksandar Smiljanić, Pavel Surovi, dr Goran Puzić, Latinka Vasiljković, Predrag Ginculj.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasom „za“ i devet glasova „protiv“ Skupština usvojila IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU U PERIODU JANUAR - SEPTEMBAR 2021. GODINE.

3.tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „PAŠNjACI VELIKE DROPLjE“;

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“,na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predlaže Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Dušan Španović, zamenik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovali:  drRužica Igić, Dejan Panić, Ljubodrag Miščević.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština donela  POKRAJINSKU  SKUPŠTINSKU ODLUKU O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „PAŠNjACI VELIKE DROPLjE“.

Pošto je spojen pretres po tačkama 4. i 5. prešlo se na rad po tim tačkama.

4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR –31. DECEMBAR 2019. GODINE;

5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2020. GODINE;

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaje o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar - decembar 2019. i 2020. godine na razmatranje i usvajanje.

Izveštaji su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaji o radu za 2019. i 2020. godinu i Mišljenja Pokrajinske vlade prethodno su razmatrali Odbor za obrazovanje i nauku i Odbor za budžet i finansije i predlažu Skupštini da razmotri i usvoji izveštaje.

Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 4. i 5. U pretresu je učestvovala  Jelena Jovanović.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je 82 glasa „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština usvojila IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR –31. DECEMBAR 2019. GODINE.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je 85 glasova „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština usvojila IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2020. GODINE.

Pošto je spojen pretres po tačkama 6. i 7. prešlo se na rad po tim tačkama.

6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

Turistička organizacija Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaje o poslovanju za 2019. i 2020.  godinu, na razmatranje i usvajanje.Izveštaje o poslovanju za 2019. i 2020. godinu dostavljeni su Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaje o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji izveštaje za 2019. i 2020. godinu.Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 6. i 7. U pretresu su učestvovali: dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam i poslanici Nataša Zlatković, Miroslav Rodić, Aleksandar Smiljanić.

    Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa „za“ tri „protiv“ i bez „uzdržanih“ glasova Skupština usvojila IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2019. GODINU.

    Predsedavajući je stavio Izveštaj za 2020. godine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 84 glasa „za“ tri „protiv“ i bez „uzdržanih“ glasova Skupština usvojila IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2020. GODINU.

Pošto je spojen pretres po tačkama 8. i 9. prešlo se na rad po tim tačkama.

8. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2019. GODINU;

9. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2020. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2019.  i 2020. godinu na razmatranje i usvajanje.Godišnje izveštaje za 2019. i 2020. godinu prethodno su razmotrili Odbor poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnje izveštaje za 2019. i 2020. godinu.Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 8. i 9. U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, Aleksandar Smiljanić, Stanislava Hrnjak.Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ sa četiri glasa „protiv“ i bez „uzdržanih“ glasova Skupština usvojila GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2019. GODINU.Predsedavajući je stavio Izveštaj za 2020.godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glas „za“ pet glasova „protiv“ i bez „uzdržanih“ glasova Skupština usvojila GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2020. GODINU.

Pošto je spojen pretres po tačkama 10. i 11. prešlo se na rad po tim tačkama.

10. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2019. GODINU;

11. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2020. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2019. i 2020. godinu na razmatranje i usvajanje.Godišnje izveštaje za 2019. i 2020. godinu prethodno su razmatrali Odbor za budžet i finansije i Odbor za poljoprivredu. Odbori su predlažili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnje izveštaje za 2019. i 2020. godinu.Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 10. i 11. U pretresu su učestvovali: dr Bojan Bagi, Aleksandar Smiljanić, Vojislav Kulačanin.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“  četiri glasa „protiv“ i bez „uzdržanih“ glasova, Skupština usvojila GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2019. GODINU.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa „za“ četiri glasa „protiv“ i bez „uzdržanih“ glasova Skupština usvojila GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2020. GODINU.

Pošto je spojen pretres po tačkama 12. i 13. prešlo se na rad po tim tačkama.

12. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE D.O.O. NOVI SAD ZA 2019. GODINU;

13. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE D.O.O. NOVI SAD ZA 2020. GODINU;

Skupština društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2019. i 2020. godinu na razmatranje i usvajanje.Godišnje izveštaje za 2019. i 2020. godinu prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnje izveštaje za 2019. i 2020. godinu.Uvodno izlaganje podneo je Aleksandar Sofić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 12. i 13. U pretresu su učestvovali: Karolj Kovač, Snežana Sedlar, Miodrag Bulajić.Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština usvojila GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE D.O.O. NOVI SAD ZA 2019. GODINU.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ jedan glas „protiv“ i bez „uzdržanih“ glasova Skupština usvojila GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE D.O.O. NOVI SAD ZA 2020. GODINU.

Pošto je spojen pretres po tačkama 14. i 15. prešlo se na rad po tim tačkama.

14. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2019. GODINU;

15. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2020. GODINU;

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za  2019.  i 2020. godinu na razmatranje i usvajanje.Izveštaji o poslovanju za 2019. i 2020. godinu dostavljeni su Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi na izveštaje.Izveštaje o poslovanju i Mišljenja Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji izveštaje o poslovanju za 2019. i 2020. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 14. i 15. U pretresu su učestvovali: Dane Basta, Pokrajinski sekretar za sport i omladinu koji je obrazložio mišljenje Pokrajinske vlade, kao i poslanici Stojanka Lekić i Miroslav Rodić.Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština usvojila IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2019. GODINU. Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština usvojila IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2020. GODINU.

Pošto je spojen pretres po tačkama 16. i 17. prešlo se na rad po tim tačkama.

16. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2019. GODINU;

17. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2020. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2019. i 2020. godinu na razmatranje.

Godišnje izveštaje prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnje izveštaje za 2019. i 2020. godinu.Uvodno izlaganje podneo je Dušan Španović, zamenik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 16. i 17. U pretresu su učestvovali: Boris Novaković, Ljubodrag Miščević.Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština usvojila GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2019. GODINU.Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština usvojila GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2020. GODINU.

Pošto je spojen pretres po tačkama 18. i 19. prešlo se na rad po tim tačkama.

18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predloge odluka o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje. Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 18. i 19.Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština donela ODLUKU O RAZREŠENjU NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština donela ODLUKU O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Pošto je spojen pretres po tačkama 20. i 21. prešlo se na rad po tim tačkama.

20. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

21. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

Odbor za ravnopravnost polova utvrdio je Predloge odluka o imenovanju  predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 20. i 21.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština donela ODLUKU O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština donela ODLUKu O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.

Pošto je spojen pretres po tačkama 22. i 23. prešlo se na rad po tim tačkama.

22. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

23. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je Predloge odluka o imenovanju  predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 22. i 23.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština donela ODLUKU O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ Skupština donela ODLUKU O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik prof. dr Branislav Ristivojević je postavio poslaničko pitanje Zoranu Miloševiću članu Pokrajinske vlade i Pokrajinskom sekretaru za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Poslaniku je odgovor dostavljen u pismenoj formi. Poslanik nije dodatno komentarisao odgovor i nije postavio dodatno pitanje, iako je imao na to pravo, jer nije bio prisutan u sali.

Na 11. sednici Skupštine poslaničko pitanje u usmenom obliku postavio je:

- poslanik Aleksandar Smiljanić, postavio je poslaničko pitanje: dr Nenadu Ivaniševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam.

Pošto se više niko od poslanika nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 11. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 15.00 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.