Saziv 2020-2024
Broj sjednice: 13
Datum održavanja: 16. 12. 2021.
Zapisnik

sa 13. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 16. decembra 2021. godine u Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sednica je počela u 10,06 časova.

Sednicom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine.

Predsedavajući je utvrdio kvorum i konstatovao da je od ukupnog broja poslanika početku sednice prisustvovalo 96 poslanika.

Prema evidenciji, 13. sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Svetlana Babić, Dobo Ištvan, Sreten Jovanović, Milica Jurić, Biljana Krušić, Željko Malušić, Nenad Čanak i Miroslav Čeman.

Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 12. sednice Skupštine, održane 30. novembra 2021. godine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 12. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu,  u skladu sa članom 12. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, konstatovao da je Aniki Širkovoj prestala funkcija zamenika pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana, zbog isteka mandata.

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 12. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu, da je Aniki Širkovoj prestao mandat  zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana, zbog isteka mandata, danom donošenja Odluke.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade. Deo sednice posvećen postavljanju pitanja i traženju informacija traje najduže 60 minuta i obavlja se bez obzira na broj poslanika u sali. 

Poslanik dr Marina Nedeljković, postavila je pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsedavajući je, nakon izlaganja dr Marine Nedeljković, konstatovao da je poslanik dala komentar u odnosu na odgovor koji je dobila. Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade nije bio prisutan na sednici Skupštine. 

Poslanik Đurađ Jakšić postavio je pitanje Žoltu Sakalašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice. Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice je dao usmeni odgovor na postavljeno pitanje. Poslanik Đurađ Jakšić postavio je potpitanje potpredsedniku i članu Pokrajinske vlade, ali nije dobio odgovor.

Poslanik Đurađ Jakšić postavio je pitanje Smiljki Jovanović, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije. Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije usmeno je odgovorila na pitanje poslanika. Poslanik Đurađ Jakšić je prokomentarisao odgovor.

Pošto nije bilo više pitanja poslanika predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da je sednici prisustvovalo 110 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i  odlučuje.

Prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U  SOMBORU. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 95 glasova “za“ i četiri glasa “protiv“ Skupština predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine dopuni novom tačom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa “za“ i dva glasa “protiv“ Skupština predlog usvojila.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine dopuni novom tačom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova “za“ i tri glasa “protiv“ Skupština predlog usvojila.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine dopuni novom tačom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 98 glasova “za“ i četiri glasa “protiv“ Skupština predlog usvojila.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine dopuni novom tačom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 99 glasova “za“ i četiri glasa “protiv“ Skupština predlog usvojila.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine dopuni novom tačom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 99 glasova “za“ i tri glasa “protiv“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 13. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 96 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ utvrdila sledeći:

 

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA  AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE GODIŠNjEG ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U STOČARSTVU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI;

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE  POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM SLUŽBAMA U SPROVOĐENjU I UNAPREĐENjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AP VOJVODINI  ZA 2022. GODINU;

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI;

10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TERAPIJE POJEDINIH POREMEĆAJA MOKRENjA KOD DECE BOTOKSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU SKRININGA NA ASIMPTOMATSKU PERZISTENTNU ILI REKURENTNU MIKROSKOPSKU HEMATURIJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ODREĐIVANjA PEPSINA KOD DECE U DIJAGNOSTICI REFLUKSNE BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

17. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE FUNKCIONALNOG SLEPILA KOD RADNO SPOSOBNIH PACIJENATA S NEREGULISANIM GLAUKOMOM POMOĆU OPERACIJE TRABEKULEKTOMIJE SA UGRADNjOM  SAVREMENOG DRENAŽNOG IMPLANTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

19. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O  POKRAJINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA;

20. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BELA CRKVA;

21. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

22. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA.

23. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U  SOMBORU;

24. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU.

25. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE;

26. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE;

27. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE;

28. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je stavio na glasanje predlog za spajanje pretresa od 1. do  18. tačke utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 96 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je stavio na glasanje predlog za spajanje pretresa po tačkama 23. i 24. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 95 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je stavio na glasanje predlog za spajanje pretresa po tačkama 25. do 28. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 1-18. Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA  AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE GODIŠNjEG ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U STOČARSTVU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI;

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE  POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM SLUŽBAMA U SPROVOĐENjU I UNAPREĐENjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AP VOJVODINI  ZA 2022. GODINU;

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI;

10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TERAPIJE POJEDINIH POREMEĆAJA MOKRENjA KOD DECE BOTOKSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU SKRININGA NA ASIMPTOMATSKU PERZISTENTNU ILI REKURENTNU MIKROSKOPSKU HEMATURIJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ODREĐIVANjA PEPSINA KOD DECE U DIJAGNOSTICI REFLUKSNE BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

17. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE FUNKCIONALNOG SLEPILA KOD RADNO SPOSOBNIH PACIJENATA S NEREGULISANIM GLAUKOMOM POMOĆU OPERACIJE TRABEKULEKTOMIJE SA UGRADNjOM  SAVREMENOG DRENAŽNOG IMPLANTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje. 

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Amandmane I-V na Predlog pokrajinske

skupštinske odluke o Budžetu koji su postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu amandmane su podneli: poslanik Vojislav Kulačanin (I-III), Aleksandar Smiljanić (I-VII), dr Marina Nedeljković (I-X) i Đurađ Jakšić (I-VIII). Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu, podnete amandmane, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu; predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede (tačke 3. do 9.) i predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva (tačke 10. do 18.) prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke i odbije podnete amandmane poslanika na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu za 2022. godinu. 

Na sednici Odbora za budžet i finansije, član Odbora Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine izdvojio mišljenje koje ima pravo da obrazloži na sednici Skupštine.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godine prethodno je razmotrio i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predlažio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i amandmane, prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor je utvrdio da su amandmani poslanika pravno mogući, izuzev Amandmana V poslanika dr Marine Nedeljković koji nije pravno moguć. 

Odbor za propise je razmotrio i predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede i utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. Odbor za propise je razmotrio i predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva i utvrdio tenničke ispravke u predlozima pokrajinskih skupštinskih odluka na koje je ukazao predstavnik predlagača i koje su postale sastavni deo predloga. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu za 2022. godinu podneo je Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. 

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je Čedomir Božić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Na osnovu člana 158. stav 1 Poslovnika o radu, o Predlogu Budžeta pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu i jedinstveni pretres po tačkama 2-18. Dnevnog reda. 

Poslanik Đurađ Jakšić, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, obrazložio je svoje izdvojeno mišljenje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu za 2021. godinu koje je konstatovano u Izveštaju Odbora za budžet i finansije. 

U pretresu su učestvovali predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa: Aleksandar Odžić, Ana-Marija Pinter, Aleksandra Đanković, Dmitar Stanišić.

U pretresu su učestvovali poslanici: Aleksandar Smiljanić, dr Bojan Bagi, Đurađ Jakšić, dr Daniel Babić, dr Marina  Nedeljković, Stojanka Lekić, Eva Dubac, dr Goran Latković, Nenad Borović, dr Imre Nađ, Nataša Zlatković, Aleksandar Mandić, Predrag Gunculj, Marko Šijan, Darko Bađok, Stanislava Hrnjak, Latinka Vasiljković, Miodrag Bulajić, Pavel Surovi, Jelena Jovanović, Radmila Mitrović, Rajka Vujović, dr Goran Puzić, Miroslav Rodić, Jasmina Stevanović, Snežana Sedlar.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu i jedinstveni pretres po tačkama 2-18 i otvorio pretres u pojedinostima o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu. U pretresu u pojedinostima su učestvovali poslanici: Vojislav Kulačanin, Đurađ Jakšić, dr Marina Nedeljković i Aleksandar Smiljanić. Predsedavajući je, pre nego što je zatvorio pretres, dao reč Smiljki Jovanović, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima. 

Poslanici, Vojislav Kulačanin, Aleksandar Smiljanić, dr Marina Nedeljković, Đurađ Jakšić ostali su pri podnetim amandmanima.

Prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu. 

Predsedavajući je konstatovao da su se, tokom sednice pojavile poteškoće sa sistemom eParlament, te se prešlo na glasanje dizanjem ruku.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Vojislava Kulačanina. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Aleksandar Smiljanić. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman VI poslanika Aleksandar Smiljanić. 

Predsedavajući je stavio glasanje Amandman V poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova „protiv“ odbila  Amandman V poslanika Aleksandra Smiljanića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman V poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman VII poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman IV poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman III poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman VI poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Đurađa Jakšića.Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman VIII poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman VII poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman IV poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa pet glasova “za“ i 95 glasova“protiv“ odbila Amandman VII poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman VII poslanika dr Marine Nedeljković. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića.Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića. 

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika dr Marine Nedeljković.Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman I poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman I poslanika Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman VIII poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman II poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman X poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman IX poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika dr Marine Nedeljković. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman VI poslanika dr Marine Nedeljković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman II poslanika Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman I poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman II poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Aleksandra Smiljanića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman III poslanika Aleksandra Smiljanića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova“protiv“ odbila Amandman III poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, konstatovao je da Skupština sa četiri glasa “za“ i 96 glasova “protiv“ odbila Amandman II poslanika Đurađa Jakšića.

 

Prešlo se na izjašnjavanje o predlozima pokrajinskih skupštinskih odluka.

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, o donošenju Budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61)

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština sa 94 glasa “za“ i osam glasova “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština 94 glasa “za“ i osam glasova “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština  94 glasa “za“ i osam glasova “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština 94 glasa “za“ i sedam glasova “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština 92 glasa “za“ i sedam glasova “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u stočarstvu Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština  sa 94 glasa “za“ i sedam glasova “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u stočarstvu Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština  sa 94 glasa “za“ i sedam glasova “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština sa 94 glasa “za“ i sedam glasova “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština sa 95 glasova “za“ i sedam glasova “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština sa 95 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština 97 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština sa 96 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština sa 96 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština sa 96 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština sa 96 glasova “za“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština sa 96 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština sa 96 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, konstatovao je da je Skupština sa 96 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

19. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama, na razmatranje i donošenje. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama prethodno je razmatrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke  prethodno je razmotrio Odbor za propise koji je utvrdio tehničku ispravku navedenu u Izveštaju Odbora sa kojom se saglasio predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio je pretres i stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o  pokrajinskim administrativnim taksama. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa “za“ i jednim glasom “protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o  pokrajinskim administrativnim taksama.

20. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BELA CRKVA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Bela Crkva, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za budžet i finansije i predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise i daje mišljenje da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio je pretres i stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Bela Crkva. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 95 glasova “za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Bela Crkva.

21. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

Pokrajinska vlada podnela je Skupštini Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na razmatranje i donošenje. 

Predlog odluke prethodno je raѕmotrio Odbor za budžet i finansije i predlaže Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.

Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise koji je utvrdio tehničku ispravku navedenu u izveštaju, sa kojom se saglasio predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor daje mišljenje da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio je pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa “za“ Skupština donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

22. tačka dnevnog reda IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA;

Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman je, na osnovu člana 8. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu podneo Skupštini Predlog za izbor zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, na razmatranje. Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovala poslanik dr Marina Nedeljković. 

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana izabere Jovana Aleksić. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa “za“ i sedam glasova “protiv“ Skupština donela većinom glasova od ukupnog broja poslanika za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana izabrala Jovanu Aleksić. 

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, zamenik ombudsmana položila je zakletvu pred Skupštinom. 

Predsedavajući je čestitao novoizabranom zameniku Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i poželio joj uspešan rad.

Pošto je spojen pretres po tačkama 23. i 24. prešlo se na rad po tim tačkama.

-PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U  SOMBORU;

-PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine  utvrdio je Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u  Somboru i Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Pedagoškog fakilteta u Somboru i podneo ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje. 

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. 

Izdvojeno mišljenje je obrazložila poslanik prof. dr Ružica Igić. Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u  Somboru. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 93 glasa “za“, Skupština donela Odluku o razrešenju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u  Somboru.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u  Somboru. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 92 glasa “za“, Skupština donela Odluku o imenovanju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u  Somboru.

Pošto je spojen pretres po tačkama 25. do 28. prešlo se na rad po tim tačkama.

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE.

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE;

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine  utvrdio je: Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine  i podneo ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Đurađ Jakšić. Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio  pretres i stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 96 glasova “za“ Skupština donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 97 glasova “za“ Skupština donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 97 glasova “za“ Skupština donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 97 glasova “za“ Skupština donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora  Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

 

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Đurađ Jakšić je postavio usmeno poslaničko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je zaključio 13. sednicu Skupštine AP Vojvodine u 16,10 časova. 

 

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.