Zloženie 2008 - 2012
Číslo zasadnutia: 10
Dátum konania: 28. 05. 2009.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
10. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 28. maja 2009. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU,
 2. PREDLOG ODLUKE O NAČINU I PRIORITETIMA U IZVRŠAVANjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU I O NAČINU REALIZACIJE TRANSFERA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE,
 3. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 4. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 5. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,
 8. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,
 9. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,
 10. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,
 11. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU SREDNjE STRUČNE ŠKOLE "BORISLAV MIHAJLOVIĆ – MIHIZ" U IRIGU,
 12. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "STARI BEGEJ-CARSKA BARA",
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 14. PREDLOG ZA RAZREŠENjE POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 15. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2008. GODINU,
 16. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA 01. JANUAR-31.DECEMBAR 2008. GODINE ( DAVANjE SAGLASNOSTI ),
 17. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2008. GODINU,
 18. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2008. GODINU,
 19. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U 2008. GODINI,
 20. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2008. GODINU.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 9. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 31. marta 2009. godine radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 18. maj 2009. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor