Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 10
Датум отримованя: 28. 05. 2009.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
10. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 28. маја 2009. године (четвртак),
у Великој сали Скупштине града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПРИОРИТЕТИМА У ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ И О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТРАНСФЕРА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ "БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ – МИХИЗ" У ИРИГУ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "СТАРИ БЕГЕЈ-ЦАРСКА БАРА",
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 15. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2008. ГОДИНУ,
 16. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 01. ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ ( ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ),
 17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2008. ГОДИНУ,
 18. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2008. ГОДИНУ,
 19. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У 2008. ГОДИНИ,
 20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ.

У прилогу Вам достављамо записник са 9. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 31. марта 2009. године ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 18. мај 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор