Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 10
Датум отримованя: 28. 05. 2009.
Записнїк

Десете седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 28. маја 2009. године у Великој сали Скупштине Града Новог Сада.

Седница је почела у 11,10 часова.

Седницом Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић и Маја Седларевић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 113 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: доц. др Бранислава Белић, Милан Звекић, Горан Каурић, Игор Павличић, Пастор Иштван и Милан Ћук.

Председавајући је обавестио посланике да се Десета седница одржава у Великој сали Скупштине Града Новог Сада, јер се Велика сала у згради Скупштине АП Војводине реновира и захвалио се Скупштини Града, као домаћину, што је омогућено да се седницa одржи у пријатном простору.

Председавајући је такође обавестио посланике да је обезбеђена равноправна употреба језика у складу са техничким могућностима, као и да је обезбеђен ТВ пренос тока седнице, а замолио је посланике, који желе да учествују у претресу, да то чине са говорнице, како је предвиђено Пословником Скупштине АП Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука чије се разматрање предлаже на Десетој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са Девете седнице Скупштине, одржане 31. марта 2009. године достављен је посланицима уз сазив за Десету седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Девете седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" усвојила записник са Девете седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Предлог за верификацију мандата посланика у Скупштину АП Војводине. Председавајући је ставио Извештај о верификацији мандата посланика на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и 19 гласова "против" усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланици у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Александри Мајкић.

Након верификације мандата, Скупштини АП Војводине је достављена бланко оставка посланице Александре Мајкић.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 15 минута ради одржавања седнице Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања.

Након паузе, Милош Гагић, председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања поднео је Скупштини Извештај у ком се предлаже да Скупштина констатује престанак мандата посланици Александри Мајкић, изабраној са листе Српска радикална странка-Томислав Николић, због поднете оставке, са 28. мајем 2009. године.

Председавајући је констатовао, на основу члана 80. став 2. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да је Александри Мајкић 28. маја 2009. године, подношењем оставке, престао мандат посланика у Скупштини.

Председавајући је обавестио посланике да је у Скупштини АП Војводине, у складу са чланом 41. и 42. Пословника Скупштине, образована нова Посланичка група Г17 Плус, као и да је председник Посланичке групе Александар Радоњић, а заменик Јожеф Шандор.

Посланици Посланичке групе "Напред Србијо" напустили су седницу Скупштине АП Војводине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Десету седницу Скупштине АП Војводине.

Председник Посланичке групе Српске радикалне странке Милорад Мирчић, у складу са чланом 132. Пословника Скупштине АП Војводине, усмено је повукао Предлог за разрешење председника Скупштине АП Војводине из предложеног дневног реда Десете седнице.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Техничке школе "Јован Вукановић" у Новом Саду.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група "За европску Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком 3. дневног реда- Предлог одлуке о привременим мерама за ограничење и смањење јавне потрошње у органима Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине предложило је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Десете седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Музеја Војводине Нови Сад,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" предлог усвојила.

Одбор за пољопривреду предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Десете седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад,

Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" доставила је Скупштини АП Војводине Информацију о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака на разматрање.

Предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 84. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложио је посланик Бранислав Богарошки.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење.С обзиром да Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Извршног већа, председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Извршног већа АП Војводине.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за", 64 гласа "против" и седам уздржаних гласова предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Десету седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПРИОРИТЕТИМА У ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ И О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТРАНСФЕРА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНИМ МЕРАМА ЗА ОГРАНИЧЕЊЕ И СМАЊЕЊЕ ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН,
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН,
 26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН,
 27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ "БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ – МИХИЗ" У ИРИГУ,
 31. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ВУКАНОВИЋ" У НОВОМ САДУ,
 32. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД,
 33. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "СТАРИ БЕГЕЈ-ЦАРСКА БАРА",
 34. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 35. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2008. ГОДИНУ,
 36. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2008. ГОДИНУ,
 37. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 01. ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ ( ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ),
 38. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2008. ГОДИНУ,
 39. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У 2008. ГОДИНИ,
 40. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" и 18 гласова "против" утврдила дневни ред Десете седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник Извршног већа и чланови Извршног већа и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Председник Посланичке групе Српске радикалне странке Милорад Мирчић, у складу са чланом 44. Пословника Скупштине АП Војводине, обавестио је председника Скупштине да је Посланичка група овластила посланицу Маријану Четојевић да представља Посланичку групу по првој и другој тачки дневног реда, с обзиром да су посланици Српске радикалне странке привремено напустили седницу Скупштине.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднеo je члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, проф. др Ненад Вуњак, Маријана Четојевић и Саша Сантовац.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за", шест гласова "против" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПРИОРИТЕТИМА У ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ И О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТРАНСФЕРА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднели су председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић и члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Борко Илић, Горан Тајдић, Маријана Четојевић, Ана Новковић, мр Фехер Ласло, Дане Прибић, Горан Јешић, Милорад Мирчић, Бранислав Богарошки, др Живорад Смиљанић, мр Томислав Богуновић, Лазар Чавић, Мирослав Кришан, Лазар Марјански, Милан Ђукић, Саша Сантовац, Братислав Томић, проф. др Драгослав Петровић и мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и 25 гласова "против" донела Одлуку о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе.

Председавајући је у 15,10 одредио паузу у трајању од сат времена.

Након паузе, на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине и констатовано да седници присуствује 62 посланика.

Председавајући је предложио да Скупштина настави са радом и после 19,00 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 11 гласова "против" предлог усвојила.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНИМ МЕРАМА ЗА ОГРАНИЧЕЊЕ И СМАЊЕЊЕ ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Посланичка група "За европску Војводину" утврдила је Предлог одлуке о привременим мерама за ограничење и смањење јавне потрошње у органима Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је представник предлагача, посланик Душан Елезовић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о привременим мерама за ограничење и смањење јавне потрошње у органима Аутономне Покрајине Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за", 17 гласова "против" и два уздржана гласа донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласова "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.


17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине.


21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине.


22. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надз·орног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.


23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине


24. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН,

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.


25. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Лазар Чавић, Саша Сантовац и мр Томислав Богуновић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 15 гласова "против" донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.


26. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН,

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 14 гласова "против" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.


27. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 14 гласова "против" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


28. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Лазар Марјански.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 14 гласова "против" донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


29. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласа "за" и 13 гласова "против" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


30. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ "БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ – МИХИЗ" У ИРИГУ,

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине је утврдило Предлог одлуке о оснивању Средње стручне школе "Борислав Михајловић – Михиз" у Иригу и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су разматрили Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предлажили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: проф. др Светлана Лукић-Петровић, председница Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Марија Радојчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" донела Одлуку о оснивању Средње стручне школе "Борислав Михајловић – Михиз" у Иригу.


31. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ВУКАНОВИЋ" У НОВОМ САДУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине је утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Техничке школе "Јован Вукановић" у Новом Саду и доставило га Скупштини на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за образовање проф. др Золтан Јегеш.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Техничке школе "Јован Вукановић" у Новом Саду.


32. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД,

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине је утврдило Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Музеја Војводине Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку,културу,омладину и спорт.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је Скупштини да донесе Одлуку са исправком која је наведена у извештају Одбора, а коју је прихватио представник предлагача.

Одбор за прописе није имао примедби на текст Предлога одлуке који је предложио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: посланик Бранислав Богорошки и Милорад Ђурић, покрајински секретар за културу.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 12 гласова "против" донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Музеја Војводине.


33. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "СТАРИ БЕГЕЈ – ЦАРСКА БАРА",

Републичка агенција за просторно планирање – Организациона јединица за територију АП Војводине, на основу члана 19. став 4. Закона о планирању и изградњи доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Стари Бегеј-Царска бара" са исправком на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за урбанизам , просторно планирање и заштиту животне средине.

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.

Одбор за прописе предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку са исправком.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Горан Тајдић, Милан Ђукић, Бранко Јоцић, Тања Дуловић и Саша Сантовац.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" донела Одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природe "Стари Бегеј-Царска бара".


34. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председник Скупштине АП Војводине доставио је Скупштини Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


35. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2008. ГОДИНУ

Покрајински омбудсман доставио је Скупштини АП Војводине Извештај за 2008. годину и, на основу члана 37. став 5. Одлуке о Покрајинском омбудсману, затражио расправу о Извештају.

Извештај о Покрајинском омбудсману претходно су размотрили Одбор за безбедност, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за равноправност полова, Одбор за представке и предлоге, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, Одбор за међунационалне односе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Додатно образложење дао је Покрајински омбудсман др Петар Теофиловић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Милан Ђукић, Ана Новковић, Арсеније Катанић и Драгана Латовљев.

Председавајући је констатовао да се Скупштина, разматрајући Извештај Покрајинског омбудсмана за 2008. годину, упознала са радом Покрајинског омбудсмана.


36. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2008. ГОДИНУ

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини АП Војводине, на основу члана 21. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим,прогнаним и расељеним лицима, Извештај о раду и финансијском пословању за 2008. годину на разматрање.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда достављен је Извршном већу на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику и рад и предложио је Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Ненад Боровић, Драгана Латовљев,Рајко Мрђа, Мр Томислав Богуновић, Мирослав Кришан, Новка Мојић, покрајински секретар за социјалну политику и демографију и проф. др Драгослав Петровић, покрајински секретар за науку и технолошки развој.

Посланик мр Томислав Богуновић предложио је да Извршно веће упути иницијативу према Комесаријату за избеглице и Влади Републике Србије у циљу решавања правног статуса избеглица.

Председавајући је ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова "за" и 4 гласа "против" прихватила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2008. годину и усвојила

РАДНИ ЗАКЉУЧАК

Да Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију сачини Информацију о прегледу стања стамбених објеката, које користе избегла и прогнана лица, посебно са становишта њиховог правног статуса односно права располагања и упути је Извршном већу АП Војводине на даљи поступак.


37. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ,ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ( ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ )

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини АП Војводине, на основу члана 16. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим,прогнаним и расељеним лицима, Завршни рачун Фонда за 01.јануар-31.децембар 2008. године ради давања сагласности.

Завршни рачун Фонда достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда.

Завршни рачун Фонда и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику и рад и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Ненад Боровић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности ,на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расењеним лицима 01. јануар-31.децембар 2008. годину.


38. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2008. ГОДИНУ

Управни одбор Завода за равноправност полова доставио је Скупштини Извештај о пословању за 2008. годину на разматрање.

Извештај о пословању за 2008. годину достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању за 2008. годину претходно је размотрио Одбор за равноправност полова и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању за 2008. годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланици: Тања Јовановић, Селеши Ђенђи, Александар Радоњић, Јелена Милинић, Марија Радојчић, Пелт Илона, Мирослав Васин, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова и Маја Седларевић, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Председавајући је ставио Извештај о пословању, на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 9 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2008. годину.


39. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У 2008. ГОДИНИ

Управни одбор Завода за културу Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању у 2008. години и допуну Извештаја, на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Завода.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је ставио Извештај о пословању, на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 12 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Завода за културу Војводине у 2008. години.


40. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

Управни одбор Педагошког завода Војводине усвојио је Извештај о раду за 2008. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о раду Педагошког завода достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Извештај о раду Педагошког завода претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о раду за 2008. годину.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај о раду, на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 9 гласова "против" прихватила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2008.годину.


Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 19,20 часова.