Saziv 2020-2024
Numărul şedinţelor: 16
Data desfăşurării: 28. 06. 2022.
Procesul-verbal

ZAPISNIK

Sa 16. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 28. juna 2022. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,05 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik i Damir Zobenica potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovao 101 poslanik. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Aleksandra Berić, Predrag Vuković, Milan Garašević, Vladislav Živanović, Nemanja Zavišić, Nataša Zlatković, Ružica Igić, Milica Jurić, Duško Kočalka, Biljana Krušić, Nataša Lalić, Novak Maksimović, Željko Malušić, Branislav Ristivojević, Miroslav Rodić, Jasmina Stevanović, Miloš Tubić, Vesna Furundžić, Nenad Čanak. Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 92 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 15. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 7. juna 2022. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 84 glasova „za“  usvojila Zapisnik sa 15. sednice Skupštine.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsednik Pokrajinske vlade je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: RAZREŠENjE ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE – NACIONALNE ZAJEDNICE. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsednik Pokrajinske vlade je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: RAZREŠENjE ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova „za“  i dva glasa „ protiv „ predlog usvojila.

Predsednik Pokrajinske vlade je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE – NACIONALNE ZAJEDNICE. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“  i četiri glasa „ protiv „ predlog usvojila.

Predsednik Pokrajinske vlade je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“  i četiri glasa „ protiv „ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ i dva glasa „protiv“ predlog usvojila.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu Skupštine, da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ predlog usvojila.

        Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 16. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i pet glasova „protiv“ utvrdila sledeći:

 

DNEVNI RED

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

2. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA IZBEGLA, RASELjENA LICA I ZA SARADNjU SA SRBIMA U REGIONU ZA 2021. GODINU;

3. IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2021. GODINU;

4. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE;

5. RAZREŠENjE ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE – NACIONALNE ZAJEDNICE;

6. RAZREŠENjE ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA;

7. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE – NACIONALNE ZAJEDNICE;

8. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA;

9. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

10. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 5. do 8. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 90 glasova „za“ i pet glasova „protiv“, usvojila predlog.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke, u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Poslanik Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 93. Poslovnika o radu Skupštine, ukazao na  povredu člana 205. Poslovnika o radu Skupštine, te je predsedavajći stavio na glasanje predlog poslanika  da se Skupština izjasni da li je povreda Poslovnika o radu Skupštine učinjena. Nakon glasanja, predsedavajući je konstataovao da se Skupština, sa šest glasova „za“ i 85 glasova „protiv“, izjasnila da povreda Poslovnika o radu nije učinjena.

Uvodno izlaganje Predloga podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Aleksandra Đanković i Nenad Borović, predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa i poslanici: Đurađ Jakšić, Aleksandar Mandić, dr Marina Nedeljković, Stanislava Hrnjak, Aleksandar Smiljanić, Predrag Ginculj, Pavel Surovi, dr Goran Puzić. Predsedavajući je zaključio pretres. Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o usvajanju završnog računa budžeta, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

2. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA IZBEGLA, RASELjENA LICA I ZA SARADNjU SA SRBIMA U REGIONU ZA 2021. GODINU;

Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2021. godinu, na razmatranje i usvajanje .

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2021. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi. Pokrajinska vlada je u svom Mišljenju istakla da nema primedbi na Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2021. godinu.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2021. godinu prethodno su razmotrili i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili da Skupština AP Vojvodine razmotri i usvoji Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2021. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali : Aleksandar Simić, zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa: dr Goran Latković i Aleksandar Zirojević i poslanici: Đurađ Jakšić, Tatjana Nikolić i Uroš Bajić. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za  izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2021. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ i četira glasa „ protiv „ usvojila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2021. godinu. 

3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2021. GODINU;

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine Izveštaj o radu i poslovanju za 2021. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi. Izveštaj o radu i poslovanju za 2021. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj za 2021. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Latinka Vasiljković, predstavnik poslaničke grupe i poslanik dr Marina Nedeljković. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu i poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova  za 2021. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o radu i poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2021. godinu.

4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE;

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2021. godine na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi. Izveštaj o radu za 2021. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje i nauku i Odbor za budžet i finansije i predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj za 2021. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres. Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2021. godine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština  sa 83 glasa „ za „ i pet glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od  01. januara do 31. decembra 2021. godine.

Pošto je spojen pretres od 5. do 8. tačke  Dnevnog reda 16. sednice Skupštine, prešlo se na rad po tim tačkama.

5. tačka dnevnog reda: RAZREŠENjE ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE – NACIONALNE ZAJEDNICE;

6. tačka dnevnog reda: RAZREŠENjE ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA;

7. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE – NACIONALNE ZAJEDNICE;

8. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA;

Predsednik Pokrajinske vlade dostavio je Skupštini predloge za razrešenje i izbor zamenika pokrajinskih sekretara, na razmatranje i donošenje.

Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade je obrazložio predloge za razrešenje i izbor zamenika pokrajinskih sekretara.

Predsedavajući je otvorio spojeni pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio je spojeni pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje Milana Kovačevića, dužnosti zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“  razrešila Milana Kovačevića, dužnosti zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje Armina Farkaša, dužnosti zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa „za“  razrešila Armina Farkaša, dužnosti zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Predsedavjući je stavio Predlog za izbor Slađane Bursać, za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa „ za“  izabrala Slađanu Bursać, za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Đorđa Todorova, za zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ izabrala Đorđa Todorova, za zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Predsedavajući je čestitao novoizabranim zamenicima pokrajinskih sekretara i poželeo im uspešan rad.

9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

Odbor za obrazovanje i nauku dostavio je Skupštini Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč zaključio je pretres i stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ donela Odluku o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.

10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština  sa 92 glasa „za“ donela Odluku o izmeni i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

     Poslanik Đurađ Jakšić je usmeno postavio poslaničko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade koji mu je usmeno odgovorio na postavljeno pitanje. Poslanik je u skladu sa članom 206. Poslovnika o radu Skupštine  prokomentarisao dobijen odgovor.

 Predsedavajući je zaključio 16. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 12,50 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.