Saziv 2020-2024
Az ülések száma: 17
A megtartás időpontja: 30. 08. 2022.
Jegyzőkönyv

ZAPISNIK

Sa 17. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 30. avgusta 2022. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,08 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik i Damir Zobenica potpredsednik Skupštine AP Vojvodine. 

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovalo 109 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Darko Bađok, Predrag Vuković, Nemanja Zavišić, Nataša Zlatković, Željko Malušić, Miroslav Bošković, Aleksandra Đanković, Aleksandar Đurđev, Pavel Surovi, Miroslav Španović, Nenad Čanak.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 102 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 16. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 28. juna 2022. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 92 glasa „za“  usvojila Zapisnik sa 16. sednice Skupštine.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine, da se predloženi dnevni red 17. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 97 glasova „za“ predlog usvojila.

        Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 17. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ utvrdila sledeći: 

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM SLUŽBAMA U SPROVOĐENjU I UNAPREĐENjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

6. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 1. do 5. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 91 glasom „za“ i sedam glasova „protiv“, usvojila predlog. 

Pošto je spojen pretres po tačkama od 1. do 5. prešlo se na rad po tim tačkama.

1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI;

5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM SLUŽBAMA U SPROVOĐENjU I UNAPREĐENjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2022. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmatrao Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Na sednici Odbora za budžet i finansije, član Odbora Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine izdvojio mišljenje na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta za 2022. godinu.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmatrao Odbor za poljoprivredu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Odbor je utvrdio da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, Skupštini se obratio   predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Na osnovu člana 159, a u vezi sa članom 158. stav 2. Poslovnika o radu, ukoliko na Predlog Rebalansa budžeta nisu podneti amandmani vodi se jedinstven pretres.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres po tačkama 1-5 Dnevnog reda.

Poslanik Đurađ Jakšić je obrazložio svoje izdvojeno mišljenje sa sednice Odbora za budžet i finansije.

U pretresu su učestvovali od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa: Saša Šućurović, Ana Marija Pinter, Željka Milošević, Nenad Borović.

U pretresu su učestvovali poslanici: Đurađ Jakšić, Nada Mandić, dr Marina Nedeljković, Predrag Ginculj, Ladislav Tomić, Aleksandar Mandić, dr Goran Puzić, Jasmina Stevanović, Igor Stojkov i Miroslav Rodić.

Predsedavajući je zaključio spojeni pretres.

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i devet glasova “protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ i 10 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i devet glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i 10 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i 10 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu.

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. 

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio je pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 98 glasova „za“ Skupština donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Ladislav Tomić, postavio je poslaničko pitanje.

    Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 17. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 12.15 časova.

 

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.