Saziv 2020-2024
Numărul şedinţelor: 19
Data desfăşurării: 22. 11. 2022.

S A Z I V A M

19. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 22. novembra 2022. godine (utorak),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. PREDLOG ODLUKE O IZBORU POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA;

2. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2022. GODINE;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PODSISTEM ZA NAVODNjAVANjE „TELEČKA“ SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „JEGRIČKA“;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNABDEVANjE „ISTOČNI SREM“;

6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR -  31. DECEMBAR 2021. GODINE;

7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2021. GODINU.

U prilogu Vam dostavljam Zapisnik sa 18. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 04. oktobra 2022. godine, radi usvajanja.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor

Pásztor István