Saziv 2020-2024
Broj sjednice: 21
Datum održavanja: 23. 02. 2023.
Zapisnik

ZAPISNIK

Sa 21. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 23. februara 2023. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština).

Sednica je počela u 10,03 časova.

Sednicom Skupštine je predsedavao Ištvan Pastor, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika, sednici Skupštine je prisustvovalo 111 poslanika. Prema evidenciji, sednici nisu prisustvovali poslanici: Branislav Bogaroški, Jan Brtka, Aleksandar Bundalo, Smiljana Glamočanin Varga, Aleksandar Đurđev, Ivana Rosić, Nenad Čanak, Miroslav Čeman, Slobodan Čikić.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 104 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 20. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 22. decembra 2022. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 92 glasa „za“  usvojila Zapisnik sa 20. sednice.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je dr Nikola Banjac, dana 13. februara 2023. godine, podneo ostavku na funkciju generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je konstatovao, u skladu sa članom 35. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine, da je dr Nikoli Banjcu prestala funkcija generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine,  danom podnošenja ostavke.

Predsedavajući je konstatovao, da je prestankom funkcije generalnog sekretara Skupštine, dr Nikoli Banjcu prestala i funkcija sekretara Pokrajinske izborne komisije, danom podnošenja ostavke.

Predsednik Skupštine je obavestio poslanike da je poslanik Vladislav Živanović, istupio iz Poslaničke grupe „POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE“ i pristupio Poslaničkoj grupi „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“, o čemu je predsednik Poslaničke grupe obavestio predsednika Skupštine. Predsedavajući je konstatovao  da je, istupanjem poslanika Vladislava Živanovića iz Poslaničke grupe „POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE“, Poslanička grupa prestala da postoji.

Predsednik Skupštine je obavestio poslanike da je, dana 10. februara 2023. godine u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine obrazovana Poslanička grupa „NADA - NOVI DSS - POKS“ . Predsedavajući je obavestio poslanike da je predsednik Poslaničke grupe prof. dr Goran Ivančević, a zamenik predsednika prof. dr Branislav Ristivojević.

Predsednik Skupštine je obavestio poslanike da je prof. dr Zdravko Ivanković, dana 31. januara 2023. godine, podneo ostavku na funkciju člana Saveta Prirodno – matematičkog fakulteta u Novom Sadu, iz reda predstavnika osnivača.  Predsedavajući je konstatovao da je prof. dr Zdravku Ivankoviću prestala funkcija člana Saveta Prirodno – matematičkog fakulteta u Novom Sadu, danom podnošenja ostavke.

Predsednik Skupštine je obavestio poslanike da je Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici dana 06. februara 2023. godine Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine prosledio ostavku Aniko Jeras na funkciju člana Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, iz reda predstavnika osnivača. Predsedavajući je konstatovao da je Aniko Jeras prestala funkcija člana Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, sa 06. februarom 2023. godine.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 106 glasova „za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 102 glasa „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 21. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 101 glasom „za“ i četiri glasa „protiv“ utvrdila sledeći: 

DNEVNI RED:

1. IMENOVANjE GENERALNOG SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 24 SUBOTICA- ZRENjANIN – KOVIN;

5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

 

Prešlo se na rad po tačkama utvrđenog dnevnog reda.

1. tačka dnevnog reda: IMENOVANjE GENERALNOG SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE

POKRAJINE VOJVODINE;

Predsedavajući je obavestio poslanike da, na osnovu člana 28. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, kandidata za generalnog sekretara Skupštine predlaže predsednik Skupštine. 

Predsednik Skupštine predložio je da se za generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine imenuje dr Sandra Stojković, diplomirani pravnik iz Novog Sada.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa  94 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“, Skupština imenovala dr Sandru Stojković za generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predlažio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao Ljubodrag Miščević, kao predstavnik poslaničke grupe.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje i nauku i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. 

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali:  Stanislava Hrnjak, kao predstavnik poslaničke grupe i Đurađ Jakšić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 105 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 24 SUBOTICA - ZRENjANIN – KOVIN;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda broj 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin, i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrio i Odbor za propise. Odbor smatra da  je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ljubodrag Miščević, kao predstavnik poslaničke grupe i Jasmina Stevanović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda broj 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin.

5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 103 glasa „za“ donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG - FAKULTETA U NOVOM SADU;

Odbor za obrazovanje i nauku dostavio je Skupštini Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Prirodno - matematičkog fakulteta u Novom Sadu, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Prirodno - matematičkog fakulteta u Novom Sadu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 97 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju člana Saveta Prirodno - matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

 

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je podsetio Skupštinu da je poslanik dr Marina Nedeljković, na 20. sednici Skupštine, postavila poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen. 

Poslanik dr Marina Nedeljković je, u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu,  prokomentarisala odgovor i postavila dopunska pitanja.

Predsedavajući je, takođe, podsetio da je poslanik Ladislav Tomić, na 20. sednici Skupštine, postavio poslaničko pitanje Upravi za kapitalna ulaganja i da je odgovor  poslaniku dostavljen. Poslanik Ladislav Tomić nije želeo da prokomentariše odgovor. 

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 21. sednicu Skupštine u 11.10 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.