Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 11
Датум отримованя: 24. 06. 2009.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
11. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 24. јуна 2009. године (среда),
у Великој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ,
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ,
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ,
  5. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ РЕФОРМЕ ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,

У прилогу Вам достављамо записник са 10. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 28. маја 2009. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 15. јун 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор