Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 26
Dátum konania: 04. 10. 2023.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst), 

S A Z I V A M

26. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 04. oktobra 2023. godine (sreda),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

 

1.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

2.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA RAZVOJA VISOKOG OBRAZOVANjA I NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI DO 2030. GODINE;

3.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O NAČINU RADA DOMOVA UČENIKA I SREDNjIH ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

4.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „CARSKA BARA“;

5.IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE; 

6.GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2022. GODINU;

7.GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2022. GODINU;

8.GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2022. GODINU.

U prilogu Vam dostavljam Zapisnik sa 25. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, koja je održana 29. avgusta 2023. godine, radi usvajanja.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

 

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor

Pásztor István