Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 12
Датум отримованя: 19. 09. 2009.

На основу члана 79. став 4. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
12. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 19. септембра 2009. године (субота),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ПРЕДСТАВНИКА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У СКУПШТИНИ "МЕТАЛС БАНКЕ" АД НОВИ САД И НАЧИНУ ПРЕДЛАГАЊА ЛИЦА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ОРГАНА "МЕТАЛС БАНКЕ" АД НОВИ САД,
  2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ,
  3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ЗА 2008. ГОДИНУ

У прилогу Вам достављамо записник са 11. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 24. јуна 2009. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 11. септембар 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор