Saziv 2008-2012
Broj sjednice: 12
Datum održavanja: 19. 09. 2009.
Zapisnik

12. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 19. septembra 2009. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,13 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Siniša Lazić, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Odsustvo sa sednice Skupštine opravdao je poslanik Branislav Popov, a prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali i poslanici: Zoran Babić, doc dr Branislava Belić, mr Laslo Feher, Milenko Filipović, Borko Ilić, dr Goran Ivić, Ivana Milić, dr Nikola Pavković, Branislav Popov, Saša Todorović, Milivoj Vrebalov i Jovica Zarkula.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je sednica sazvana u kraćem roku od deset dana, jer je Izvršno veće dostavilo Predlog odluke o načinu određivanja predstavnika Autonomne Pokrajine Vojvodine u Skupštini "Metals banke" AD Novi Sad i načinu predlaganja lica za izbor članova organa "Metals banke" AD Novi Sad sa predlogom da se Odluka donese po hitnom postupku. Takođe, sednica je sazvana za subotu, a ne u jedan od dana u kojima se sednice Skupštine, po pravilu, održavaju, zbog ranije preuzetih obaveza predsednika Skupštine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka čije se razmatranje predlaže na 12. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 11. sednice Skupštine, održane 24. juna 2009. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 12. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 11. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" usvojila zapisnik sa 11. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je, u skladu sa članom 209. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, Ivana Dulić-Marković podnela ostavku na funkciju potpredsednika Izvršnog veće i pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 211. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da je Ivani Dulić-Marković prestala funkcija potpredsednika Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju, zbog podnete ostavke, sa 19. septembrom 2009. godine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Tomislav Papić podneo ostavku na funkciju zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine.

Predsedavajući je konstatovao da je, zbog podnete ostavke, Tomislavu Papiću prestala funkcija zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine, sa 9-tim julom 2009. godine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Miroje Jovanović podneo ostavku na funkciju zamenika člana Pokrajinske izborne komisije.

Predsedavajući je konstatovao da je,zbog podnete ostavke,Miroju Jovanoviću prestala funkcija zamenika člana Pokrajinske izborne komisije, sa 19-tim septembrom 2009. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 12. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog za izbor člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 19 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: - Predlog odluke o osnivanju Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasava "za" i 23 glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za propise predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: - Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i 19 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za informisanje, predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:-Utvrđivanje predloga kandidata za izbor člana u Savet Republičke radiodifuzne agencije.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i 19 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda -Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 84. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložio je poslanik Branislav Bogaroški.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.S obzirom da Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Izvršnog veća. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Izvršnog veća AP Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 11 glasova "za", 68 glasova "protiv" i šest uzdržanih glasova predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 12. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

Dnevni red:

 1. IZBOR ČLANA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. PREDLOG ODLUKE O NAČINU ODREĐIVANjA PREDSTAVNIKA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U SKUPŠTINI "METALS BANKE" AD NOVI SAD I NAČINU PREDLAGANjA LICA ZA IZBOR ČLANOVA ORGANA "METALS BANKE" AD NOVI SAD,
 4. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2008. GODINU,
 6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ZA 2008. GODINU,
 7. UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA U SAVET REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i 19 glasova "protiv" utvrdila dnevni red 12. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" i 19 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik Izvršnog veća i članovi Izvršnog veća i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ČLANA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Predsednik Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, na osnovu člana 198. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, dostavio je Predlog za izbor potpredsednika Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju.

Dodatno obrazloženje Predloga je dao predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dr Bojan Pajtić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Na osnovu člana 199. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine član Izvršnog veća AP Vojvodine je izabran ako je za njegov izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.

O izboru Izvršnog veća AP Vojvodine odlučuje se javnim glasanjem (član 199. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine).

Predsedavajući je stavio Predlog o izboru potpredsednika Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupštine i to sa 82 glasa "za" i 22 glasa "protiv" izabrala Borisa Barjaktarovića za potpredsednika Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju.

Na osnovu člana 4. Odluke o organizaciji i načinu rada Izvršnog veća, član Izvršnog veća položio je pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je potpredsedniku Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskom sekretaru za regionalnu i međunarodnu saradnju u ime Skupštine i svoje lično ime čestitao na izboru i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Odbor za propise, na sednici održanoj 14. septembra 2009. godine utvrdio je Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O NAČINU ODREĐIVANjA PREDSTAVNIKA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U SKUPŠTINI "METALS BANKE" AD NOVI SAD I NAČINU PREDLAGANjA LICA ZA IZBOR ČLANOVA ORGANA "METALS BANKE" AD NOVI SAD,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o načinu određivanja predstavnika Autonomne Pokrajine Vojvodine u Skupštini "Metals banke" AD Novi Sad i načinu predlaganja lica za izbor članova organa "Metals banke" AD Novi Sad i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Marijana Četojević, prof dr Nenad Vunjak,Milan Đukić, Goran Tajdić, Dragana Latovljev, Goran Ješić, Branko Gajin, dr Živorad Smiljanić, Lazar Marjanski, Saša Santovac, Milorad Mirčić i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za", 19 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o načinu određivanja predstavnika Autonomne Pokrajine Vojvodine u Skupštini "Metals banke" AD Novi Sad i načinu predlaganja lica za izbor članova organa "Metals banke" AD Novi Sad.


4. tačka dnevnog reda: : PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Poslanička grupa Mađarska koalicija utvrdila je Predlog odluke o osnivanju Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće je predložilo i Skupštini da razmotri predlog i Odluku donese sa ispravkama navedenim u mišljenju, sa kojima se saglasio predlagač i na taj način su postali sastavni deo Predloga odluke i o njima se posebno nije glasalo.

Dodatno obrazloženje Predloga je dao dr Tot Tivadar.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Bore Kutić, Goran Tajdić, Igor Mirović, prof.dr Dragoslav Petrović, Saša Santovac.

Poslanik Pastor Ištvan u svojstvu predlagača, na osnovu člana 133. stav 4. Poslovnika Skupštine, predložio je da se koriguje tekst odluke tako da se u članu 1. poslednja dva reda izmene i dodaju reči: "kulturne saradnje sa evropskim gradovima i regijama i njihovim institucijama, osniva se Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine".S obzirom da su izmene predložene od strane predlagača one su postale sastavni deo Predloga odluke i o njima se odvojeno nije glasalo.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 17 glasova "protiv" donela Odluku o osnivanju Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2008. GODINU,

Upravni odbor je na sednici održanoj 18.juna 2009. godine usvojio Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2008. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2008. godinu dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju za 2008.godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Lazar Čavić, Nenad Borović, Bore Kutić, Marijana Četojević, Branislav Ivanović, Goran Tajdić, Dragana Latovljev, Suzana Brkić, Svetozar Bukvić, Milorad Bojin, Lazar Marjanski, prof dr Nenad Vunjak, Saša Santovac, Živica Bradvarević, Milorad Mirčić i Jovan Tabakov, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća «Vode Vojvodine» Novi Sad za 2008. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 21 glasom "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2008. godinu.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI –"VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ZA 2008. GODINU,

Upravni odbor Fonda za podršku investicija u Vojvodini –"Vojvodina Investment Promotion – VIP" usvojio je Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju za 2008.godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Goran Ješić, Saša Santovac, Marijana Četojević, dr Nenad Lemajić, Dragana Latovljev, Nikola Lalić i Pastor Ištvan potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 11 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini –"Vojvodina investment promotion – VIP" za 2008. godinu.


7. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA U SAVET REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE.

Odbor za informisanje je, na sednici održanoj 17. septembra 2009. godine, utvrdio Predlog kandidata za izbor člana u Savet Republičke radiodifuzne agencije i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog kandidata, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 12 glasova "protiv" utvrdila Predlog kandidata za izbor člana u Savet Republičke Radiodifuzne agencije, čiju će listu dostaviti Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije.


Poslaničko pitanje je postavio poslanik Goran Tajdić (jedno poslaničko pitanje).

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 15,45 časova.